Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1524

Uredba Sveta (ES) št. 1524/2000 z dne 10. julija 2000 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev pri uvozu koles po poreklu iz Ljudske republike Kitajske

OJ L 175, 14.7.2000, p. 39–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 319 - 332
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 319 - 332
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 319 - 332
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 319 - 332
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 319 - 332
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 319 - 332
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 319 - 332
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 319 - 332
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 319 - 332
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 021 P. 31 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 021 P. 31 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 030 P. 13 - 26

No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1524/oj

32000R1524Uradni list L 175 , 14/07/2000 str. 0039 - 0052


Uredba Sveta (ES) št. 1524/2000

z dne 10. julija 2000

o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev pri uvozu koles po poreklu iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [1], in zlasti členov 9 in 11(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Komisija,

ob upoštevanju naslednjega:

A. POSTOPEK

1. Ukrepi za Ljudsko republiko Kitajsko, ki so predmet pregleda

(1) Oktobra 1991 je Komisija napovedala začetek [2] protidampinške preiskave (prvotna preiskava) v zvezi z uvozom koles po poreklu iz Ljudske republike Kitajske (Kitajska).

(2) Septembra 1993 je Svet uvedel dokončne 30,6 % protidampinške dajatve pri uvozu koles po poreklu iz Ljudske republike Kitajske (Uredba (EGS) št. 2474/93 [3].

(3) Aprila 1996 je Komisija začela preiskavo o izogibanju tem dajatvam (Uredba (ES) št. 703/96 [4], zaradi katere so se januarja 1997 te dajatve razširile na uvoz nekaterih delov kolesa po poreklu iz Kitajske (Uredba Sveta (ES) št. 71/97 [5].

2. Veljavni ukrepi za druge države

(4) Marca 1998 je Svet uvedel dokončne protidampinške dajatve pri uvozu koles po poreklu iz Indonezije, Malezije in Tajske (Uredba (ES) št. 648/96 [6].

(5) Februarja 1999 je Svet uvedel dokončne protidampinške dajatve pri uvozu koles po poreklu iz Tajvana (Uredba (ES) št. 397/99 [7].

3. Zahteva za pregled

(6) Po objavi obvestila o bližnjem izteku protidampinških ukrepov pri uvozu koles po poreklu iz Kitajske [8] je Komisija prejela zahtevo po pregledu v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 384/96 (osnovna uredba).

(7) Zahtevo je junija 1998 vložilo Združenje evropskih proizvajalcev koles (EBMA) v imenu proizvajalcev koles Skupnosti, katerih skupna proizvodnja predstavlja večji delež celotne proizvodnje Skupnosti (proizvajalci Skupnosti-vlagatelji).

(8) EBMA je trdil, da bi iztek ukrepov verjetno povzročil nadaljevanje ali ponovitev dampinga in škode za industrijo Skupnosti. Komisija se je po posvetovanju s svetovalnim odborom odločila, da obstaja dovolj dokazov za začetek preiskave [9] v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe.

4. Preiskava

(9) Komisija je o začetku pregleda uradno obvestila proizvajalce Skupnosti-vlagatelje, proizvajalce izvoznike, uvoznike, potrošnike in zastopnike držav izvoznic ter neposredno zadevnim strankam dala možnost, da predložijo pisna stališča in zahtevajo zaslišanje.

(10) Komisija je poslala vprašalnike strankam, za katere je znano, da jih to zadeva, in prejela odgovore od desetih proizvajalcev Skupnosti-vlagateljev, ki so sodelovali pri prvotni preiskavi (vzorčni proizvajalci), in od štirinajstih proizvajalcev izvoznikov iz Kitajske. Od teh štirinajstih kitajskih proizvajalcev izvoznikov jih je naslednjih 11 v obdobju preiskave izvažalo kolesa v Skupnost:

- Catic Bicycle Co., Ltd

- Giant (Kitajska)

- Huiyang Kenton Bicycle Group Ltd

- Liyang Machinery (SZ)

- Mérida Bicycles (Kitajska)

- Ming Cycle

- Phoenix Co.

- Shenzhen Overlord

- Shenzhen Bao An Bike

- Shun Lu Bicycle Co.

- Universal Cycle Corporation (Kitajska).

(11) Preiskave so bile izvedene v prostorih naslednjih družb:

(a) Proizvajalci v primerljivi državi (Mehika):

- Biciclo SA de CV, San Luis Potosi

- Bicileyca SA de CV, Apizaco

- Mercurio SA de CV, San Luis Potosi;

(b) Proizvajalci Skupnosti-vlagatelji (vzorčni proizvajalci):

- Batavus BV, Heerenveen, Nizozemska

- BH SA, Vitoria, Španija

- Cycleurope international SA, Romilly/Seine, Francija

- Dawes Cycles Ltd, Birmingham, Združeno Kraljestvo

- Derby Cycles Werke GmbH, Cloppenburg, Nemčija

- Hercules Fahrrad GmbH & Co. KG, Nürnberg, Nemčija

- Koninklijke Gazelle BV, Dieren, Nizozemska

- Kynast AG, Quakenbrück, Nemčija

- Micmo Gitane SA, Machecoul, Francija

- Raleigh Industries Ltd, Nottingham, Združeno Kraljestvo.

(12) Preiskava verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode je potekala od 1. septembra 1997 do 31. avgusta 1998 (obdobje preiskave). Preučila je trende med letom 1995 in 31. avgustom 1998 (obravnavano obdobje), da bi ugotovila, kolikšna je verjetnost nadaljevanja ali ponovitve škode.

(13) Zaradi zahtevnosti preiskave pregled ni mogel biti končan v običajnem 12-mesečnem obdobju, določenem v členu 11(5) osnovne uredbe

(14) Komisija je poiskala in preverila vse po njenem mnenju potrebne informacije, da bi ugotovila, kakšni so interesi Skupnosti in kolikšna je verjetnost nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode.

(15) Vse zadevne stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na katerih temeljijo sklepi pregleda, poleg tega pa so dobile razumen rok za predložitev svojih stališč. Komisija je pozorno preučila prejeta stališča in ustrezno spremenila ugotovitve, kjer je to bilo primerno.

B. ZADEVEN IZDELEK IN PODOBEN IZDELEK

(16) Izdelek, obravnavan v tej preiskavi, je isti kot izdelek, ki ga je obravnavala prvotna preiskava, namreč dvokolesa in druga kolesa (vključno z dostavnimi tricikli) brez motorja, ki spadajo pod oznake KN 87120010, 87120030 in 87120080.

(17) V prvotni preiskavi so bila dvokolesa razvrščena na naslednje kategorije:

(A) gorska kolesa ali MTB

(B) touring, treking in cestna kolesa

(C) terenska kolesa za mladostnike

(D) druga športna in dirkalna kolesa.

(18) Sedanja preiskava uporablja isto kategorizacijo. Treba pa je povedati, da med kategorijami ni jasnih ločnic in se različni segmenti izdelkov pokrivajo. Številne modele se lahko uvrsti v več kot eno kategorijo.

(19) Preiskava je potrdila, da so vsa kolesa prodana na trg Skupnosti po podobnih distribucijskih kanalih. Ker je osnovna uporaba koles ista kot druge vrste uporabe koles, so kolesa večinoma medsebojno izmenljiva in si torej modeli iz različnih kategorij medsebojno konkurirajo. Na tej podlagi je bilo ugotovljeno, da vse kategorije spadajo pod en izdelek.

(20) Preiskava je pokazala tudi, da so kolesa, ki jih proizvaja in prodaja na trg Skupnosti industrija Skupnosti, kolesa, ki jih proizvajajo in prodajajo na mehiškem trgu mehiški proizvajalci, in kolesa po poreklu iz Kitajske, ki se uvažajo na trg Skupnosti, podobna in so torej podoben izdelek v smislu člena 1(4) osnovne uredbe.

C. VERJETNOST NADALJEVANJA ALI PONOVITVE DAMPINGA

1. Uvodne opombe

(21) V skladu s členom 11(2) osnovne uredbe je namen te vrste pregleda, v zvezi z raznimi vidiki dampinga, ugotoviti, ali je damping potekal v obdobju preiskave in ali bi iztek ukrepov vodil do nadaljevanja ali ponovitve dampinga (glej člen 11(2) osnovne uredbe). Pri navedenih ugotovitvah o dampingu je treba upoštevati dejstvo, da se je uvoz Skupnosti zadevnega izdelka zmanjšal iz rekordnih 2,5 milijonov enot leta 1991 na manj kot 14000 enot v obdobju preiskave. Poleg tega so kitajski proizvajalci izvozniki, ki so sodelovali pri sedanji preiskavi, pokrivali samo 30 % tega uvoza v obdobju preiskave.

2. Nadaljevanje dampinga in verjetnost nadaljevanja

(a) Primerljiva država

(22) Obstoječi ukrepi določajo enotno stopnjo dajatve pri celotnem uvozu koles po poreklu iz Kitajske. V skladu s členom 11(9) osnovne uredbe je Komisija uporabila iste metode kot pri prvotni preiskavi, normalno vrednost je torej ugotovila na podlagi informacij, ki jih je dobila od tržnega gospodarstva tretje države (primerljiva država).

(23) Pri prvotni preiskavi je bila primerljiva država Tajvan. Pri sedanji preiskavi pa se Tajvan zaradi sočasnega protidampinga v zvezi z njegovim izvozom koles ni zdel primeren, poleg tega pa ga ni predlagala nobena zainteresirana stranka.

(24) Proizvajalci Skupnosti-vlagatelji so kot primerno primerljivo državo predlagali Mehiko. V obvestile o začetku preiskave so bile zainteresirane stranke pozvane, da podajo pripombe na ustreznost tega predloga. Številni kitajski proizvajalci izvozniki so trdili, da proizvajalci Skupnosti-vlagatelji niso predložili dovolj podatkov, s katerimi bi dokazali, da je Mehika bolj primerna od katere koli druge možne primerljive države, vendar tudi sami niso predložili dovolj dokazov, s katerimi bi podprli katero koli drugo državo.

(25) Nekateri kitajski proizvajalci izvozniki so predlagali Indijo kot primerljivo državo. Vendar je bilo ugotovljeno, da je Indija neprimerna zlasti iz dveh razlogov:

- kolesa, prodana v Indiji (rustikalna kolesa, prodana trgovcem na drobno v sklopu) niso primerljiva s kolesi, ki jih izvažajo kitajski proizvajalci v Skupnost, in

- indijski trg je izredno zaščiten (visoke stopnje dajatev, sistem izdajanja uvoznih dovoljenj, subvencije proizvajalcem).

(26) Zaradi tega so naslednja dejstva in premisleki vplivali na oceno primernosti Mehike kot primerljive države:

- kolesa, proizvedena v Mehiki, imajo iste tehnične značilnosti kot kolesa, ki so proizvedena na Kitajskem in izvožena v Skupnost,

- Mehika se lahko šteje za odprt in reprezentativen trg. Uvoz koles pomeni 13 % letne prodaje. Njena pravna ureditev in trgovinske razmere so ugodne za prosto trgovino in konkurenco. Njena stopnja dajatve (20 %) je primerljiva s stopnjo dajatve Evropske unije (15,4 %). Nima nobenih količinskih omejitev ali izdaje dovoljenj. Mehiški proizvajalci lahko poiščejo sestavne dele in materiale na domačem trgu (kjer so številni dobavitelji cevi, pločevine, plastike, pnevmatike, sedežev itd.) ali na tujih trgih (za dele, kot so obroči, pesta, zavore, naprave proti iztirjanju). Dejstvo, da je Mehika leta 1997 uvedla protidampinške dajatve na kitajska kolesa, se v tem smislu ne šteje za pomembno,

- Količina domače prodaje mehiških proizvajalcev je primerljiva s količino kitajskega izvoza,

- trije večji proizvajalci koles, ki so sodelovali pri preiskavi (Mercurio SA de CV, Biciclo SA de CV in Bicileyca SA de CV), so leta 1998 pokrivali 50 % prodaje na domačem trgu, kjer so konkurirali najmanj šestim drugim glavnim proizvajalcem. Te družbe so si konkurenčne, imajo sodobno proizvodno opremo in stroje, vključno z avtomatiziranimi ali deloma avtomatiziranimi napravami za rezanje jeklenih cevastih izdelkov, varjenje volframa z inertnim plinom za izdelavo okvirov in vilic, barvanje z uporabo barve v prahu in barve na osnovi nafte ter s tekočimi trakovi. Mehika se glede na navedeno in v skladu s členom 2(7) osnovne uredbe šteje za primerno primerljivo državo za ugotavljanje normalne vrednosti za zadevni izdelek.

(27) Nekateri proizvajalci izvozniki so trdili, da ugotavljanje normalne vrednosti v primerljivi državi ni več primerno in bo onemogočilo vsak poskus točne napovedi dampinga v prihodnosti. Trdili so, da sedaj delujejo v razmerah tržnega gospodarstva, kot je opredeljeno v členu 2(7) osnovne uredbe, in da to pomeni spremembo okoliščin, ki upravičuje uporabo drugačnih metod od tistih, ki so bile uporabljene pri prvotni preiskavi (glej člen (11(9)).

Tu je treba poudariti, da vsak proizvajalec lahko trdi, da so razmere tržnega gospodarstva prevladujoče (glej člen 2(7)(b) in (c)), če lahko dokaže tako spremembo okoliščin. Glede na naravo take spremembe se zdi primerno to preučiti v okviru vmesnega pregleda v skladu s členom 11(3). Vendar pa do začetka sedanjega pregleda izteka veljavnosti noben od kitajskih proizvajalcev izvoznikov ni predložil dovolj dokazov, da bi Komisija odprla vzporeden pregled v skladu s členom 11(3).

(28) V skladu s členom 11(9) je torej moral sedanji pregled obravnavati razne vidike dampinga z uporabo istih metod kot prvotna preiskava, med drugim določitev normalne vrednosti v primerljivi državi.

(b) Normalna vrednost

(29) Najprej je bilo ugotovljeno, da je domača prodaja mehiških proizvajalcev, skupno in za vsak model posamično, količinsko enakovredna najmanj 5 % uvoza po poreklu iz Kitajske; namreč uvoz je bil reprezentativen v smislu člena 2(2) osnovne uredbe.

(30) Ugotovljeno je bilo tudi, da se za vso zadevno prodajo sodelujočih mehiških proizvajalcev samostojnim strankam lahko šteje, da je bila izvedena v običajnem poteku trgovine. (Tehtana povprečna prodajna cena celotne prodaje v obdobju preiskave je bila nad tehtanimi povprečnimi proizvodnimi stroški na enoto, količina posameznih prodajnih transakcij pod stroški proizvodnje na enoto pa je bila manj kot 20 % prodaje, s katero je bila ugotovljena normalna vrednost).

(31) Normalna vrednost je bila torej ugotovljena na podlagi plačanih ali plačljivih cen, v običajnem poteku trgovine, od neodvisnih domačih kupcev sodelujočih mehiških proizvajalcev v obdobju preiskave.

(c) Izvozne cene

(i) Sodelujoči proizvajalci izvozniki

(32) Deset kitajskih proizvajalcev izvoznikov je predložilo obsežne podatke o izvoznih cenah. Njihovi podatki pa se glede na podatke Statističnega urada Evropske skupnosti nanašajo samo na 30 % kitajskega izvoza koles v Skupnost v obdobju preiskave (to je približno 4200 enot).

(33) Izvozne cene za te družbe so bile ugotovljene na podlagi cen, ki so bile dejansko plačane ali so plačljive za zadeven izdelek v skladu s členom 2(8) osnovne uredbe.

(ii) Nesodelujoči proizvajalci

(34) Ker nesodelujoči proizvajalci niso predložili podatkov za preostalih 70 % uvoza po poreklu iz Kitajske, je Komisija morala ugotovitve sprejeti na podlagi razpoložljivih dejstev v skladu s členom 18(1) osnovne uredbe. Povprečne izvozne cene za vse transakcije so bile tako določene na podlagi podatkov Statističnega urada Evropske skupnosti, po odbitku izvoza sodelujočih proizvajalcev. Kadar podatki sodelujočih proizvajalcev pokrivajo samo 30 % uvoza zadevnega izdelka, se podatki Statističnega urada Evropske skupnosti običajno ne štejejo kot primeren vir informacij. Vendar so bili tu uporabljeni, ker je glede na majhne količine, uvožene v obdobju preiskave, analiza osredotočena bolj na verjetnost ponovitve dampinga v velikih količinah, kot na zagotovitev, da izvozniki niso nagrajeni za nesodelovanje. Poleg tega glede na to, da pregled izteka veljavnosti lahko vodi samo do ohranitve ali razveljavitve ukrepov, ne pa do njihove spremembe, tukaj ni potrebno povsem natančno izračunati stopnje dampinga.

(d) Primerjava

(35) Povedati je treba, da so bile v nekaterih primerih ugotovljene razlike med uvoženimi kolesi po poreklu iz Kitajske in kolesi, ki so bila proizvedena in prodana v Mehiki, in sicer večinoma zato, ker so bili kitajski modeli bolj tehnično razviti. Pri preiskavi, sproženi v skladu s členom 5 osnovne uredbe, bi to zahtevalo popravek normalne vrednosti navzgor (v tem primeru na podlagi cen mehiške domače prodaje), ki bi odražal razliko, kar bi nato povišalo raven ugotovljenega dampinga. Vendar pa se tak popravek tukaj ni zdel potreben, ker je skupni učinek na raven dampinga majhen in ukrepov po pregledu zaradi izteka ni mogoče spremeniti.

(36) V skladu s členom 2(10) osnovne uredbe so bili za omogočanje poštene primerjave uvedeni popravki, ki so upoštevali v trditvah navedene razlike v zvezi s prevoznimi, zavarovalnimi, kreditnimi, stranskimi stroški in stroški pretovarjanja, za katere je bilo ugotovljeno, da so vplivali na cene in primerljivost cen.

(e) Stopnja dampinga

(37) V skladu s členom 2(11) osnovne uredbe so tehtano povprečno normalno vrednost na podlagi vrednosti FOB na mehiški meji primerjali s tehtanimi povprečnimi izvoznimi cenami (sodelujočih in nesodelujočih proizvajalcev) na podlagi vrednosti FOB na kitajski meji, pri isti stopnji trgovine.

(38) Zgornja primerjava je pokazala, da je obseg dampinga zelo velik, pri čemer je stopnja dampinga enaka znesku, s katerim je normalna vrednost presegla izvozne cene. Ugotovljena stopnja dampinga je bila večja kot tista, ki je bila ugotovljena v prvotni preiskavi.

(39) Preiskava ni odkrila nobenega razloga, da bi se ta damping prenehal, če bi bili ukrepi razveljavljeni. Ugotovljeno je torej bilo, da je nadaljevanje dampinga verjetno.

(40) Nekateri kitajski proizvajalci izvozniki so trdili, da je bilo na podlagi tako majhne količine uvoza nemogoče izpeljati utemeljene ugotovitve o sedanjem ali prihodnjem dampingu. Tukaj se sicer priznava, da ugotovitev, da damping obstaja, sama po sebi ne more upravičiti ohranitve ukrepov, vendar je to kljub temu pomemben dejavnik pri odločanju o razveljavljanju ukrepov ali njihovi ohranitvi.

3. Verjetnost ponovitve dampinga

(41) Pri preučevanju verjetnosti ponovitve dampinga so ugotovili, da je treba upoštevati naslednje dejavnike: obstoj dampinga, okoliščine izogibanja, trendi proizvodnje in izkoriščanja zmogljivosti na Kitajskem ter trendi v zvezi s številom kitajskih koles, ki so bila po dampinških cenah izvožena na trge v svetu.

(a) Obstoj dampinga in okoliščine izogibanja

(42) Stopnja dampinga, določena pri prvotni preiskavi, je bila sicer visoka (30,6 %), vendar sedanja preiskava kaže, da damping kljub temu ni izginil, pač pa se je celo povečal.

(43) Poleg tega je prišlo do številnih poskusov izogibanja uvedenim protidampinškim ukrepom. Od leta 1993 so začeli v Skupnosti delovati številni sestavljavci koles in uvoz delov koles se je drastično povečal. Na ta razvoj dogodkov, ki so ga izzvali prvotni ukrepi, opozarjajo ugotovitve preiskave izogibanja iz leta 1996.

(44) Ta preiskava je pokazala tudi, da so kitajski proizvajalci izvozniki takoj, ko so bili leta 1993 uvedeni protidampinški ukrepi, začeli sodelovati z uvozniki v Skupnosti pri izogibanju dajatev in so kolesa dobavljali po delih. Deli, ki so bili namenjeni istemu sestavljavcu, so bili razdeljeni po različnih zabojnikih, odposlani ob različnih datumih in včasih izkrcani v različnih pristaniščih Skupnosti.

(45) Dajatvam so se izogibali tudi tako, da so kitajska kolesa v Skupnost dobavljali s potrdili o poreklu blaga, ki so jih kasneje umaknili in označili, kot da so bila proizvedena v Vietnamu (523000 koles od leta 1992 do 1995).

(46) Preiskava, ki je vodila do podaljšanja ukrepov, je dokazala tudi damping zadevnih bistvenih delov kolesa glede na njihove predhodno ugotovljene normalne vrednosti.

(47) Nekatere družbe so zanikale, da je izogibanje prvotnim ukrepom z razstavljanjem koles, ki je potekalo v Skupnosti, dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri oceni verjetnosti ponovitve dampinga. Vendar ta argument ne more biti sprejet. Preiskava izogibanja, ki se je začela leta 1996, je odkrila, da je izogibanje ukrepov spremljal damping, kar je oviralo sanacijske učinke ukrepov.

(48) Poleg tega so rezultati preiskave izogibanja in sedanji majhen obseg uvoza po poreklu iz Kitajske pokazali, da si kitajski proizvajalci izvozniki niso posebej prizadevali konkurirati na trgu Skupnosti po nedampinških cenah.

(b) Trendi proizvodnje in trendi izkoriščanja zmogljivosti na Kitajskem

(i) Industrija na splošno

(49) Glede na razpoložljive informacije (pritožba) je proizvodna zmogljivost na Kitajskem zelo visoka (ocenjena na približno 70 milijonov enot). V zadnjih nekaj letih so družbe veliko investirale v skupna vlaganja, zlasti tajvanske družbe, in izvozno usmerjenim proizvajalcem se odobravajo visoka povračila davkov in dajatev.

(50) Skupna proizvodnja koles se je od leta 1995 do obdobja preiskave zmanjšala, domača potrošnja je znašala od 25 do 30 milijonov enot, izvoz pa se je gibal med 8 in 16 milijoni koles. Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti je torej precej nizka, malo nad 50 %.

(51) Zaradi ogromnega presežka zmogljivosti imajo kitajski proizvajalci izvozniki zelo visoko stopnjo mrtvila v proizvodnem procesu in paleti proizvodov. Ti proizvajalci bi torej lahko zelo hitro povečali proizvodnjo in jo usmerili na kateri koli izvozni trg, vključno s trgom Skupnosti, če bi bili ukrepi razveljavljeni.

(52) Položaj otežuje dejstvo, da uvoz bistvenih delov kolesa že od leta 1997 kljub veljavnosti zadevnih ukrepov še naprej raste, ker lahko sestavljavci dosežejo oprostitev dajatev, če lahko dokažejo, da je vrednost delov, ki imajo poreklo ali prihajajo iz Kitajske, manj kot 60 % skupne vrednosti delov sestavljenega izdelka, ali da je dodana vrednost k uvoženim delom med sestavljanjem ali končno montažo, večja kot 25 % proizvodnih stroškov (glej člen 13(2)(b) osnovne uredbe).

Povečanje uvoza delov koles je prikazano v tabeli.

Vir:

Statistični urad Evropske skupnosti.

Uvoz glavnih delov koles v Skupnost po poreklu iz Kitajske (v enotah) | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Obdobje preiskave |

Okvir | 122579 | 359396 | 1049657 | 1169226 | 1456691 | 1893237 | 1926896 | 2445528 | 2272651 |

Indeks | 100 | 293 | 856 | 954 | 1188 | 1545 | 1572 | 1995 | 1854 |

Vilice | 37321 | 644926 | 1352814 | 1672070 | 3283292 | 3507635 | 3600818 | 3494433 | 3529895 |

Indeks | 100 | 1728 | 3625 | 4480 | 8797 | 9399 | 9648 | 9363 | 9458 |

(53) Te dele proizvajajo družbe, ki imajo stroje in opremo tudi za proizvodnjo popolnih koles. Če bi se ukrepi razveljavili, bi se verjetno zelo hitro ponovno pričel uvoz popolnih koles po poreklu iz Kitajske in nadomestil sedanji uvoz delov koles.

(ii) Sodelujoči proizvajalci

(54) Medtem, ko so podatki o proizvodnji za obdobje od leta 1996 do konca obdobja preiskave relativno stabilni, napovedi od sodelujočih kitajskih družb za leto 1999 izražajo namen povečati proizvodnjo za 16 % na 10,6 milijona enot.

(55) Ob tem podatki o izkoriščenosti zmogljivosti kažejo velik presežek zmogljivosti med letom 1995 in koncem obdobja preiskave. Poleg tega bi bilo kljub povečanju proizvodnje, napovedanemu za leto 1999, še vedno dovolj zmogljivosti za proizvodnjo dodatnih 5,8 milijona enot.

(56) Nekatere družbe so trdile, da ugotovitve Komisije o proizvodni zmogljivosti in njeni izkoriščenosti na Kitajskem niso bile podprte z zanesljivimi dokazi. V tem smislu so se sklicevali na ugotovitve Mednarodne trgovinske komisije ZDA. To ni bilo sprejemljivo. Kot prvo se te ugotovitve nanašajo na drugo obdobje, ne pa na obdobje preiskave. Opomniti je treba tudi, da ugotovitve Komisije in Sveta temeljijo na podatkih, ki so jih predložili sami sodelujoči kitajski proizvajalci izvozniki. Poleg tega obstoj velike proizvodne zmogljivosti, ki ga nakazuje nizka, približno 50 % stopnja izkoriščenosti, ugotovljena za sodelujoče družbe, potrjujejo podatki o kitajskem proizvodnem sektorju za kolesa, kot so navedeni v pritožbi. V tem smislu trditev sodelujočih podjetij, da bi bilo treba ločiti med proizvodnimi zmogljivostmi za izvozno prodajo in proizvodnimi zmogljivostmi za prodajo na kitajskem domačem trgu, ni bila prepričljiva. Predloženi niso bili nobeni dokazi, ki bi to podpirali. Končno je treba upoštevati, da bi bila, če bi se sklep Skupnosti zdel nezadostno utemeljen, to v celoti posledica občutne nepripravljenosti kitajskih proizvajalcev izvoznikov na sodelovanje.

(c) Izvozni trendi Kitajske v tretje države

(i) Splošno povečanje.

(57) Podatki Comext-a, na katere se je bilo treba opirati zaradi nizke stopnje sodelovanja kitajskih proizvajalcev izvoznikov, so pokazali, da se je kitajski izvoz na svetovne trge povečal iz 12,8 milijona enot leta 1995 na 14,6 milijona enot leta 1997 (+ 14 %). V prvi polovici leta 1998 je izvoz znašal 8,0 milijonov enot, kar je 22 % povečanje od prve polovice leta 1997.

(58) Ti trendi ponazarjajo razmere v ZDA, kjer za kolesa po poreklu iz Kitajske niso veljali protidampinški ukrepi. Ta uvoz se je povečal iz 4 milijonov enot leta 1995 na 8,4 milijona enot leta 1998. Podrobni podatki so v naslednji tabeli.

Vir:

Comext

Izvoz iz Kitajske v | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Obdobje preiskave |

Količina | Povprečna cena na enoto (ZDA) | Količina | Povprečna cena na enoto (ZDA) | Količina | Povprečna cena na enoto (ZDA) | Količina | Povprečna cena na enoto (ZDA) | Količina | Povprečna cena na enoto (ZDA) |

Svet | 12822722 | 42 | 12239224 | 38 | 14617906 | 35 | – | – | – | – |

ZDA | 4074554 | 52 | 3902483 | 39 | 5734027 | 38 | 8400000 | – | 7511342 | – |

(59) Poleg tega je bil opažen občuten padec cen. Med 1995 in 1997 so kitajske izvozne cene na svetovnih trgih v povprečju padle za 17 % na enoto, pri izvozu v ZDA pa za 27 %.

(ii) Možna preusmeritev kitajskega izvoza zaradi uvedbe protidampinških ukrepov in količinskih omejitev v tretjih državah

(60) Glede na razpoložljive informacije so številne države v zad njem času sprejele trgovinske zaščitne ukrepe za kitajska kolesa zaradi škode, ki je bila povzročena njihovi domači industriji. Kanada in Mehika sta leta 1997 uvedli protidampinške dajatve, Južna Koreja in Vietnam pa sta se odločila uvesti izredne omejitve uvoza. Kitajski proizvajalci izvozniki so torej pod pritiskom, ker morajo najti druge izvozne trge. Če bi Skupnost razveljavila sedanje protidampinške ukrepe, bi bil za te proizvajalce trg Skupnosti zelo privlačen.

(iii) Kitajski izvoz v ostale tretje države

(61) Treba je povedati, da so po uvedbi protidampinških dajatev s strani Sveta leta 1993 proizvajalci izvozniki na Kitajskem zlahka prodrli na druge izvozne trge, kot so Avstralija in Južna Koreja.

(d) Damping sodelujočih proizvajalcev izvoznikov v tretjih državah

(62) Izvoz kitajskih sodelujočih proizvajalcev izvoznikov v tretje države (zlasti v ZDA, Avstralijo in Japonsko) je na splošno zelo reprezentativen za skupen izvoz kitajskih koles in v letih 1996 in 1997 pokriva 70 % skupnega kitajskega izvoza v ZDA, 20 % skupnega izvoza v Japonsko in 50 % skupnega izvoza v Avstralijo.

(63) Za namen te preiskave in na podlagi odgovorov sodelujočih proizvajalcev izvoznikov na vprašalnik se je analiza osredotočila predvsem na tiste kategorije, ki so se izvažale tudi v Skupnost: kategoriji A in C. Za vsako kategorijo je bila ugotovljena tehtana povprečna izvozna cena na posamično namembno državo in sicer za vse kitajske sodelujoče proizvajalce izvoznike.

(64) Za namen tega izračuna dampinga je bila tehtana povprečna normalna vrednost za te modele nato ugotovljena za vsako kategorijo in primerjana z zadevno izvozno ceno.

(65) Pri ZDA, Kanadi, Avstraliji in Japonski ter pri vseh drugih večjih uvoznikih je ta metoda razkrila jasne dokaze o znatni količini dampinga (29 % do 96 %) za obe kategoriji. Smiselno je domnevati, da bi kitajski proizvajalci izvozniki tudi v Skupnosti prodajali podobne količine po podobnih cenah, če bi se ukrepi Skupnosti odpravili.

4. Sklep

(66) Preiskava je jasno pokazala, da je bila (sicer majhna) količina po poreklu iz Kitajske v obdobju preiskave uvožena v Skupnost po dampinških cenah. Raven dampinga je bila precej višja od ravni, ugotovljene v prvotni preiskavi.

(67) Preiskava je pokazala tudi, da bi bile količine izvoza kitajskih koles v Skupnost po vsej verjetnosti velike, če bi se ukrepi razveljavili. Do tega sklepa je prišla zaradi velikih razpoložljivih neizkoriščenih zmogljivosti na Kitajskem in zgodbe o izogibanju. Vse to nazorno kaže, da imajo kitajski proizvajalci izvozniki še vedno velik interes pri prodajanju v Skupnost. Občutno povečanje količin uvoza je še bolj verjetno, ker obstaja nevarnost preusmeritve trgovanja v Skupnost zaradi poslovnih obrambnih ukrepov, ki so jih sprejele Južna Koreja, Mehika, Kanada in Vietnam.

(68) Ugotavlja se tudi, da bi bile občutno povečane količine najverjetneje izvožene v Skupnost po dampinških cenah. To ugotovitev podpira tudi visoka stopnja dampinga, ugotovljena za kitajski izvoz na druge glavne trge tretjih držav. Ni verjetno, da bi kitajski proizvajalci izvozniki ponovno pričeli z izvozom velikih količin v Skupnost, ne da bi tudi sami uporabljali podobno nizke dampinške izvozne cene.

(69) Povzetek navedenega je, da se bi uvoz Skupnosti po poreklu iz Kitajske zelo verjetno ponovno pričel v velikih količinah in po zelo dampinških cenah, če bi se ukrepi razveljavili.

D. INDUSTRIJA SKUPNOSTI

(70) Proizvajalci Skupnosti, ki so bili pri prvi preiskavi vključeni v opredelitev "industrije Skupnosti", so predstavljali približno 54 % skupne proizvodnje koles Skupnosti.

(71) Za proizvajalce Skupnosti-vložnike tukaj se je ugotovilo, da so v obdobju preiskave predstavljali približno 58 % skupne proizvodnje Skupnosti. Oni so torej v nadaljnjem besedilu "industrija Skupnosti" v smislu člena 4(1) osnovne uredbe.

(72) Preostali proizvajalci v Skupnosti (ki predstavljajo približno 42 % skupne proizvodnje Skupnosti) so v nadaljnjem besedilu "proizvajalci- nevlagatelji".

E. ANALIZA TRGA SKUPNOSTI

1. Uvodne opombe

(73) Položaj industrije Skupnosti je bil ocenjen na podlagi dveh vrst podatkov:

(i) na podlagi skupnih kazalcev škode za industrijo Skupnosti, kot so opredeljeni v oddelku D (proizvodnja, proizvodna zmogljivost, izkoriščenost zmogljivosti, zaloge, prodaja, naložbe in zaposlenost), pridobljenih od nacionalnih združenj za kolesa v Skupnosti.

Podatke od industrije Skupnosti so preverili, kolikor je bilo to mogoče, z drugimi razpoložljivimi podatki (statistični podatki, podatki od prejšnjih protidampinških preiskav itd.);

(ii) na podlagi nekaterih kazalcev škode, povezane s poslovanjem (donosnost, cene, razvoj cen in nelojalno nižanje cen), pridobljenih in preverjenih s podatki od vzorčnih proizvajalcev. Ti proizvajalci so odgovorili na vprašalnik Komisije in so polno sodelovali pri preiskavi v zvezi s pregledom. Pomenijo približno 40 % obsega proizvodnje industrije Skupnosti.

2. Potrošnja v Skupnosti

(74) Potrošnja Skupnosti je bila izračunana z združitvijo skupnega obsega prodaje vseh proizvajalcev Skupnosti (industrija Skupnosti in proizvajalci-nevlagatelji) na trgu Skupnosti in skupnega uvoza (podatki Statističnega urada Evropskih skupnosti).

(75) Potrošnja se je zmanjšala za 11 % v obravnavanem obdobju, od 17401000 enot leta 1995 na 15452000 enot v obdobju preiskave. Sočasno je bila vrednost potrošnje pri približno 2,3 milijona evrov stabilna, kar kaže, da so se povprečne prodajne cene na trgu Skupnosti povišale.

(76) Negativni trend potrošnje (v enotah) lahko deloma razloži stalno zmanjševanje prodaje dveh glavnih izdelkov v sektorju za kolesa od zgodnjih 1990-ih: prodaja BMX koles (otroška "motokros" – kategorija C) se je od leta 1991 občutno zmanjšala, kolesa kategorije A (MTB, gorska kolesa) pa so od leta 1992 precej izgubila na priljubljenosti. Zmanjšana prodaja teh dveh vrst ni bila nadomeščena s prodajo drugih vrst ali kategorij.

(77) Nekateri proizvajalci izvozniki so trdili, da so BMX in MTB kolesa glavni kitajski izvozni izdelki. Če torej po teh izdelkih v Skupnosti ni več velikega povpraševanja, se škoda ne more ponoviti, kar je priznala tudi sama Komisija.

(78) Povpraševanje po BMX in MTB kolesih na trgu Skupnosti se je v obravnavanem obdobju res zmanjšalo, vendar je še vedno veliko. Po razpoložljivih informacijah je bilo tako v obdobju preiskave na trgu Skupnosti prodanih nekaj milijonov MTB koles. Poleg tega so proizvajalci Skupnosti in proizvajalci izvozniki dali na trg več novih različic BMX koles, ki so še vedno ena od glavnih vrst otroških koles.

(79) Argument kitajskih proizvajalcev izvoznikov se torej šteje za neutemeljen.

3. Uvoz koles po dampinških cenah po poreklu iz Kitajske

(a) Količina in cena uvoza koles po poreklu iz Kitajske

(80) Število koles po poreklu iz Kitajske in uvoženih iz te države se je zmanjšalo med letom 1995 (ko je skupen uvoz znašal 65408) in obdobjem preiskave. Po 29 % povečanju leta 1996 se je število od leta 1997 začelo zmanjševati in v obdobju preiskave je bilo uvoženih samo 13651 koles.

(81) Ena zainteresirana stranka je trdila da, ker morajo po členu 11(5) osnovne uredbe za preiskave v zvezi s pregledom veljati ista pravila kot za druge preiskave, se tudi za pregled izteka veljavnosti uporablja člen 5(7) osnovne uredbe. Trdila je, da je bila torej sedanja preiskava v zvezi s pregledom sprožena neupravičeno, saj je uvoz po poreklu iz Kitajske količinsko in vrednostno znašal manj kot 1 % skupne potrošnje, t. j. pod pragom de minimis.

(82) Člen 11(2) osnovne uredbe določa, da:

"Dokončni protidampinški ukrepi prenehajo veljati pet let po njihovi uvedbi (…), če v pregledu ni sklenjeno, da bi iztek veljavnosti ukrepov verjetno povzročil nadaljevanje ali ponovitev dampinga in škode. (…)"

Iz navedenega je razvidno, da je ne glede na obseg uvoza iz določene zadevne države namen pregleda zaradi izteka ukrepa ugotoviti, ali je verjetno, da bi iztek protidampinških ukrepov povzročil nadaljevanje ali ponovitev dampinga in škode. Namen pregleda ni ugotavljanje bistvene škode, kot je navedeno v členu 3(2) osnovne uredbe.

(83) Zato trditev, da je bila sedanja preiskava začeta neupravičeno, ne more biti sprejeta.

(84) Iz podatkov o uvozu iz uvodne izjave 80 bi se dalo sklepati, da so imele protidampinške dajatve na kitajska kolesa od leta 1993 neposreden in radikalen učinek na količino uvoza, ki je leta 1991 dosegla 2,5 milijona koles. Vendar ti podatki ne odražajo dveh razvojev dogodkov, ki sta sledila in nekoliko spremenita sliko stanja.

(85) Po uvedbi dokončnih protidampinških dajatev leta 1993 so kitajski proizvajalci izvozniki izvažali kolesa v Skupnost pod napačnimi izjavami o poreklu (glej uvodni izjavi 44 in 45). Poleg tega je bilo ugotovljeno, da se izogibajo veljavnim dajatvam. Do začetka leta 1997 [10] je bil pritisk zaradi uvoženih količin koles po poreklu iz Kitajske precej višji, kot kažejo podatki.

(86) Povprečna cena koles po poreklu iz Kitajske se je občutno povišala v obravnavanem obdobju (+ 80 %), zlasti med letom 1997 in obdobjem preiskave (+ 51 %). Vendar pa se glede na omejeno količino uvoza, ki se je v obravnavanem obdobju znatno zmanjšala (– 79 %), na podlagi tega ni dalo zanesljivo sklepati o cenah in razvoju cen, zlasti ker ni nobenih razpoložljivih informacij o možnih spremembah v kompletnem proizvodnem programu.

(b) Obnašanje cen proizvajalcev izvoznikov

(87) Kljub zelo omejeni količini, izvoženi v obdobju preiskave, je bilo obnašanje cen proizvajalcev izvoznikov analizirano na podlagi predloženih informacij o cenah. Ta analiza je upoštevala dejanske izvozne cene proizvajalcev izvoznikov (CIF meja Skupnosti), s protidampinškimi dajatvami in brez njih, in cene franko tovarna, ki jih industrija Skupnosti zaračuna samostojnim strankam pri isti stopnji trgovine.

(88) Analiza je pokazala, da so bile izvozne cene s protidampinškimi dajatvami, ki se uporabljajo, kot tudi brez njih, občutno nižje od cen industrije Skupnosti.

4. Gospodarske razmere industrije Skupnosti

(a) Uvodna opomba

(89) Pri ocenjevanju razmer industrije Skupnosti je treba povedati, da je bil od uvedbe protidampinških ukrepov pri uvozu koles po poreklu iz Kitajske tudi uvoz iz ostalih tretjih držav predmet protidampinških preiskav. Leta 1996 so bili protidampinški ukrepi uvedeni za kolesa po poreklu iz Indonezije, Malezije in Tajske, leta 1999 pa za kolesa po poreklu iz Tajvana.

(b) Proizvodnja

(90) Od leta 1995 do obdobja preiskave se je proizvodnja industrije skupnosti zmanjšala za 25 % oziroma za več kot 2 milijona enot (od 8842500 na 6400000).

(91) Preiskava je odkrila, da je do zmanjšanja prišlo zato, ker so številne družbe prenehale poslovati in so večji proizvajalci Skupnosti zmanjšali proizvodnjo. Treba je povedati tudi, da so nekateri proizvajalci Skupnosti, ki so bili v prvi preiskavi vključeni v opredelitev industrije Skupnosti, prešli iz popolnega proizvodnega ciklusa (torej vključno s proizvodnjo okvirov) v zgolj sestavljanje sklopov ali podsklopov z uvoženimi deli (okvir, vilice, cela kolesa, prestavne ročice, pomožna kolesa, zavore itd.), da bi ekonomsko preživeli.

(c) Proizvodna zmogljivost in izkoriščenost zmogljivosti

(92) V Skupnosti kolesa proizvajajo na sezonski podlagi, zato je v nekaterih mesecih potreba po proizvodni zmogljivosti zelo velika. Sezona se v večini držav članic začne marca in konča septembra. Kolekcije koles za naslednjo sezono so trgovcem (trgovci, zastopniki, trgovci na drobno in veliko itd.) predstavljene vsak september.

(93) Od leta 1995 do obdobja preiskave se je proizvodna zmogljivost industrije Skupnosti zmanjšala za 27 %, od 15 na 11 milijonov enot, zaradi dejavnikov, ki so povzročili zmanjšanje proizvodnje, in prestrukturiranja nekaterih proizvajalcev Skupnosti (glej uvodno izjavo 91).

(94) Kljub občutnemu zmanjšanju zmogljivosti se je stopnja izkoriščenosti zmogljivosti med letom 1995 in obdobjem preiskave povečala za samo 2 odstotni točki. Dejansko stopnjo izkoriščenosti v obdobju preiskave (58 %) je treba oceniti glede na stopnjo, ki je potrebna za ekonomsko preživetje v tej industriji (70 %).

(d) Prodaja industrije Skupnosti

(95) V obravnavanem obdobju se je prodana količina zmanjšala za 24 % oziroma za 1,9 milijona enot. Zmanjšanje sta najbolj občutili kategoriji A (– 35 %) in C (– 13 %), to sta prav tisti dve kategoriji, za katere se je v prvotni preiskavi ugotovilo, da sta bili pri kitajskih proizvajalcih izvoznikih zelo uspešni. Zmanjšanje lahko vsaj deloma razloži to, da se je uvoz izogibal protidampinškim ukrepom za kitajska kolesa in da je bil po uvedbi ukrepov proti izogibanju uvoz delov oproščen teh ukrepov.

(96) Vrednost prodaje se je zmanjšala za 8 %. To zmanjšanje je bilo veliko manjše od količinskega zmanjšanja, kar pomeni, da so se povprečne prodajne cene industrije Skupnosti v obravnavanem obdobju povišale.

(e) Tržni delež

(97) Zaradi skupnih izgub pri količini in vrednosti prodaje je industrija Skupnosti izgubila 15 % svojega tržnega deleža (količinsko gledano) med letom 1995 in obdobjem preiskave, predvsem v kategorijah A in C (glej opombe v uvodni izjavi 95).

(f) Povprečne prodajne cene in spreminjanje cen

(98) Tehtana povprečna cena koles, ki jih industrija Skupnosti prodaja na trgu Skupnosti, se je v obravnavanem obdobju povišala za 10 %. Preiskava je pokazala, da so glavni proizvajalci, vključeni v opredelitev industrije Skupnosti, spremenili svoj kompleten proizvodni program in prešli na izdelke višjega cenovnega razreda. To je od njih tudi zahtevalo, da svoje prodajne dejavnosti usmerijo predvsem na trgovce/trgovce na drobno, katerih maloprodajne cene so bolj stabilne in privlačne v primerjavi z drugimi glavnimi prodajnimi kanali, kot so grosisti in supermarketi.

(99) Analiza vsake kategorije posebej je pokazala, da so se cene v kategorijah A in C (ki sta v prvotni preiskavi pomenili večino uvoza koles iz Kitajske) skupno povišale za 13 % v obravnavanem obdobju, čeprav vzorec povišanja ni bil enak pri obeh kategorijah; cene za kategorijo C so se med letoma 1995 in 1997 tako povišale do 20 %.

(100) Nasprotno so bile v kategoriji B, ki je najmočnejši segment industrije Skupnosti, prodajne cene zelo stabilne v obravnavanem obdobju.

(g) Donosnost

(101) Povprečna donosnost industrije Skupnosti je bila v obravnavanem obdobju ves čas negativna, čeprav se je nekoliko povišala, od – 2,3 % na – 0,6 %. Leta 1995 in 1996 so bile nastale izgube industrije Skupnosti stabilne (2,2 % leta 1996). Leta 1997 so se zmanjšale za 1,9 odstotno točko (– 0,3 % neto prodaje), v obdobju preiskave pa so se spet povečale (– 0,6 % neto prodaje)

(102) Preiskava je pokazala, da so bili rezultati najslabši v obdobju med letoma 1995 in 1996, ko so se kitajski proizvajalci izvozniki izogibali protidampinškim ukrepom (glej uvodni izjavi 44 in 45). Da bi preprečili to izogibanje, so v začetku leta 1997 ukrepe razširili tudi na dele koles. Zaradi 7 % povišanja cen od leta 1995 do 1997, se je leta 1997 donosnost industrije Skupnosti nekoliko povečala. Kljub dodatnemu 3 % povišanju cen se je nato v obdobju preiskave spet malo znižala.

(103) Zgornji trend jasno kaže, da si industrija Skupnosti v obravnavanem obdobju ni dovolj finančno opomogla. Preiskava je pokazala, da je donosnost industrije Skupnosti ostala negativna kljub temu, da se je občutno prestrukturirala, znižala nekatere fiksne proizvodne stroške in povišala prodajne cene.

(104) Doseženo donosnost v obravnavanem obdobju bi bilo treba primerjati s stopnjo donosnosti, ki se šteje za najnižjo primerno za industrijo, kadar ni dampinškega uvoza po poreklu iz Kitajske, namreč 8 %.

(105) To poslabšanje se lahko v glavnem pojasni z zmanjšanim obsegom proizvodnje (kar je povzročilo višje proizvodne stroške na enoto) in s prestrukturiranjem industrije za kolesa.

(h) Naložbe

(106) Naložbe industrije Skupnosti v zgradbe, obratein stroje so bile v obravnavanem obdobju precej nizke. Znašale so samo 1,7 % do 2,5 % vrednosti prodaje Skupnosti na trgu Skupnosti. Večinoma so bile to naložbe v stroje, za izboljšanje proizvodne učinkovitosti (varilni avtomati) in kakovost kolesnih okvirov.

(i) Zaposlenost

(107) Zaposlenost se je v industriji Skupnosti od leta 1996 do obdobja preiskave stalno zmanjševala. Skupno je bilo v obravnavanem obdobju odpuščenih 1800 zaposlenih (12 % delovne sile leta 1995).

(j) Prejete splošne pripombe o gospodarskih razmerah industrije Skupnosti

(108) Na podlagi sporočil za javnost in izpiskov iz nezaupnih odgovorov na vprašalnik Komisije so nekateri proizvajalci izvozniki trdili, da so se gospodarske razmere nekaterih proizvajalcev Skupnosti v obravnavanem obdobju izboljšali, zlasti s stališča količine prodaje, obsega proizvodnje in donosnosti. Trdili so, da je to v nasprotju z ugotovitvijo, da je bila industrija Skupnosti od uvedbe protidampinških dajatev leta 1993 za kolesa po poreklu iz Kitajske v šibkem in ranljivem položaju.

(109) V zvezi s to trditvijo je treba poudariti, da so ti proizvajalci izvozniki predložili informacije, ki se nanašajo večinoma na nekatere posamezne proizvajalce, vključene v opredelitev industrije Skupnosti, katerih položaj ni reprezentativen za industrijo Skupnosti kot celoto. Upoštevati je treba, da to ne ovrže splošnih ugotovitev, ki odražajo položaj zadevnega izdelka in vseh posameznih družbah, ki so vključena v opredelitev industrije Skupnosti.

(110) Na podlagi tega se ugotovitev, da so se gospodarske razmere industrije Skupnosti izboljšali, šteje za neutemeljeno.

5. Sklep

(111) Analiza gospodarskega položaja industrije Skupnosti je pokazala, da večina ekonomskih kazalcev še vedno kaže negativna gibanja v obravnavanem obdobju: proizvodnja se je zmanjšala za 25 %, proizvodna zmogljivost za 27 %, količina prodaje in vrednost prodaje za 24 % oziroma 8 %, vrednost in količina tržnega deleža pa za 8 % oziroma 15 %. Čeprav so se cene v obdobju preiskave povišale za 10 % v primerjavi z letom 1995, je industrija Skupnosti še vedno poslovala z izgubo in zaposlitev se je zmanjšala za 12 %.

(112) Na tej podlagi je bilo ugotovljeno, da je industrija Skupnosti v šibkem in ranljivem gospodarskem položaju od uvedbe protidampinških dajatev leta 1993 za kolesa po poreklu iz Kitajske.

F. VERJETNOST PONOVITVE ŠKODE

1. Uvodne opombe

(113) Komisija je poleg gospodarskega položaja industrije Skupnosti preučila tudi verjetnost ponovitve škode v primeru odprave protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz po poreklu iz Kitajske.

(114) Ta analiza je zajela razmere na trgu Skupnosti glede na preteklo izogibanje kitajskih proizvajalcev izvoznikov, položaj kitajske industrije koles in verjetne posledice razveljavitve potidampinških ukrepov za trg Skupnosti.

2. Položaj kitajske industrije koles in količina izvoza v prihodnosti

(115) Kot je navedeno v uvodni izjavi 50, uporablja kitajska industrija koles samo približno 50 % svojih ogromnih proizvodnih zmogljivosti, kitajska kolesa pa so prisotna na glavnih svetovnih trgih, zlasti v ZDA in na Japonskem.

(116) Preiskava je pokazala tudi, da so kitajski proizvajalci izvozniki po dvoletni odsotnosti s trga ZDA zaradi uvedbe protidampinških dajatev po razveljavitvi teh dajatev financirali množične reklamne prodajne akcije, s katerimi jim je skoraj takoj uspelo ponovno uveljaviti svojo prisotnost. Prodali so ogromno število kitajskih koles, zlasti prek supermarketov in veleblagovnic, kar je eden od glavnih prodajnih kanalov v ZDA (in v Skupnosti). V obdobju preiskave je bilo tako v ZDA izvoženih približno 8 milijonov koles po poreklu iz Kitajske.

(117) Končno se je treba spomniti tudi, da so številne države nedavno začele uporabljati zaščitne trgovinske ukrepe za uvoz kitajskih koles (glej uvodno izjavo 60).

(118) Nekateri proizvajalci izvozniki so trdili, da zaradi ogromnega domačega trga na Kitajskem in izvoza v tretje države z velikimi in stabilnimi trgi (na primer Japonska in ZDA), ponovitev škode ni verjetna.

(119) Trdili so tudi, da kitajska industrija koles nima na razpolago tako velikega presežka proizvodne zmogljivosti, da bi lahko zelo globoko ali hitro prodrla na trg Skupnosti na način, ki bi ogrožal industrijo Skupnosti. Po njihovem mnenju niso bili predloženi nobeni zanesljivi dokazi, ki bi podpirali ugotovitve o proizvodni zmogljivosti in izkoriščenosti zmogljivosti na Kitajskem. Trdili so, da je bila stopnja izkoriščenosti zmogljivosti na Kitajskem precej višja (približno 87 %).

(120) Res so kitajski proizvajalci izvozniki, kot navaja uvodna izjava 116, prisotni v tretjih državah z velikimi in stabilnimi trgi. Vendar so pokazali, da lahko hitro preusmerijo izvoz in prodrejo na nove trge.

(121) Opomniti je treba tudi, da ugotovitve o proizvodni zmogljivosti in izkoriščenosti zmogljivosti na Kitajskem temeljijo na pritožbi in informacijah, ki so jih predložili sami kitajski proizvajalci izvozniki (glej uvodni izjavi 54 in 55).

(122) Na podlagi tega in v odsotnosti vsakršnih novih dokazov trditve proizvajalcev izvoznikov ne morejo biti sprejete.

3. Verjeten položaj na trgu Skupnosti brez protidampinških ukrepov za uvoz po poreklu iz Kitajske

(123) Kot že omenjeno, so kitajski proizvajalci izvozniki zmožni hitrega prodora na trg Skupnosti. Pričakovati je lahko, da bi brez protidampinških dajatev in glede na neizkoriščeno proizvodno zmogljivost količina dampinškega uvoza po nizkih cenah po poreklu iz Kitajske v bližji prihodnosti dosegla številko, primerljivo s tisto iz leta 1991 (približno 2,5 milijona koles). Kitajski proizvajalci izvozniki bi s tem dobili približno 15 % tržni delež na trgu Skupnosti.

(124) Ta scenarij se zdi zelo verjeten na podlagi cen, ki so jih kitajski proizvajalci izvozniki ponudili gospodarskim subjektom s sedežem v Skupnosti, in ponudb na velikih sejmih koles v Skupnosti. Te cene, ki niso bile pogojene z odpravo ali ohranitvijo protidampinških ukrepov, so bile primerljive s cenami, ki jih kitajski proizvajalci izvozniki zaračunajo na svojih glavnih izvoznih trgih.

(125) Sedanja analiza je pokazala, da se bodo povprečne cene kitajskega uvoza verjetno rahlo povišale v primerjavi s cenami pri prvotni preiskavi, ker so ugotovili, da so bila nižje razredna kolesa bolje opremljena pri prvotni preiskavi. Kljub temu so bile te cene ali navedbe cen, ugotovljene z uporabo metod za primerjavo cen, opisanih v uvodnih izjavah 87 in 88, občutno nižje od tistih za primerljive modele, ki jih je prodala industrija Skupnosti. Brez protidampinških dajatev bi bile prodajne cene za kitajska kolesa od 40 % do 55 % nižje od povprečja industrije Skupnosti.

(126) Ta ugotovitev kaže, da bi se škodljivo oblikovanje cen proizvajalcev izvoznikov na Kitajskem nadaljevalo v velikem obsegu, če bi Skupnost dovolila iztek ukrepov. Pričakovati je, da bi se brez protidampinških dajatev občutno zmanjšali količina prodaje in tržni delež proizvajalcev Skupnosti. Natančneje, prodaja in obseg proizvodne industrije Skupnosti bi se lahko zmanjšali za približno 1 milijon enot na 5 milijonov oziroma na približno 5,4 milijonov koles. Zelo verjetno bi se proizvajalci Skupnosti preusmerili na proizvodnjo koles višjega cenovnega razreda.

(127) S podrobno analizo distribucijskega omrežja je bilo ugotovljeno, da:

- ima industrija Skupnosti zelo razvit prodajni kanal trgovec/trgovec na drobno (60 % do 65 % skupne prodaje) in prodaja večinoma srednjerazredne in visokorazredne proizvode,

- nekateri proizvajalci Skupnosti (večinoma v Franciji, Nemčiji in Združenem Kraljestvu) pa proizvajajo večinoma nižje razredne proizvode in so specializirani za prodajo supermarketom, grosistom in neposrednim proizvajalcem opreme za kolesa (do 80 % njihove prodaje ali skupno 2 milijona).

(128) Kitajski proizvajalci izvozniki bi konkurirali večinoma po grosističnih prodajnih kanalih, zato bi bila pri teh kanalih industrija Skupnosti pod velikim pritiskom, manj pritiska pa bi doživljala pri prodajnih kanalih trgovec/trgovec na drobno.

(129) Odprava protidampinških dajatev za kitajska kolesa bi torej vodila do:

- dodatnega prestrukturiranja industrije Skupnosti in zaprtja družb,

- zmanjšane zaposlenosti v industriji Skupnosti,

- zmanjšanja obsega prodaje, kar bi sprožilo zmanjšan obsega proizvodnje in s tem neizogibno povišanje fiksnih stroškov na enoto in ravni točke preloma tovarne,

- izgube ekonomije obsega, kar bi vodilo do višjih spremenljivih stroškov na enoto.

4. Sklep o ponovitvi škodljivega dampinga

(130) Analiza verjetnosti ponovitve škodljivega dampinga kaže, da bi se brez protidampinških ukrepov za kolesa po poreklu iz Kitajske škodljiv damping ponovil.

(131) Kot je razvidno iz njihovega obnašanja v obravnavanem obdobju in njihovega delovanja na izvoznih trgih, imajo kitajski proizvajalci izvozniki veliko zmogljivost in ogromen potencial za proizvajanje končanih koles in delov kolesa. Ti proizvajalci imajo tehnična in denarna sredstva za hitro vrnitev na trg Skupnosti in pridobitev velikega tržnega deleža, kot so nedavno dokazali v ZDA. Ugotovljeno je bilo, da bi zlasti glede na obstoj dampinga in šibek gospodarski položaj industrije Skupnosti odprava protidampinških dajatev neizogibno povzročila ponovitev bistvene škode industriji Skupnosti.

G. INTERES SKUPNOSTI

1. Uvod

(132) Treba je opozoriti, da se je pri prvotni preiskavi štelo, da sprejetje ukrepov ni proti interesom Skupnosti.

(133) V okviru tega pregleda je bilo preučeno, ali obstajajo trdni razlogi za sklep, da ohranitev ukrepov v tem primeru ni v interesu Skupnosti, kljub ugotovitvam o dampingu, škodi in verjetni ponovitvi škodljivega dampinga. Za ta namen in v skladu s členom 21(1) osnovne uredbe je Komisija preučila vpliv obstoječih ukrepov na vse stranke, vpletene v postopek, in posledice neohranitve ukrepov za Kitajsko.

2. Interes industrije Skupnosti

(134) Gospodarske razmere industrije Skupnosti jasno kažejo, da je v interesu te industrije treba ohraniti učinkovito konkurenco in da bi cene, ki odražajo te razmere, morale prevladati na trgu Skupnosti.

(135) Nekatere stranke so trdile, da protidampinški ukrepi ne bi smeli ščititi industrije Skupnosti pred mednarodno konkurenco in da bi morala biti industrija po petih letih protidampinških ukrepov popolnoma sanirana.

(136) Tukaj je treba opomniti, da so bili proizvajalci Skupnosti, večinoma majhne ali srednje velike družbe, soočene z veliko konkurenco zaradi dampinškega uvoza po nizkih cenah po poreklu iz Kitajske od leta 1988 do konca leta 1996. Med leti 1993 in 1996 je bila škoda zaradi izogibanja kitajskih proizvajalcev izvoznikov in škodljivega dampinga iz drugih virov še zlasti velika.

(137) Industrija si je v zadnjih letih zelo prizadevala povečati svojo učinkovitost in produktivnost, da bi znižala svoje proizvodne stroške in izboljšala kakovost in konkurenčnost na tem cenovno občutljivem trgu. Kot je razvidno iz zmanjšanja proizvodnih zmogljivosti so številni proizvajalci Skupnosti zaprli svoje proizvodne obrate ali zmanjšali njihovo število. V takih okoliščinah se je pojavilo nekaj družb, ki so kupila majhne, dobro znane blagovne znamke in proizvodne obrate ali so se združila z drugimi družbami, da bi prestrukturirala in reorganizirala svoje dejavnosti. To kaže na prilagodljivost in konkurenčnost industrije ter njeno sposobnost in odločenost preživeti.

(138) Industrija Skupnosti bi sedaj s protidampinškimi ukrepi za vse ugotovljene izvore dampinga lahko izkoristila trgovinske razmere na trgu in si končno finančno opomogla.

(139) Brez ukrepov pri kitajskem uvozu pa bi se negotov finančni položaj industrije Skupnosti še naprej slabšal, kar bi neizogibno vodilo do zaprtja družb in s tem ogrozilo tisoče delovnih mest v Skupnosti. Negativne posledice za industrijo bodo še večje zaradi posledic v industriji Skupnosti za dele koles in v predhodnem in nadaljnjem proizvodnem procesu.

3. Interesi drugih proizvajalcev v Skupnosti

(140) V obravnavanem obdobju sta se prodaja in obseg proizvodnje proizvajalcev-nevlagateljev v Skupnosti zmanjšali za 10 % (prodaja se je zmanjšala iz 4,6 na 4,1 milijonov enot, proizvodnja iz 5,1 na 4,6 milijonov enot). Razpoložljive informacije bi pokazale, da kolesa, ki jih prodajajo proizvajalci nevlagatelji, konkurirajo večinoma kolesom po poreklu iz Kitajske (enaka paleta izdelkov in podobne stranke). Torej bi izgubo tržnega deleža utrpeli tudi ti proizvajalci. Odprava protidampinških dajatev na kolesa po poreklu iz Kitajske torej ne bi bila v njihovem interesu.

4. Vpliv na potrošnike

(141) Komisija od društev potrošnikov Skupnosti ni prejela pripomb v zvezi s pregledom, kar kaže, da niso resno zaskrbljeni zaradi učinkov nadaljevanja protidampinških ukrepov.

(142) Kljub temu je izvedla analizo za ugotavljanje verjetnih posledic odprave ukrepov in njihove ohranitve.

(143) Nekatere stranke so trdile, da se lahko potrošniki zaradi konkurence proizvajalcev iz držav, ki niso članice Skupnosti, odločajo med veliko izbiro koles v vseh segmentih in da bi bilo treba to konkurenco povečati z razveljavitvijo ukrepov.

(144) Preiskava je pokazala, da so se preostali proizvajalci Skupnosti na nižji obseg prodaje in proizvodnje ter višje proizvodne stroške na enoto odzvali s povišanjem cen srednjerazrednih in visokorazrednih proizvodov. To bi se spet zgodilo, če bi se protidampinški ukrepi razveljavili. Povedati je treba, da ti tržni segmenti količinsko pomenijo približno 60 % trga Skupnosti.

(145) Potrošniki se lahko odločajo med široko izbiro v vseh segmentih, tudi brez koles po poreklu iz Kitajske. Industrija Skupnosti je veliko prispevala k obširni izbiri proizvodov naprodaj in preiskava ni odkrila nobenih težav v zvezi s ponudbo.

(146) Brez protidampinških ukrepov bi se torej cene srednjerazrednih in visokorazrednih izdelkov povišale, cene nižjerazrednih koles pa bi se znižale. To ne bi občutno vplivalo na izbiro potrošnikov. Na podlagi tega nadaljevanje protidampinških ukrepov ne nasprotuje interesom potrošnikov.

5. Sklep

(147) Na podlagi zgornjih dejstev in premislekov in po preučitvi vseh argumentov, ki so jih predložile zainteresirane stranke, je bilo ugotovljeno, da ni trdnih razlogov proti ohranitvi veljavnih ukrepov pri uvozu po poreklu iz Kitajske. Ker so se veljavne protidampinške dajatve na popolna kolesa z Uredbo (ES) št. 71/97 razširile in zajemajo tudi uvoz nekaterih delov koles po poreklu iz Kitajske, se dajatve ohranijo, kot so razširjene s to uredbo.

H. DOKONČNI UKREPI

(148) Iz tega sledi, kot je predvideno v členu 11(2) in 11(6) osnovne uredbe, da je treba ohraniti protidampinške dajatve pri uvozu koles po poreklu iz Kitajske, ki jih je uvedla Uredba (EGS) št. 2474/93, kot je razširjena z Uredbo (ES) št. 71/97 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Uvede se dokončna protidampinška dajatev pri uvozu dvokoles in drugih koles (vključno z dostavnimi tricikli) brez motorja, sedaj uvrščenih pod oznakami KN 87120010 ,87120030 in 87120080, po poreklu iz Ljudske republike Kitajske.

2. Stopnja dokončne dajatve, ki se uporablja za neto ceno franko meja Skupnosti, neplačana dajatev, je 30,6 %.

3. Če ni drugače določeno, se uporabljajo veljavne carinske določbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropski skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. julija 2000

Za Svet

Predsednik

H. Védrine

[1] UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 905/98 (UL L 128, 30.4.1998, str. 18).

[2] UL C 266, 12.10.1991, str. 6.

[3] UL L 228, 9.9.1993, str. 1.

[4] UL L 98, 19.4.1996, str. 3.

[5] UL L 16, 18.1.1997, str. 55.

[6] UL L 91, 12.4.1996, str. 1.

[7] UL L 49, 25.2.1999, str. 1.

[8] UL C 74, 10.3.1998, str. 4.

[9] UL C 281, 10.9.1998, str. 8.

[10] Objava Uredbe (ES) št. 71/97 o razširitvi protidampinških dajatev na nekatere dele koles po poreklu iz Kitajske.

--------------------------------------------------

Top