EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0287

Odločba Komisije z dne 2. aprila 2001 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, ki je bila predložena v podrobno preučitev zaradi morebitne vključitve mesosulfuron metila v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 1000)Besedilo velja za EGP

OJ L 99, 10.4.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 51 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 51 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 74 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/287/oj

32001D0287Uradni list L 099 , 10/04/2001 str. 0009 - 0010


Odločba Komisije

z dne 2. aprila 2001

o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, ki je bila predložena v podrobno preučitev zaradi morebitne vključitve mesosulfuron metila v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 1000)

(Besedilo velja za EGP)

(2001/287/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2000/80/ES [2], in zlasti člena 6(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 91/414/EGS (v nadaljevanju: "direktiva") predvideva razvoj seznama Skupnosti aktivnih snovi, registriranih za vključitev v fitofarmacevtska sredstva.

(2) Dokumentacijo za aktivno snov mesosulfuron metil je Aventis poslal francoskim oblastem dne 15. decembra 2000, da bi pridobil njeno vključitev v Prilogo I k Direktivi.

(3) Francoski organi so Komisiji naznanili, da naj bi po predhodni proučitvi dokumentacija ustrezala zahtevam po podatkih in informacijah iz Priloge II k Direktivi. Nadalje so mnenja, da dokumentacija vsebuje podatke in informacije, ki jih zahteva Priloga III k Direktivi v zvezi z enim fitofarmacevtskim sredstvom, ki vsebuje navedeno aktivno snov. Naknadno je v skladu z določbami člena 6(2) dokumentacijo vlagatelj posredoval Komisiji in drugim državam članicam.

(4) Dokumentacija je bila 2. februarja 2001 posredovana Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin.

(5) Člen 6(3) Direktive zahteva uradno potrditev na ravni Skupnosti, da vsaka dokumentacija načeloma izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge II ter, za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, izpolnjuje zahteve Priloge III k Direktivi.

(6) Tovrstna potrditev je potrebna, saj omogoča podrobno proučitev dokumentacije in prav tako državam članicam ponuja možnost, da izdajo začasno registracijo za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov, v skladu s členom 8(1) Direktive.

(7) Ta odločba ne posega v pravice Komisije, da od vlagatelja zahteva predložitev nadaljnjih podatkov ali informacij državi članici poročevalki, da se razjasnijo nekatere točke iz dokumentacije. Zahtevek za predložitev nadaljnjih podatkov, ki so potrebni za pojasnitev dokumentacije, ne vpliva na rok za predložitev poročila iz točke 9.

(8) Države članice in Komisija soglašajo, da bo Francija izvedla podrobno oceno dokumentacije za mesosulfron metil.

(9) Francija bo Komisiji poročala o sklepih svojih ocenjevanj in priložila priporočila o vključitvi ali nevključitvi ter o vseh pogojih, ki so s tem povezani, v najkrajšem možnem času in najpozneje v roku enega leta od dne objave te odločbe.

(10) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Dokumentacija, ki jo je Aventis predložil Komisiji in državam članicam za vključitev mesosulfuron metila kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ki je bila 2. februarja 2001 posredovana Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin, načeloma izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge II k Direktivi. Dokumentacija izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge III k Direktivi v zvezi z enim fitofarmacevtskim sredstvom, ki vsebuje mesosulfuron metil, ob upoštevanju predlaganih namenov uporabe.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. aprila 2001

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

[2] UL L 309, 9.12.2000, str. 14.

--------------------------------------------------

Top