Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0595

Sklep Sveta z dne 13. julija 2001 o potrditvi spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini s strani Evropske skupnosti

OJ L 209, 2.8.2001, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 42 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/595/oj

32001D0595Uradni list L 209 , 02/08/2001 str. 0032 - 0032


Sklep Sveta

z dne 13. julija 2001

o potrditvi spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini s strani Evropske skupnosti

(2001/595/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom prvega odstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropske skupnosti so sklenile Pogodbo o energetski listini s Sklepom Sveta in Komisije 98/181/ES, ESPJ, Euratom [1], ki vključuje sklicevanje na ustrezne določbe GATT 1947.

(2) Vključitev ustreznih sklicevanj na določbe STO v Pogodbo o energetski listini namesto sklicevanj na določbe GATT 1947, ki jih vsebuje zdaj, pa tudi vključitev seznama energetske opreme v trgovinske določbe, je v interesu Skupnosti.

(3) Skupnost ima izključno pristojnost za skupno trgovinsko politiko.

(4) Na Konferenci podpisnic energetske listine in Mednarodni konferenci dne 24. aprila 1998 je bilo doseženo soglasje glede besedila spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini, vključno s seznamom energetske opreme, ter glede zadevnih sklepov, dogovorov in izjav (trgovinska sprememba).

(5) Skupnost je s Sklepom Sveta 98/537/ES [2] potrdila besedilo trgovinske spremembe in njeno začasno uporabo do začetka njene veljavnosti.

(6) Sprejetje trgovinske spremembe bo olajšalo doseganje ciljev Evropske skupnosti. Navedeno spremembo je zato treba potrditi –

SKLENIL:

Člen 1

Sprememba trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini se odobri v imenu Evropske skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti deponira listino o potrditvi spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini pri vladi Portugalske republike v skladu s členoma 39 in 49 Pogodbe o energetski listini.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 13. julija 2001

Za Svet

Predsednik

M. Verwilghen

[1] UL L 69, 9.3.1998, str. 1.

[2] UL L 252, 12.9.1998, str. 21.

--------------------------------------------------

Top