Help Print this page 

Document 32001D0184

Title and reference
Odločba Komisije z dne 27. februarja 2001 o spremembi Odločbe 92/452/EGS o uvedbi seznamov odobrenih skupin za zbiranje in skupin za pridobivanje govejih zarodkov v tretjih državah za izvoz v Skupnost (notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 451)Besedilo velja za EGP

OJ L 67, 9.3.2001, p. 77–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 421 - 421
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 421 - 421
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 421 - 421
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 421 - 421
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 421 - 421
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 421 - 421
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 421 - 421
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 421 - 421
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 421 - 421
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 036 P. 204 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 036 P. 204 - 204

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/184/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 27/02/2001
  • Date of effect: 01/01/1001; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 01/01/1001
  • Date of end of validity: 01/01/1001; glej 31992D0452
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

32001D0184Uradni list L 067 , 09/03/2001 str. 0077 - 0077


Odločba Komisije

z dne 27. februarja 2001

o spremembi Odločbe 92/452/EGS o uvedbi seznamov odobrenih skupin za zbiranje in skupin za pridobivanje govejih zarodkov v tretjih državah za izvoz v Skupnost

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 451)

(Besedilo velja za EGP)

(2001/184/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, in zlasti člena 8 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 92/452/EGS [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2000/557/ES [3], uvaja seznam odobrenih skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov v tretjih državah, odobrenih za izvoz zarodkov domačega goveda v Skupnost.

(2) Pristojne veterinarske službe Kanade so predložile zahtevek za spremembo seznamov skupin, uradno odobrenih na njihovih ozemljih za izvoz zarodkov domačega goveda v Skupnost. Zato je treba spremeniti seznam odobrenih skupin. Komisija je prejela zagotovila o skladnosti z zahtevami, določenimi v členu 8 Direktive 89/556/EGS.

(3) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V Prilogi k Odločbi 92/452/EGS se na seznam za Kanado dodajo naslednje skupine:

CA | | E 1535 | | Optimum Genetics Ltd 4246 Albert St Regina, Saskatchewan S4S 3R9 | Dr Duncan K. Hockley |

CA | | E 1375 | | Clinique vétérinaire Frampton Ent 112 rue Audet Frampton, Québec GOR 1 MO | Dr Clermont Roy |

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. februarja 2001

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 302, 19.10.1989, str. 1.

[2] UL L 250, 29.8.1992, str. 40.

[3] UL L 235, 19.9.2000, str. 30.

--------------------------------------------------

Top