Help Print this page 

Document 32000R1578

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1578/2000 z dne 19. julija 2000 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti glede specifikacije priložnostnega modula za leto 2001 o trajanju in oblikah delovnega časa
  • In force
OJ L 181, 20.7.2000, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 22 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 22 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 22 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 22 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 22 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 22 - 24
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 22 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 22 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 22 - 24

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1578/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/07/2000
  • Date of effect: 09/08/2000; začetek veljavnosti datum objave + 20 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

32000R1578

Uredba Komisije (ES) št. 1578/2000 z dne 19. julija 2000 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti glede specifikacije priložnostnega modula za leto 2001 o trajanju in oblikah delovnega časa

Uradni list L 181 , 20/07/2000 str. 0039 - 0041
CS.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 22 - 24
ET.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 22 - 24
HU.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 22 - 24
LT.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 22 - 24
LV.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 22 - 24
MT.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 22 - 24
PL.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 22 - 24
SK.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 22 - 24
SL.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 22 - 24


Uredba Komisije (ES) št. 1578/2000

z dne 19. julija 2000

o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti glede specifikacije priložnostnega modula za leto 2001 o trajanju in oblikah delovnega časa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 [1] z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti, zadnjič dopolnjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1575/2000 [2], in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 577/98 bo vsaj 12 mesecev pred začetkom referenčnega obdobja za priložnostni modul sestavljen podroben seznam informacij, ki jih je treba zbrati v tem modulu.

(2) Za spremljanje smernic zaposlovanja Komisija potrebuje strukturno statistiko o ureditvi gibljivega delovnega časa in vrstah pogodb o zaposlovanju.

(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program, ustanovljenem s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom [3] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podroben seznam informacij, ki jih je treba zbrati v priložnostnem modulu za leto 2001, je naveden v Prilogi te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 2000

Za Komisijo

Pedro Solbes Mira

Član Komisije

[1] UL L 77, 14.3.1998, str. 3.

[2] UL L 181, 20.7.2000, str. 16.

[3] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

PRILOGA

RAZISKAVA DELOVNE SILE

Specifikacija priložnostnega modula za leto 2001 o trajanju in oblikah delovnega časa

1. V državah članicah in regijah: v vseh

2. Podatki so le za glavno zaposlitev

3. Spremenljivke bodo šifrirane, kakor sledi:

Stolpec | Šifra | Opis | Filtri/Opombe |

209 | | Določa lastne delovne metode in urnik (izbirno za Nemčijo) | V26 ≠ 4, 9, prazno |

1 | Določa lastne delovne metode in urnik |

0 | Podrejeno razmerje |

210 | | Delo za eno podjetje ali stranko (izbirno za Nemčijo) | V26 ≠ 4, 9, prazno |

1 | Redno dela za 1 podjetje ali stranko |

0 | Redno dela za > 1 podjetje ali stranko |

211 | | Prenehanje pogodbe (izbirno za Nemčijo) | V26 ≠ 4, 9, prazno |

1 | Proizvodna enota neha obstajati, ko je zagotovljen izdelek oziroma storitev |

0 | Proizvodna enota še naprej obstaja |

212-213 | | Nadure v referenčnem tednu | V26 = 3 |

… | Število ur |

214-215 | | Plačane nadure v referenčnem tednu | V214-215 < 212-213 |

| Število plačanih nadur |

204 | | Izmensko delo | V26 = 3 |

1 | Opravlja izmensko delo |

3 | Ne opravlja izmenskega dela |

216 | | Vzorci izmenskega dela | V204 = 1 |

1 | Nepretrgano izmensko delo, običajno štiriizmenski sistem |

2 | Polpretrgano izmensko delo, običajno triizmenski sistem |

3 | Dvoizmenski sistem: dvodnevne izmene |

4 | Včasih nočna, včasih dnevna izmena |

5 | Fiksno določen/-a za dano izmeno |

6 | Druga vrsta izmene |

217 | | Gibljiv delovni čas | V26 = 3 |

1 | Fiksni začetek in konec delovnega dne |

2 | Pogodba z letnim številom ur |

3 | Poslovanje v uradnih urah |

4 | Delovni čas po medsebojnem dogovoru |

5 | Določa svoj urnik (nima uradnih omejitev) |

6 | Drugo |

218 | | Kompenzacija opravljenih ur s prostimi urami | V217 = 3 |

1 | Lahko porabi proste ure za večdnevni ali večtedenski dopust (poleg tega, da si lahko vzame proste ure) |

0 | Ne more kompenzirati opravljenih ur s prostimi urami za večdnevni ali večtedenski dopust |

219 | | Variabilne pogodbe, delo na poziv ali pogodbe brez vezanosti na ure (izbirno za Nemčijo) | V26 = 3 |

1 | Minimalno število ur se sporazumno pogodbeno določi, vendar lahko število dejansko opravljenih ur presega ta minimum in niso plačane po stopnji za nadure |

2 | Javi se na delo le na poziv |

0 | Drugo |

220 | | Razlogi za izmensko delo | V204 = 1 |

1 | Izmensko delo je bilo vrsta dela, ki jo je iskala oseba (osebna pobuda) |

2 | Izmensko delo ni bilo vrsta dela, ki jo je iskala oseba, vendar ni bilo drugega podobnega dela brez izmenskega dela (podobnega v tem poklicu ali panogi) |

221 | | Razlog za delo s tako urejenim delovnim časom (izbirno za Nemčijo) | V217 = 2, 3 ali V219 = 1, 2 |

1 | Te ureditve delovnega časa so bile vrsta dela, ki jo je iskala oseba (osebna pobuda) |

2 | Te ureditve delovnega časa niso bile vrsta dela, ki jo je iskala oseba, vendar ni bilo drugega podobnega dela z običajno ureditvijo delovnega časa (podobne v tem poklicu ali panogi) |

9 | Neustrezno | V209, V221 |

"prazno" | Ni odgovora |

4. Spremenljivke za večerno delo, nočno delo, delo ob sobotah in nedeljah, ki se pojavijo v stolpcih od 205 do 208 v Prilogi Uredbe (ES) 1575/2000 o šifriranju za posredovanje podatkov od leta 2001 dalje, je treba raziskati v letu 2001 za isto referenčno obdobje kot v priložnostnem modulu, na katerega se nanaša člen 1 te uredbe.

--------------------------------------------------

Top