EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0332

Sklep Sveta z dne 26. februarja 2001 o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ljudsko republiko Bangladeš o partnerstvu in razvoju

OJ L 118, 27.4.2001, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 037 P. 28 - 28
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 037 P. 28 - 28
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 037 P. 28 - 28
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 037 P. 28 - 28
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 037 P. 28 - 28
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 037 P. 28 - 28
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 037 P. 28 - 28
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 037 P. 28 - 28
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 037 P. 28 - 28
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 024 P. 16 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 024 P. 16 - 16
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 061 P. 83 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/332/oj

Related international agreement

32001D0332Official Journal L 118 , 27/04/2001 P. 0047 - 0047


Sklep Sveta

z dne 26. februarja 2001

o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ljudsko republiko Bangladeš o partnerstvu in razvoju

(2001/332/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti členov 133 in 181 v zvezi s prvim stavkom člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Politika Skupnosti v skladu s členom 177 Pogodbe na področju razvojnega sodelovanja bi morala pospeševati trajnostni gospodarski in socialni razvoj držav v razvoju, njihovo enakomerno in postopno vključevanje v svetovno gospodarstvo ter boj proti revščini v teh državah.

(2) Skupnost bi morala pri uresničevanju svojih ciljev na področju zunanjih odnosov odobriti Sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ljudsko demokratično republiko Bangladeš o partnerstvu in razvoju -

SKLENIL:

Člen 1

S tem sklepom se v imenu Skupnosti odobri Sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ljudsko republiko Bangladeš o partnerstvu in razvoju.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta da uradno obvestilo, predvideno v členu 20 Sporazuma.

Člen 3

V Skupni komisiji, določeni v členu 12 Sporazuma, Skupnost zastopa Komisija, ki ji pomagajo predstavniki držav članic.

Člen 4

Ta uredba se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 26. februarja 2001

Za Svet

Predsednik

A. Lindh

[1] UL C 143, 21.5.1999, str. 8.

Top