Help Print this page 

Document 32001D0339

Title and reference
Sklep Komisije z dne 18. aprila 2001 o izmenjavi pisem o spremembi točke B Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o vzajemni zaščiti in nadzoru imen vin (notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 1080)
  • In force
OJ L 121, 1.5.2001, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 145 - 145
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 145 - 145
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 145 - 145
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 145 - 145
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 145 - 145
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 145 - 145
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 145 - 145
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 145 - 145
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 145 - 145
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 103 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 103 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 273 - 273

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/339/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 18/04/2001
  • Date of effect: 18/04/2001; začetek veljavnosti datum dokumenta
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
Text

32001D0339Uradni list L 121 , 01/05/2001 str. 0045 - 0045


Sklep Komisije

z dne 18. aprila 2001

o izmenjavi pisem o spremembi točke B Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o vzajemni zaščiti in nadzoru imen vin

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 1080)

(2001/339/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 93/722/ES z dne 23. novembra 1993 o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o vzajemni zaščiti in nadzoru imen vin [1], in zlasti člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Po členu 3 Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o vzajemni zaščiti in nadzoru imen vin je Komisija za izvajanje člena 13 Sporazuma pooblaščena skleniti potrebne pravne akte o spremembi Sporazuma skladno s postopkom iz člena 83 Uredbe Sveta (EGS) št. 822/87 z dne 16. marca 1987 o skupni ureditvi trga za vino [2]. Uredbo (EGS) št. 822/87 je nadomestila Uredba (ES) št. 1493/1999 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2826/2000 [4].

(2) Komisija, v imenu Skupnosti, in Republika Bolgarija sta dosegli sporazum v obliki izmenjave pisem. Izmenjavo pisem je treba potrditi.

(3) Upravljalni odbor za vino ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SKLENILA:

Člen 1

Izmenjava pisem o spremembi točke B Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o vzajemni zaščiti in nadzoru imen vin, se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo izmenjave pisem je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep in besedilo izmenjave pisem, predvideno v členu 1, se objavita v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 18. aprila 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 337, 31.12.1993, str. 11.

[2] UL L 84, 27.3.1987, str. 1.

[3] UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

[4] UL L 328, 23.12.2000, str. 2.

--------------------------------------------------

Top