EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0961

Uredba Komisije (ES) št. 961/2000 z dne 5. maja 2000 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 109, 6.5.2000, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 009 P. 396 - 402
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 009 P. 396 - 402
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 009 P. 396 - 402
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 009 P. 396 - 402
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 009 P. 396 - 402
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 009 P. 396 - 402
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 009 P. 396 - 402
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 009 P. 396 - 402
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 009 P. 396 - 402
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 012 P. 67 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 012 P. 67 - 73
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 152 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/961/oj

32000R0961Uradni list L 109 , 06/05/2000 str. 0016 - 0022


Uredba Komisije (ES) št. 961/2000

z dne 5. maja 2000

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi [1], nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 254/2000 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2) Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlaganje kombinirane nomenklature. Ta pravila veljajo tudi za vse druge nomenklature, ki v celoti ali delno temeljijo na njej ali ji dodajajo dodatne pododdelke, in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3) V skladu z navedenimi splošnimi pravili se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice v Prilogi k tej uredbi, uvrstiti v ustrezne oznake KN iz stolpca 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3.

(4) Primerno je, da se imetnik, ob upoštevanju veljavnih ukrepov Skupnosti v zvezi s sistemi dvojne kontrole in predhodnim in naknadnim nadzorom Skupnosti nad tekstilnimi izdelki ob uvozu v Skupnost, v skladu z določbami člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [3], nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 955/1999 [4], lahko še do 1. januarja 2001 sklicuje na zavezujoče tarifne informacije o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso več v skladu z določbami te uredbe, da se imetnikom zavezujočih tarifnih informacij zagotovi dovolj časa za prilagoditev njihovih poslovnih praks.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ob upoštevanju veljavnih ukrepov Skupnosti v zvezi s sistemi dvojne kontrole in predhodnim in naknadnim nadzorom Skupnosti nad tekstilnimi izdelki ob uvozu v Skupnost se je v skladu z določbami člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 do 1. januarja 2001 mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso več v skladu z določbami te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. maja 2000

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 28, 3.2.2000, str. 16.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[4] UL L 119, 7.5.1999, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje | Uvrstitev (oznaka KN) | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

1.Tkanina, modre barve, stkana v vezavi križni keper (60 % bombaž in 40 % poliester) z maso 300 g/m2 in s širino približno 150 cm. Tkanina ima bledo zelen natisnjen napis, ki prikazuje logotip podjetja, ki meri približno 4 cm v višino in približno 2 cm v širino, nahaja pa se približno 13 cm od roba tkanine in se ob obeh robovih ponavlja na približno 20 cm.(Glej fotografijo št. 599 A + B) | 52113200 | Uvrstitev določata splošni pravili 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 2(A) k oddelku XI, opomba 1(g) k tarifni podštevilki k oddelku XI, opomba 1 k poglavju 54 in besedilo oznak KN 5211 in 52113200 Natisnjen napis izdelku ne daje značilnosti potiskane tkanine |

2.Tkanina, svetlomodre barve (100 % poliester) s širino približno 150 cm, narejena iz rezanih vlaken. Tkanina ima rumen natisnjen napis "DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC", ki meri približno 0,4 cm v višino in se nahaja približno 1,2 cm od roba tkanine(Glej fotografijo št. 598 A + B) | 55121990 | Uvrstitev določata splošni pravili 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 1(g) k tarifni podštevilki k oddelku XI, opomba 1 k Poglavju 54 in besedilo oznak KN 5512, 551219 in 55121990 Natisnjen napis izdelku ne daje značilnosti potiskane tkanine |

3.Tkanina, modre barve, stkana v vezavi križni keper (65 % poliester in 35 % bombaž) z maso približno 245 g/m2 in s širino približno 150 cm, narejena iz rezanih vlaken. Tkanina ima črn natisnjen napis, ki prikazuje logotip podjetja, ki meri približno 1,5 cm v višino in približno 3 cm v širino, nahaja pa se približno 4,5 cm od roba tkanine na eni strani in približno 9 cm na drugi strani ter se ob obeh robovih ponavlja na približno 28 cm.(Glej fotografijo št. 601 A + B) | 55142200 | Uvrstitev določata splošni pravili 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 2(A) k oddelku XI, opomba 1(g) k tarifni podštevilki k oddelku XI, opomba 1 k poglavju 54 in besedilo oznak KN 5514 in 55142200. Natisnjen napis izdelku ne daje značilnosti potiskane tkanine. |

4.Tkanina, črne barve (65 % poliester in 35 % viskoza) z maso od 320 do 340 g/m2 in s širino približno 150 cm, narejena iz rezanih vlaken. Tkanina ima rumen natisnjen napis "… SHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE E. E. C.", ki meri približno 0,4 cm v višino in se nahaja približno 0,5 cm od roba tkanine, ob enem robu(Glej fotografijo št. 597 A + B) | 55151190 | Uvrstitev določata splošni pravili 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 2(A) k oddelku XI, opomba 1(g) k tarifni podštevilki k oddelku XI, opomba 1 k poglavju 54 in besedilo oznak KN 5515, 551511 in 55151190 Natisnjen napis izdelku ne daje značilnosti potiskane tkanine. |

5.Tkanina, črne barve (65 % poliester in 35 % viskoza) z maso 320 g/m2 in s širino približno 150 cm, narejena iz rezanih vlaken. Tkanina ima rumen natisnjen napis "DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE E. E. C", ki meri približno 0,4 cm v višino in se nahaja približno 0,5 cm od roba tkanine ter se ob obeh robovih ponavlja na približno 17 cm(Glej fotografijo št. 600 A + B) | 55151190 | Uvrstitev določata splošni pravili 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 2(A) k oddelku XI, opomba 1(g) k tarifni podštevilki k oddelku XI, opomba 1 k poglavju 54 in besedilo oznak KN 5515, 551511 in 55151190 Natisnjen napis izdelku ne daje značilnosti potiskane tkanine |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top