EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0385

Odločba Komisije z dne 4. maja 2001 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podrobno oceno zaradi možne vključitve snovi RH 2485 (metoksifenozid) v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 1179)Besedilo velja za EGP

OJ L 137, 19.5.2001, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 264 - 264
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 264 - 264
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 264 - 264
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 264 - 264
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 264 - 264
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 264 - 264
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 264 - 264
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 264 - 264
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 264 - 264
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 192 - 192
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 192 - 192
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 110 - 110

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/385/oj

32001D0385Uradni list L 137 , 19/05/2001 str. 0030 - 0030


Odločba Komisije

z dne 4. maja 2001

o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podrobno oceno zaradi možne vključitve snovi RH 2485 (metoksifenozid) v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 1179)

(Besedilo velja za EGP)

(2001/385/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2000/80/ES [2], in zlasti člena 6(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 91/414/EGS (v nadaljnjem besedilu "direktiva") predvideva pripravo seznama aktivnih snovi Skupnosti, registriranih za vključitev v fitofarmacevtska sredstva.

(2) Dokumentacijo za aktivno snov RH 2485 (metoksifenozid) je organom Združenega kraljestva predložilo podjetje Rohm and Haas France SA dne 21. februarja 2000 zaradi vključitve v Prilogo I k direktivi.

(3) Organi Združenega kraljestva so Komisijo obvestili, da predhodna ocena kaže, da dokumentacija izpolnjuje zahteve glede podatkov in informacij iz Priloge II k direktivi. Nadalje menijo, da dokumentacija vsebuje podatke in informacije, zahtevane v Prilogi III k direktivi, za eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje to aktivno snov. Prijavitelj je zatem v skladu z določbami člena 6(2) posredoval dokumentacijo Komisiji in drugim državam članicam.

(4) Dokumentacija je bila predložena Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin 2. februarja 2001.

(5) Člen 6(3) direktive zahteva za vsako dokumentacijo uradno potrditev na ravni Skupnosti, da načeloma izpolnjuje zahteve glede podatkov in informacij, predvidenih v Prilogi II, in da izpolnjuje pogoje za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, iz Priloge III k direktivi.

(6) Ta potrditev je potrebna, da se omogoči podrobno oceno dokumentacije, državam članicam pa daje možnost, da za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo aktivno snov, odobrijo začasno registracijo v skladu s členom 8(1) direktive.

(7) Ta odločba ne posega v pravico Komisije, da zahteva od prijavitelja, naj državi članici poročevalki, predloži dodatne podatke ali informacije za razjasnitev nekaterih točk v dokumentaciji. Zahteva za predložitev dodatnih podatkov, ki so potrebni za razjasnitev dokumentacije, ne vpliva na rok za predložitev poročila iz uvodne izjave 9.

(8) Države članice in Komisija se strinjajo, da bo Združeno kraljestvo nadaljevalo podrobno oceno dokumentacije za snov RH 2485 (metoksifenozid).

(9) Združeno kraljestvo bo Komisiji čim prej, najpozneje pa v enem letu od datuma objave te odločbe, poročalo o končnih ugotovitvah svojega preverjanja, ki jim bo priložilo vsa priporočila o vključitvi ali nevključitvi in vse s tem povezane pogoje.

(10) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Dokumentacija, ki jo je podjetje Rhom in Haas France SA predložilo Komisiji in državam članicam zaradi vključitve RH 2485 (metoksifenozid) kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in je bil predložen Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin 2. februarja 2001, načeloma izpolnjuje zahteve glede podatkov in informacij, ki so določene v Prilogi II k direktivi. Dokumentacija izpolnjuje zahteve glede podatkov in informacij, določenih v Prilogi III k direktivi, za eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje snov RH 2485 (metoksifenozid), ob upoštevanju predlaganih načinov uporabe.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. maja 2001

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

[2] UL L 309, 9.12.2000, str. 14.

--------------------------------------------------

Top