Help Print this page 

Document 32001D0101

Title and reference
Sklep Sveta z dne 5. decembra 2000 o odobritvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Skupnostjo in vsako od držav EFTA, ki dodeljuje tarifne preferenciale po splošnem sistemu preferencialov (Norveška in Švica), o zagotavljanju, da se blago, ki vsebuje sestavine s poreklom iz Norveške ali Švice ob prihodu na carinsko območje Skupnosti obravnava kot blago, ki vsebuje sestavine s poreklom iz Skupnosti (vzajemni sporazum)
  • In force
OJ L 38, 8.2.2001, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 036 P. 185 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 036 P. 185 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 036 P. 185 - 185
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 036 P. 185 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 036 P. 185 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 036 P. 185 - 185
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 036 P. 185 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 036 P. 185 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 036 P. 185 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 022 P. 198 - 198
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 022 P. 198 - 198
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 110 P. 147 - 147

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/101(1)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 05/12/2000
  • Date of effect: 05/12/2000; začetek veljavnosti datum dokumenta
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
Text

32001D0101Uradni list L 038 , 08/02/2001 str. 0024 - 0024


Sklep Sveta

z dne 5. decembra 2000

o odobritvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Skupnostjo in vsako od držav EFTA, ki dodeljuje tarifne preferenciale po splošnem sistemu preferencialov (Norveška in Švica), o zagotavljanju, da se blago, ki vsebuje sestavine s poreklom iz Norveške ali Švice ob prihodu na carinsko območje Skupnosti obravnava kot blago, ki vsebuje sestavine s poreklom iz Skupnosti (vzajemni sporazum)

(2001/101/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju člena 66(4) in (5) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti [1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi zagotavljanja, da carinski organi Skupnosti, Švice in Norveške izdajo nadomestna potrdila o poreklu Obrazec A, da bi olajšali zlasti gibanje blaga, ki ima poreklo iz držav v razvoju, ki so upravičene do splošnih preferencialov, dodeljenih s strani Evropske skupnosti, Švice in Norveške, je treba skleniti sporazum med Skupnostjo, Švico in Norveško, po katerem bi te svoje sestavine medsebojno priznavale kot s poreklom iz zadevnih držav v razvoju po pravilih dvostranske kumulacije porekla.

(2) Potem, ko je Svet dne 29. marca 1996 Komisiji dodelil mandat, so potekala pogajanja med Evropsko skupnostjo, Švico in Norveško, ki so pripeljala do sporazuma v obliki izmenjave pisem, katerega odobritev je v interesu Skupnosti –

SKLENIL:

Člen 1

V imenu Skupnosti se odobri Sporazum v obliki izmenjave pisem med Skupnostjo in vsako od držav EFTA, ki dodeljuje tarifne preferenciale po splošnem sistemu preferencialov (Norveška in Švica), o zagotavljanju, da se blago, ki vsebuje sestavine s poreklom iz Norveške ali Švice ob prihodu na carinsko območje Skupnosti obravnava kot blago, ki vsebuje sestavine s poreklom iz Skupnosti (vzajemni sporazum).

Besedilo sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), ki je(so) pooblaščena(-e) za podpis sporazuma v obliki izmenjave pisem, ki zavezuje Skupnost.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti da uradno obvestilo, predvideno v Sporazumu v obliki izmenjave pisem.

V Bruslju, 5. decembra 2000

Za Svet

Predsednik

C. Pierret

[1] UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1602/2000 (UL L 188, 26.7.2000, str. 1).

--------------------------------------------------

Top