Help Print this page 

Document 32000R2630

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 2630/2000 z dne 30. novembra 2000 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1420/1999 o določitvi skupnih pravil in postopkov, ki se uporabljajo za pošiljke določenih odpadkov iz Evropske skupnosti v Bahrajn, Haiti, Honduras, Libijo, Namibijo, Katar, Uzbekistan in VatikanBesedilo velja za EGP.
  • In force
OJ L 302, 1.12.2000, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 261 - 261
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 261 - 261
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 261 - 261
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 261 - 261
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 261 - 261
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 261 - 261
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 261 - 261
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 261 - 261
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 261 - 261
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 179 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 179 - 179
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 34 - 34

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2630/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 30/11/2000
  • Date of effect: 21/12/2000; začetek veljavnosti datum objave + 20 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

32000R2630Uradni list L 302 , 01/12/2000 str. 0035 - 0035


Uredba Komisije (ES) št. 2630/2000

z dne 30. novembra 2000

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1420/1999 o določitvi skupnih pravil in postopkov, ki se uporabljajo za pošiljke določenih odpadkov iz Evropske skupnosti v Bahrajn, Haiti, Honduras, Libijo, Namibijo, Katar, Uzbekistan in Vatikan

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja 1993 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 1999/816/ES [2], in zlasti člena 17(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Januarja je Evropska Komisija poslala verbalno noto vsem državam nečlanicam OECD (ter Madžarski in Poljski, ki še ne uporabljata dokončnega Sklepa OECD C(92)39). Namen te verbalne note je bil trojen: (i) obvestiti te države o novih uredbah Skupnosti; (ii) zaprositi za potrditev njihovih stališč, ki so navedena v prilogah obeh Uredb; in (iii) dobiti odgovor od tistih držav, ki niso odgovorile leta 1994.

(2) Izmed držav, ki so odgovorile, so naslednje obvestile Komisijo, da ne želijo sprejeti nobenih pošiljk odpadkov, navedenih v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 259/93:

1. Bahrajn (odgovor z dne 29. februarja 2000);

2. Haiti (odgovor z dne 1. marca 2000);

3. Honduras (odgovor z dne 23. marca 2000);

4. Libija (odgovor z dne 22. februarja 2000);

5. Namibija (odgovor z dne 20. februarja 2000);

6. Katar (odgovor z dne 9. maja 2000);

7. Uzbekistan (odgovor z dne 6. marca 2000);

8. Vatikan (odgovor z dne 16. marca 2000).

(3) Skladno s členom 17(3) Uredbe (EGS) št. 259/93 je bil odbor, ustanovljen s členom 18 Direktive Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih [3], kakor je bila nazadnje spremenjena s Sklepom Komisije 96/350/ES [4], obveščen o uradni prošnji teh držav 19. junija 2000.

(4) Da bi upoštevali nov položaj teh držav, je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 1420/1999 [5] o določitvi skupnih pravil in postopkov, ki se uporabljajo za pošiljke določenih vrst odpadkov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1420/1999 se s tem spremeni, kot sledi:

1. V seznam v Prilogi A se dodajo naslednje države z opombo

"Vse vrste"

:

"Bahrajn, Haiti, Honduras, Libija, Namibija, Katar, Uzbekistan in Vatikan."

2. Iz seznama v Prilogi B se črtajo naslednje države:

"Bahrajn, Haiti, Honduras, Namibija, Katar, Uzbekistan in Vatikan."

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 2000

Za Komisijo

Pascal Lamy

Član Komisije

[1] UL L 30, 6.2.1993, str. 1.

[2] UL L 316, 10.12.1999, str. 45.

[3] UL L 194, 25.7.1975, str. 39.

[4] UL L 135, 6.6.1996, str 32.

[5] UL L 166, 1.7.1999, str. 6.

--------------------------------------------------

Top