Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0334

Sklep sveta z dne 9. aprila 2001 o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži v okviru člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES

OJ L 120, 28.4.2001, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 037 P. 39 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 037 P. 39 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 037 P. 39 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 037 P. 39 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 037 P. 39 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 037 P. 39 - 41
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 037 P. 39 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 037 P. 39 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 037 P. 39 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 024 P. 27 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 024 P. 27 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 49 - 51

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/334/oj

32001D0334Uradni list L 120 , 28/04/2001 str. 0033 - 0035


Sklep sveta

z dne 9. aprila 2001

o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži v okviru člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES

(2001/334/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, podpisanega v Cotonou (Benin) 23. junija 2000, ki se je s Sklepom 1/2000 Sveta ministrov AKP-ES začel predčasno veljati,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma o ukrepih, ki jih je treba sprejeti, in postopkih, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, ki je s Sklepom predstavnikov vlad držav članic začel začasno veljati 18. septembra, in zlasti člena 3 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Bistveni elementi, navedeni v členu 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, so se kršili z neustavno zamenjavo demokratično izvoljene vlade Fidžija in z razveljavitvijo ustave iz leta 1997.

(2) Posvetovanja v okviru člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, na katerih so oblasti Fidžija izrazile svoje stališče in prevzele posebne obveznosti, zlasti kar zadeva časovni razpored za ustavno revizijo, svobodne in pravične volitve pred iztekom meseca junija 2002 in sojenje odgovornim za državni udar 19. maja, so se odvijala 19. oktobra 2000.

(3) Prav tako je treba upoštevati nedavne pozitivne elemente političnega razvoja Fidžija v smeri proti vrnitvi v demokratični sistem, ki dopolnjujejo zgoraj omenjene obveznosti.

(4) V celoti se mora vzpostaviti demokratična vlada na Fidžiju –

SKLENIL:

Člen 1

Posvetovanja z Republiko Fidži v okviru člena 96(2)(c) Sporazuma o partnerstvu AKP-ES se zaključijo.

Člen 2

Ukrepi, navedeni v priloženem osnutku pisma, se sprejmejo kot primerni ukrepi v smislu člena 96(2)(c) Sporazuma o partnerstvu AKP-ES.

Svet prekliče te ukrepe po izvedbi svobodnih in pravičnih volitev in po vzpostavitvi legitimne vlade na Fidžiju v pogojih, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države.

Ta sklep se pregleda v šestih mesecih.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Luxembourgu, 9. aprila 2001

Za Svet

Predsednik

A. Lindh

--------------------------------------------------

Osnutek Pisma Predsedniku Republike FidŽi

Bruselj,…

H.E. Mr Ratu Josefa ILOILO

Predsednik Republike Fidži

Government House

SUVA/FIJI

Spoštovani,

Evropska unija pripisuje določbam člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES izredni pomen. Kot bistveni element Sporazuma o partnerstvu je spoštovanje človekovih pravic, demokratičnih ustanov in pravne države osnova naših odnosov.

Tako je Evropska unija obsodila državni udar 19. maja 2000 in izrazila globoko zaskrbljenost zaradi posledičnih političnih dogodkov na Fidžiju in obžalovala odstavitev predsednika Ratu Sir Kamisese Marsa, zajetje talcev in neustavno zamenjavo demokratično izvoljene vlade ter razveljavitev ustave iz leta 1997.

Svet Evropske unije je zato 4. avgusta 2000 sklenil, da oblasti Fidžija povabi na posvetovanja z namenom, da se položaj natančno oceni in popravi.

Ta posvetovanja so se odvijala v Bruslju 19. oktobra 2000. Obravnavala so se številna ključna vprašanja in oblasti Fidžija, ki jih je zastopal g. Kaliopate Tavola, minister za zunanje zadeve, zunanjo trgovino in sladkor začasne vlade na Fidžiju, so predstavile svoje stališče in sprejele niz obveznosti glede časovnega razporeda za ustavno revizijo, svobodnih, demokratičnih volitev v 18 mesecih in sojenja odgovornim za državni udar.

Glede na predviden potek dogodkov oktobra 2000 so se dogodki v Fidžiju nato odvijali v bolj pozitivni smeri.

Evropska unija pozdravlja sodbo drugostopenjskega sodišča 1. marca 2001, na podlagi katere ostane ustava iz leta 1997 najvišji pravni akt Fidžija.

Evropska unija pozdravlja napoved, da se bodo volitve v okviru ustave iz leta 1997 odvijale od 25. avgusta do 1. septembra 2001. Te volitve, če se bodo izvedle na svoboden in pravičen način, bi morale postaviti temelje za popolno vzpostavitev demokracije v Fidžiju v določenem času.

Glede na zgoraj navedeno je Evropska unija sklenila, da zaključi posvetovanja iz člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES. Unija je sklenila, da v smislu člena 96(2)(c) Sporazuma sprejme naslednje ustrezne ukrepe:

- uradno obvestilo o dodeljevanju sredstev iz 9. ERS se bo izdalo po opravljenih svobodnih in pravičnih volitvah in po vzpostavitvi legitimne vlade,

- financiranje in izvajanje novih programov in projektov v okviru nacionalnih indikativnih programov, kot so predvideni v 6., 7. in 8. ERS, se bo nadaljevalo po izvedbi svobodnih in pravičnih volitev in po vzpostavitvi legitimne vlade.

Tekoči projekti se bodo izvedli kot je načrtovano ob upoštevanju načela nevtralnosti pomoči Skupnosti v predvolilnem času.

Poleg tega se bodo prispevki k regionalnim projektom, dejavnosti humanitarnega značaja, trgovinsko sodelovanje in s trgovino povezani preferenciali nadaljevali nespremenjeno z namenom zagotovitve, da se ne škoduje gospodarskim interesom navadnih ljudi Fidžija.

Unija je prav tako pripravljena podpreti Fidži pri njegovi vrnitvi k demokraciji.

Zgoraj omenjeni ukrepi se po izvedbi svobodnih in pravičnih volitev in po vzpostavitvi legitimne vlade na Fidžiju v pogojih, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države, prekličejo. V vsakem primeru bo Unija pregledala ta sklep v šestih mesecih.

Evropska unija bo še naprej spremljala dogodke v Fidžiju, zlasti v zvezi z vzdrževanjem javnega reda, volilno kampanjo, oblikovanjem legitimne vlade in sojenjem gospodu George Speightu in njegovim sostorilcem.

Evropska unija bi želela ponovno poudariti svojo željo po nadaljevanju političnega dialoga s Fidžijem na podlagi Sporazuma o partnerstvu AKP-ES.

S spoštovanjem,

Za Komisijo…

Za Svet…

--------------------------------------------------

Top