Help Print this page 

Document 32000R1614

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1614/2000 z dne 24. julija 2000 ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne sheme preferencialov, z namenom upoštevanja posebnega položaja Kambodže glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
OJ L 185, 25.7.2000, p. 46–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 010 P. 33 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 010 P. 33 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 010 P. 33 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 010 P. 33 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 010 P. 33 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 010 P. 33 - 40
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 010 P. 33 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 010 P. 33 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 010 P. 33 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 012 P. 106 - 113
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 012 P. 106 - 113

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1614/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 24/07/2000
  • Date of effect: 01/08/2000; začetek veljavnosti datum objave + 7 glej člen 7
  • Date of end of validity: 31/12/2010; veljavnost podaljšana do 32008R1244
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

32000R1614Uradni list L 185 , 25/07/2000 str. 0046 - 0053


Uredba Komisije (ES) št. 1614/2000

z dne 24. julija 2000

ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne sheme preferencialov, z namenom upoštevanja posebnega položaja Kambodže glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 955/1999 Evropskega parlamenta in Sveta [2], in zlasti člena 249 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1662/1999 [4], in zlasti člena 76 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Uredbo Sveta (ES) št. 2820/98 z dne 21. decembra 1998 o uporabi večletne sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. julija 1999 do 31. decembra 2001 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1310/2000 [6], je Skupnost Kambodži priznala te preferenciale.

(2) Členi 67 do 97 Uredbe (EGS) št. 2454/93 vpeljujejo opredelitev pojma izdelki s poreklom, ki naj se uporablja v okviru sheme splošnih tarifnih preferencialov. Vendar člen 76 navedene uredbe predvideva odstopanje od teh določb v prid najmanj razvitih držav uporabnic splošnega sistema preferencialov, ki Skupnosti predložijo ustrezno zahtevo.

(3) Z Uredbo Komisije (ES) št. 1538/1999 [7] je Kambodža pridobila tako odstopanje za nekatere tekstilne izdelke za obdobje od 15. julija 1999 do 14. julija 2000.

(4) Zahteva, ki jo je vložila Kambodža, zadošča zahtevam člena 76 Uredbe (EGS) št. 2454/93. Še zlasti so uvedba količinskih pogojev (na letni osnovi), ki odražajo sposobnost trga Skupnosti za sprejem kamboških izdelkov, izvozna sposobnost Kambodže in dejansko zabeleženi trgovinski tokovi takšni, da preprečujejo nastanek škode za ustrezne industrijske veje Skupnosti. Kljub temu je treba odstopanje prilagoditi gospodarskim potrebam.

(5) Da bi spodbudili regionalno sodelovanje med državami uporabnicami, je zaželeno predvideti, da so surovine, ki se uporabljajo v Kambodži v okviru tega odstopanja, po poreklu iz držav, ki pripadajo Združenju držav jugovzhodne Azije (ASEAN) (razen Myanmarja), Južnoazijskemu združenju za regionalno sodelovanje (SAARC) ali Partnerskemu sporazumu AKP-ES.

(6) Odprto in učinkovito izvajanje teh ukrepov naj bi se zagotovilo z uporabo ustreznih določb ki se nanašajo na upravljanje s tarifnimi kvotami, kakor so določene v Uredbi (EGS) št. 2454/93, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1427/97 [8].

(7) Kakršne koli zahteve po razširitvi dovoljenja za odstopanje nad predpisane količine je treba preučiti ob posvetovanju z organi Kambodže.

(8) Da bi odstopanje v celoti doseglo svoje učinke, se dovoli za razumno obdobje, to je do 31. decembra 2001, ko poteče Uredba (ES) št. 2820/98.

(9) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Z odstopanjem od členov 67 do 97 Uredbe (EGS) št. 2454/93 se izdelki iz Priloge k tej uredbi, ki so izdelani v Kambodži iz tkane tkanine (tkani predmeti) ali preje (pleteni predmeti), uvoženi v Kambodžo in s poreklom iz ene od držav, ki pripadajo Združenju držav Jugovzhodne Azije (ASEAN) (razen Myanmarja), Južnoazijskemu združenju za regionalno sodelovanje (SAARC) ali Partnerskemu sporazumu AKP-ES, štejejo, kot da so po poreklu iz Kambodže, v skladu s spodnjimi določbami.

2. Za namene odstavka 1 se izdelki štejejo, da so po poreklu iz ASEANA-a ali SAARC-a, če so pridobljeni v teh državah v skladu s pravili o poreklu, predvidenimi v členih 67 do 97 Uredbe (EGS) št. 2454/93, ali da so po poreklu iz držav uporabnic partnerskega sporazuma AKP-ES, če so pridobljeni v teh državah v skladu s pravili o poreklu, predvidenimi v Protokolu št. 1 k Partnerskemu sporazumu AKP-ES [9].

3. Pristojni organi Kambodže se obvežejo sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti z določbami odstavka 2.

Člen 2

Odstopanje, predvideno v členu 1, velja za izdelke, prepeljane neposredno iz Kambodže in uvožene v Skupnost v obdobju od 15. julija 2000 do 31. decembra 2001, do višine v prilogi navedenih letnih količin za vsak izdelek.

Člen 3

S količinami iz člena 2 upravlja Komisija v skladu z določbami členov 308a do 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Kadar črpanja iz člena 3 dosežejo 80 % količin, navedenih v Prilogi, Komisija v posvetovanju z organi Kambodže preveri, ali je treba dovoliti odstopanje nad te količine.

Člen 5

V polje 4 potrdila o poreklu obrazca A, ki ga v skladu s to uredbo izdajo pristojni organi Kambodže, se vnese:

"Odstopanje — Uredba (ES) št. 1614/2000"

Člen 6

Države članice lahko, če dvomijo, zahtevajo izvod dokumenta, ki potrjuje poreklo materialov, uporabljenih v Kambodži, v okviru tega odstopanja. Taka zahteva se lahko izrazi ob sprostitvi blaga v prosti promet, za katerega veljajo določbe te uredbe, ali v okviru upravnega sodelovanja, predvidenega v členu 94 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 7

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 2000

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[2] UL L 119, 7.5.1999, str. 1.

[3] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[4] UL L 197, 29.7.1999, str. 25.

[5] UL L 357, 30.12.1998, str. 1.

[6] UL L 148, 22.6.2000, str. 28.

[7] UL L 178, 14.7.1999, str. 34.

[8] UL L 196, 24.7.1997, str. 31.

[9] Še ni objavljen v Uradnem listu.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Zaporedna št. | Kategorija tekstila | Kombinirana nomenklatura | Opis blaga | Količina (1.1. do 31.12.) |

09.8052 | 6 | 6203411062034190620342316203423362034235620342906203431962034390620349196203495062046110620462316204623362046239620463186204691862113242621133426211424262114342 | Moške ali deške tkane jahalne hlače in kratke hlače, razen kopalnih hlačk (vključno dolge hlače); ženske ali dekliške tkane hlače in dolge hlače iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken; spodnji deli podloženih trenirk, razen tistih iz kategorije 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken | 2746832 kosov |

09.8053 | 7 | 610610006106200061069010620620006206300062064000 | Ženske ali dekliške bluze, srajce in srajčne bluze, tudi pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken | 4009804 kosov |

09.8054 | 8 | 620510006205200062053000 | Moške ali deške srajce, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken | 302566 kosov |

09.8055 | 10 | 611110106111201061113010ex61119000611610206116108061169100611692006116930061169900 | Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane | 2084846 parov |

09.8056 | 12 | 61151200611519006115201161152090611591006115920061159310611593306115939961159900 | Hlačne nogavice, nogavice, kratke nogavice, nogavice do gležnjev, nogavičke za stopala in podobno, pletene ali kvačkane, razen za dojenčke, vključno z nogavicami za krčne žile, razen izdelkov iz kategorije 70 | 1100 parov |

09.8058 | 14 | 62011100ex62011210ex62011290ex62011310ex6201139062102000 | Moški ali deški tkani površniki, dežni plašči in drugi plašči, pelerine iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken (razen eskimskih jop iz kategorije 21) | 213931 kosov |

09.8059 | 15 | 62021100ex62021210ex62021290ex62021310ex620213906204310062043290620433906204391962103000 | Ženski ali dekliški tkani površniki, dežni plašči in drugi plašči, pelerine; jopiči in suknjiči iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken (razen eskimskih jop iz kategorije 21) | 1684566 kosov |

09.8060 | 16 | 62031100620312006203191062031930620321006203228062032380620329186211323162113331 | Moške ali deške obleke in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek; moške ali deške podložene trenirke, z zunanjo površino iz ene same tkanine, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken. | 85415 kosov |

09.8061 | 17 | 62033100620332906203339062033919 | Moški ali deški jopiči in suknjiči, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken | 68299 kosov |

09.8062 | 18 | 620711006207190062072100620722006207290062079110620791906207920062079900 | Moške ali deške spodnje majice in druge majice, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, domače halje, kopalni plašči in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih | 683 ton |

6208110062081910620819906208210062082200620829006208911162089119620891906208920062089900ex62121010 | Ženske ali dekliške spodnje majice in druge majice, kombineže, spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkani |

09.8063 | 21 | ex62011210ex62011290ex62011310ex62011390620191006201920062019300ex62021210ex62021290ex62021310ex6202139062029100620292006202930062113241621133416211424162114341 | Eskimske jope; anoraki, vetrovke, jopiči do pasu in podobna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken; zgornji deli podloženih trenirk, razen kategorij 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken | 475973 kosov |

09.8065 | 26 | 6104410061044200610443006104440062044100620442006204430062044400 | Ženske ali dekliške obleke iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken | 760932 kosov |

09.8066 | 27 | 6104510061045200610453006104590062045100620452006204530062045910 | Ženska ali dekliška krila, vključno s hlačnimi krili | 796790 kosov |

09.8068 | 29 | 62041100620412006204130062041910620421006204228062042380620429186211423162114331 | Ženski ali dekliški kostimi in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek; ženske ali dekliške podložene trenirke z zunanjo površino iz ene same tkanine, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken | 620077 kosov |

09.8069 | 31 | ex6212101062121090 | Modrčki, tkani, pleteni ali kvačkani | 1632263 kosov |

09.8070 | 68 | 611110906111209061113090ex61119000ex62091000ex62092000ex62093000ex62099000 | Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke, razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov iz kategorij 10 in 87 za dojenčke, in nogavice in kratke nogavice za dojenčke, razen pletenih ali kvačkanih iz kategorije 88 | 177 ton |

09.8072 | 72 | 61123110611231906112391061123990611241106112419061124910611249906211110062111200 | Kopalne hlačke in kopalne obleke iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken | 223299 kosov |

09.8076 | 76 | 6203221062032310620329116203321062033310620339116203421162034251620343116203433162034911620349316211321062113310 | Moške ali deške delovne ali poklicne obleke, razen pletenih ali kvačkanih | 562 ton |

6204221062042310620429116204321062043310620439116204621162046251620463116204633162046911620469316211421062114310 | Ženski ali dekliški predpasniki, delovne halje in druge delovne ali poklicne obleke, razen pletenih ali kvačkanih |

09.8077 | 78 | 6203413062034259620343396203493962046180620461906204625962046290620463396204639062046939620469506210400062105000621131006211329062113390621141006211429062114390 | Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih, razen tistih iz kategorij 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 in 77 | 430 ton |

09.8079 | 84 | 62142000621430006214400062149010 | Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobno, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken | 1,1 tone |

09.8080 | 86 | 621220006212300062129000 | Stezniki, pasovi za steznike, pasovi za podveze, oporniki, naramnice, podveze in podobno ter njihovi deli, tudi pleteni ali kvačkani | 1100 kosov |

09.8083 | 159 | 6204491062061000 | Obleke, bluze in srajčne bluze, ki niso pletene ali kvačkane, iz svile ali svilenih odpadkov | 1,1 tone |

62141000 | Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobno, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov |

62151000 | Kravate in metuljčki iz svile in svilenih odpadkov |

09.8084 | 161 | 620119006201990062021900620299006203199062032990620339906203499062041990620429906204399062044990620459906204699062059010620590906206901062069090ex621120006211390062114900 | Oblačila, ki niso pletena ali kvačkana, razen tistih iz kategorij 1 do 123 in iz kategorije 159 | 64 ton |

09.8085 | 20 | 63022100630222906302299063023110630231906302329063023990 | Posteljno perilo, razen pletenega ali kvačkanega | 2 toni |

09.8086 | 40 | ex63039100ex63039290ex6303999063041910ex6304199063049200ex63049300ex63049900 | Tkane zavese (vključno draperije, notranje platnene navojnice, okrasne draperije za okna ali postelje), razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken | 24 ton |

09.8087 | 91 | 630621006306220063062900 | Šotori | 826 ton |

09.8088 | 109 | 6306110063061200630619006306310063063900 | Ponjave, jadra, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende) | 1,1 tone |

09.8089 | 110 | 6306410063064900 | Tkane napihljive blazine | 1,1 tone |

09.8090 | 111 | 6306910063069900 | Tkani izdelki za taborjenje, iz tekstila, razen napihljivih blazin in šotorov | 1,1 tone |

--------------------------------------------------

Top