EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0654

Uredba Komisije (ES) št. 654/2000 z dne 29. marca 2000 o dovolitvi novih dodatkov, nove uporabe dodatkov in novih pripravkov iz dodatkov v krmiBesedilo velja za EGP

UL L 79, 30.3.2000, p. 26–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/654/oj

32000R0654Uradni list L 079 , 30/03/2000 str. 0026 - 0035


Uredba Komisije (ES) št. 654/2000

z dne 29. marca 2000

o dovolitvi novih dodatkov, nove uporabe dodatkov in novih pripravkov iz dodatkov v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 2690/1999 [2], in zlasti člena 3 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 70/524/EGS določa, da se novi dodatki ali nova uporaba dodatkov dovoli ob upoštevanju znanstvenega in tehničnega napredka.

(2) Direktiva Sveta 93/113/ES z dne 14. decembra 1993 o uporabi in trženju encimov, mikroorganizmov in njihovih pripravkov v prehrani živali [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/40/ES [4], z odstopanjem od Direktive 70/524/EGS, daje pravico državam članicam, da začasno dovolijo uporabo in trženje encimov, mikroorganizmov in njihovih pripravkov.

(3) Predloženi so bili novi podatki za nadomestitev dovoljenih pripravkov iz encimov z novimi pripravki iz istih encimov.

(4) Začasno se dovoli nove dodatke ali novo uporabo dodatkov, če pri dovoljeni vsebnosti v krmi nimajo škodljivih učinkov na zdravje ljudi, živali ali na okolje niti ne škodujejo potrošnikom zaradi spremenjenih značilnosti izdelkov iz rejnih živali, če je mogoče nadzorovati njihovo vsebnost v krmi in če se upravičeno domneva, glede na razpoložljive rezultate, da po vključitvi v krmo ugodno vplivajo na značilnosti te krme ali na proizvodnost rejnih živali.

(5) Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvedbi ukrepov za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev pri delu [5] in njene ustrezne posamezne direktive, zlasti Direktiva Sveta 90/679/EGS z dne 26. novembra 1990 o zaščiti delavcev pred tveganjem izpostavljenosti biološkim sredstvom pri delu [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 75/65/ES [7], v celoti veljajo za uporabo in ravnanje delavcev z dodatki v krmi.

(6) Pregled spisov, ki so jih predložile države članice v skladu s členom 3 Direktive 93/113/ES, je pokazal, da se lahko začasno dovoli določeno število pripravkov, ki spadajo v skupino encimov in mikroorganizmov.

(7) Znanstveni odbor za prehrano živali je dal ugodno mnenje glede neškodljivosti teh pripravkov iz encimov [8] in mikroorganizmov [9].

(8) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravki, ki spadajo v skupino "Encimi" in so navedeni v Prilogi I k tej uredbi, se dovolijo skladno z Direktivo 70/524/EGS kot dodatki v prehrani živali pod pogoji iz omenjene priloge.

Člen 2

Podrobnosti o sestavi encimov, dovoljenih pod registracijsko številko "7" in "8", se spremenijo, kakor je navedeno v Prilogi I pod naslovom "Kemijska formula, opis".

Člen 3

Pripravki, ki spadajo v skupino "Mikroorganizmi" in so navedeni v Prilogi II k tej uredbi, se dovolijo skladno z Direktivo 70/524/EGS kot dodatki v prehrani živali pod pogoji iz omenjene priloge.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, dne 29. marca 2000

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

[2] UL L 326, 18.12.1999, str. 33.

[3] UL L 334, 31.12.1993, str. 17.

[4] UL L 180, 9.7.1997, str. 21.

[5] UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

[6] UL L 374, 31.12.1990, str. 1.

[7] UL L 335, 6.12.1997, str. 17.

[8] Poročilo Znanstvenega odbora za prehrano živali o uporabi določenih encimov kot dodatkov v krmi, sprejeto 4. junija 1998, dopolnjeno 21. oktobra 1999.

[9] Poročilo Znanstvenega odbora za prehrano živali o uporabi določenih mikroorganizmov kot dodatkov v krmi, sprejeto 26. septembra 1997, dopolnjeno 22. oktobra 1999.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Registracijska številka | Dodatek | Kemijska formula, opis | Vrsta ali | Najvišja | Najmanjša vsebnost | Največja vsebnost | Druge določbe | Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje |

Enote aktivnosti na kg popolne krmne mešanice | Enote aktivnosti na kg popolne krmne mešanice |

4 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 | Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), z najmanjšo aktivnostjo: kot prevleka: 50 FBG/g v tekoči obliki: 120 FBG/ml | Piščanci za pitanje | — | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 10 FBG | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 FBG | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza:20 FBG3.Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebuje več kakor 60 % koruze. | 30.11.2000 |

7 | Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 | Pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja Aspergillus niger (CBS 600.94), z najmanjšo aktivnostjo: kot prevleka: 36000 FXU/g 15000 BGU/g v tekoči obliki: 36000 FXU/g 15000 BGU/g | Piščanci za pitanje | — | Endo-1,4-beta-ksilanaza: 3600 FXU | Endo-1,4-beta-ksilanaza: 12000 FXU | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,4-beta-ksilanaza:3600-6000 FXU,endo-1,4-beta-glukanaza:1500-2500 BGU.3.Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebuje več kakor 35 % ječmena in 20 % pšenice. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta-glukanaza: 1500 BGU | Endo-1,4-beta-glukanaza: 5000 BGU |

Pujski | Štiri mesece | Endo-1,4-beta-ksilanaza: 6000 FXU | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,4-beta-ksilanaza:6000 FXU,endo-1,4-beta-glukanaza:2500 BGU.3.Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebuje več kakor 30 % pšenice in 30 % ječmena. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta-glukanaza: 2500 BGU | — |

Purani za pitanje | — | Endo-1,4-beta-ksilanaza: 6000 FXU | Endo-1,4-beta-ksilanaza: 12000 FXU | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,4-beta-ksilanaza:6000-12000 FXU,endo-1,4-beta-glukanaza:2500-5000 BGU.3.Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebuje več kakor 40 % pšenice. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta-glukanaza: 2500 BGU | Endo-1,4-beta-glukanaza: 5000 BGU |

Kokoši nesnice | — | Endo-1,4-beta-ksilanaza: 12000 FXU | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,4-beta-ksilanaza:12000 FXU,endo-1,4-beta-glukanaza:5000 BGU.3.Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebuje več kakor 20 % pšenice, 10 % ječmena in 20 % sončničnih semen. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta-glukanaza: 5000 BGU | — |

8 | Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 | Pripravek iz endo-1,4-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja Aspergillus niger (CBS 600.94), z najmanjšo aktivnostjo: kot prevleka: 10000 BGU/g 4000 FXU/g v tekoči obliki: 20000 BGU/g 8000 FXU/g | Piščanci za pitanje | — | Endo-1,4-beta- glukanaza: 3000 BGU | Endo-1,4-beta- glukanaza: 10000 BGU | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,4-beta-glukanaza:3000-10000 BGU,endo-1,4-beta-ksilanaza:1200-4000FXU.3.Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebuje več kakor 60 % ječmena. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta- ksilanaza: 1200 FXU | Endo-1,4-beta- ksilanaza: 4000 FXU |

Pujski | Štiri mesece | Endo-1,4-beta- glukanaza: 3000 BGU | Endo-1,4-beta- glukanaza: 5000 BGU | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,4-beta-glukanaza:3000-5000 BGU,endo-1,4-beta-ksilanaza:1200-2000 FXU.3.Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebuje več kakor 30 % ječmena. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta- ksilanaza: 1200 FXU | Endo-1,4-beta- ksilanaza: 2000 FXU |

Kokoši nesnice | — | Endo-1,4-beta- glukanaza: 5000 BGU | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,4-beta-glukanaza:5000 BGU,endo-1,4-beta-ksilanaza:2000 FXU.3.Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebuje več kakor 60 % ječmena. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta- ksilanaza: 2000 FXU | — |

9 | Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 | Pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 270.95), z najmanjšo aktivnostjo: v trdni obliki: endo-1,4-beta-ksilanaza: 28000 EXU/g v tekoči obliki: endo-1,4-beta-ksilanaza: 14000 EXU/ml | Kokoši nesnice | — | Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2400 EXU | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,4-beta-ksilanaza:2400-7400 EXU.3.Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebuje več kakor 30 % pšenice in 30 % rži. | 30.11.2000 |

Purani za pitanje | — | Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2400 EXU | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,4-beta-ksilanaza:2400-5600 EXU.3.Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebuje več kakor 30 % pšenice in 30 % rži. | 30.11.2000 |

13 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 | Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94), z najmanjšo aktivnostjo: v obliki prahu: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 8000 BGU/g endo-1,4-beta-ksilanaza: 11000 EXU/g v obliki granulata: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 6000 BGU/g endo-1,4-beta-ksilanaza: 8250 EXU/g v tekoči obliki: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2000 BGU/ml endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 750 EXU/ml | Kokoši nesnice | — | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 600 BGU | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza:600 BGU,endo-1,4-beta-ksilanaza:800 EXU.3.Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebuje več kakor 40 % pšenice in več kakor 30 % ječmena. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 800 FXU | — |

Purani za pitanje | — | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 600 BGU | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza:600 BGU,endo-1,4-beta-ksilanaza:800 EXU.3.Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebuje več kakor 30 % pšenice ali več kakor 30 % rži. | 30.11.2000 |

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 800 EXU | — |

48 | Alfaamilaza ES 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 | Pripravek iz alfaamilaze in endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ju proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), z najmanjšo aktivnostjo: kot prevleka: alfaamilaza: 200 KNU/g endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 350 FBG/g v tekoči obliki: alfaamilaza: 130 KNU/ml endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 225 FBG/ml | Piščanci za pitanje | — | Alfaamilaza: 10 KNU | Alfaamilaza: 40 KNU | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:alfaamilaza:20 KNU,endo-1,3(4)-beta-glukanaza:35 FBG.3.Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebuje več kakor 40 % ječmena. | 30.11.2000 |

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 17 FBG | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 70 FBG |

Purani za pitanje | — | Alfaamilaza: 40 KNU | Alfaamilaza: 80 KNU | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:alfaamilaza: 40 KNU,endo-1,3(4)-beta-glukanaza:70 FBG.3.Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebuje več kakor 40 % ječmena. | 30.11.2000 |

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 70 FBG | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 140 FBG |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Registracijska številka | Dodatek | Kemijska formula, opis | Vrsta ali | Najvišja | CFU/kg popolne krmne mešanice | Druge določbe | Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje |

Najmanjša vsebnost | Največja vsebnost |

11 | Enterococcus faecium DSM 5464 | Pripravek iz Enterococcus faecium, ki vsebuje najmanj: 5 x 1010 CFU/g dodatka | Piščanci za pitanje | — | 0,5 x 109 | 1 x 109 | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Dovoljena je uporaba v krmni mešanici, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: amprolij, diklazuril, halofuginon, monenzin-natrij, metil-klorpindol, metilbenzokvat, nikarbazin. | 30.11.2000 |

Teleta | Štiri mesece | 0,5 x 109 | 1 x 109 | V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju. | 30.11.2000 |

17 | Lactobacillus casei NCIMB 30096 Enterococcus faecium NCIMB 30098 | Mešanica Lactobacillus casei in Enterococcus faecium, ki vsebuje najmanj: Lactobacillus casei: 20 x 109 CFU/g, in Enterococcus faecium: 6 x 109 CFU/g, | Teleta | Šest mesecev | Lactobacillus casei: 0,5 x 109 Enterococcus faecium: 1,5 x 109 | Lactobacillus casei: 1 x 109 Enterococcus faecium: 3 x 109 | V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju. | 30.11.2000 |

18 | Enterococcus faecium CECT 4515 | Pripravek iz Enterococcus faecium, ki vsebuje najmanj 1 x 1010 CFU/g dodatka | Pujski | Štiri mesece | 1 x 109 | 1 x 109 | V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju. | 30.11.2000 |

Teleta | Šest mesecev | 1 x 109 | 1 x 109 | V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri granuliranju. | 30. 11. 2000 |

--------------------------------------------------

Top