EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0341

Uredba Komisije (ES) št. 341/2000 z dne 15. februarja 2000 o določitvi menjalnega tečaja, ki se uporablja za nekatere neposredne pomoči in ukrepe strukturne ali okoljske narave

OJ L 43, 16.2.2000, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 268 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 368 - 372
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 368 - 372
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 164 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/341/oj

32000R0341Uradni list L 043 , 16/02/2000 str. 0019 - 0021


Uredba Komisije (ES) št. 341/2000

z dne 15. februarja 2000

o določitvi menjalnega tečaja, ki se uporablja za nekatere neposredne pomoči in ukrepe strukturne ali okoljske narave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o kmetijsko- monetarni ureditvi za evro [1],

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1410/1999 o spremembah Uredbe (ES) št. 2808/98 o podrobnih pravilih za uporabo kmetijsko-monetarnega sistema za evro v kmetijstvu [2] in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 42 Uredbe Komisije (ES) št. 2342/1999 z dne 28. oktobra 1999 [3], o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso glede programov premij [4], je datum vložitve zahtevka datum uveljavitve za določitev leta, v katero so dodeljene živali v okviru programov premij na področju govejega in telečjega mesa. V skladu s členom 43 te uredbe se pretvorba v domačo valuto zneskov premije in plačil kmetom za zmanjšanje števila živine na hektar izvede v skladu s povprečnim tečajem, obračunanim po načelu časovnega sorazmerja, menjalnih tečajev, veljavnih v decembru pred letom dodelitve.

(2) V skladu s členom 4(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2808/98 z dne 22. decembra 1998 o podrobnih pravilih za uporabo kmetijsko-monetarnega sistema za evro v kmetijstvu [5], nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 1410/1999, je datum uveljavitve za menjalni tečaj v primeru zneskov strukturne ali okoljske narave 1. januar leta, v katerem je bila sprejeta odločba o odobritvi pomoči. V skladu s členom 4(3) te uredbe, je veljavni menjalni tečaj povprečje menjalnega tečaja, ki velja v mesecu pred datumom uveljavitve, obračunan po načelu časovnega sorazmerja.

(3) V skladu s členom 12 Uredbe Komisije (ES) št. 293/98 z dne 4. februarja 1998 o določanju datumov uveljavitve, ki se uporabljajo za proizvode v sektorju sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter delno tudi živihrastlin in cvetličarskih proizvodov in določenih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi ES, in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1445/93 [6], nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 1410/1999, je menjalni tečaj, ki se mora uporabiti za vsakoletno pretvorbo v domačo valuto največjega zneska pomoči na hektar za izboljšanje kakovosti in trženja oreškov in rožičev, določen v členu 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 790/89 [7], nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1825/97 [8], povprečni menjalni tečaj, ki se uporablja v mesecu pred 1. januarjem za zadevno obdobje leta v smislu člena 19 Uredbe Komisije (EGS) št. 2159/89 [9], nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 1363/95 [10], obračunan po načelu časovnega sorazmerja.

(4) V skladu s členom 6(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2700/93 z dne 30. septembra 1993 o podrobnih pravilih za uporabo premije v korist proizvajalcev ovčjega in kozjega mesa [11], nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 1410/1999, je menjalni tečaj, ki se uporablja za dolgovane zneske premije v sektorju ovčjega mesa povprečni menjalni tečaj v mesecu pred zadnjim dnem tržnega leta, ko je bila odobrena premija, obračunan po načelu časovnega sorazmerja.

(5) V skladu s členom 6(1) Uredbe (EGS) št. 2700/93 je menjalni tečaj, ki se uporablja za znesek predujma v sektorju ovčjega mesa povprečni menjalni tečaj v mesecu pred prvim dnem tržnega leta, ko je premija bila odobrena, obračunan po načelu časovnega sorazmerja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Menjalno razmerje, ki se uporablja za:

- zneske premij na področju govejega in telečjega mesa v skladu z Uredbo (ES) št. 1254/1999,

- največji znesek pomoči na hektar za izboljšanje trženja na področju oreškov in rožičev, določen v členu 2 Uredbe (EGS) št. 790/89, in

- zneske strukturne ali okoljske narave v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 2799/98,

je določeno v Prilogi I.

2. Menjalno razmerje, ki se uporablja za znesek obračuna in premije iz četrtega pododstavka člena 5(6) Uredbe Sveta (ES) št. 2467/98 [12], in za znesek odbitka v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (EGS) št. 3493/90 [13], je navedeno v Prilogi II.

3. Menjalno razmerje, ki se uporablja za znesek predujma iz drugega pododstavka člena 5(6) Uredbe (ES) št. 2467/98 in za znesek odbitka v skladu s členom 4 Uredbe (EGS) št. 3493/90, je navedeno v Prilogi III.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2000

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 349, 24.12.1998, str. 1.

[2] UL L 164, 30.6.1999, str. 53.

[3] UL L 281, 4.11.1999, str. 30.

[4] UL L 160, 26.6.1999, str. 21.

[5] UL L 349, 24.12.1998, str. 36.

[6] UL L 30, 5.2.1998, str. 16.

[7] UL L 85, 30.3.1989, str. 6.

[8] UL L 260, 23.9.1997, str. 9.

[9] UL L 207, 19.7.1989, str. 19.

[10] UL L 132, 16.6.1995, str. 8.

[11] UL L 245, 1.10.1993, str. 99.

[12] UL L 312, 20.11.1998, str. 1.

[13] UL L 337, 4.12.1990, str. 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Menjalno razmerje iz člena 1(1)

1 euro = (povprečje 1.12.1999 do 31.12.1999)

7,44023 | danska krona |

329,655 | grška drahma |

8,58622 | švedska krona |

0,626674 | britanski funt |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Menjalno razmerje iz člena 1(2)

1 euro = (povprečje 2.12.1999 do 1.1.2000)

7,44036 | danska krona |

329,705 | grška drahma |

8,58643 | švedska krona |

0,626326 | britanski funt |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Menjalno razmerje iz člena 1(3)

1 evro= (povprečje 31.12.1999 do 2.1.2000)

7,44048 | danska krona |

329,762 | grška drahma |

8,58502 | švedska krona |

0,626045 | britanski funt |

--------------------------------------------------

Top