Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0693

Odločba komisije z dne 25. oktobra 2000 o umiku sklicevanja na standard EN 703 Kmetijski stroji — odjemalnik silaže — varnost s seznama standardov v okviru izvajanja Direktive 98/37/ES (notificirano pod dokumentno številko K(2000) 3104)Besedilo velja za EGP.

OJ L 286, 11.11.2000, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 64 - 64
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 121 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 121 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 158 - 158

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/693/oj

32000D0693Uradni list L 286 , 11/11/2000 str. 0040 - 0040


Odločba Komisije

z dne 25. oktobra 2000

o umiku sklicevanja na standard EN 703 "Kmetijski stroji – odjemalnik silaže – varnost" s seznama standardov v okviru izvajanja Direktive 98/37/ES

(notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 3104)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/693/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. Junija 1998 o približevanju zakonov držav članic o strojih [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/79/ES [2], in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju mnenja odbora, ustanovljenega z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 2 spremenjene Direktive 98/37/ES določa, da je stroje dovoljeno prodajati in uporabljati le, če so pravilno nameščeni in vzdrževani ter se uporabljajo v predvideni namen, če ne ogrožajo zdravja ali varnosti oseb in, če je to ustrezno, domačih živali ali premoženja.

(2) Za stroje, ki ustrezajo usklajenim standardom, na katere so sklicevanja objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti, se domneva, da izpolnjujejo bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz člena 3 spremenjene Direktive 98/37/ES.

(3) Od držav članic se zahteva, da objavijo sklicevanja na nacionalne standarde, ki prenašajo usklajene standarde.

(4) Sklicevanja na usklajeni standard EN 703:1995 "Kmetijski stroji – odjemalnik silaže – varnost" so objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti C 229 z dne 8. avgusta 1996 v okviru izvajanja spremenjene Direktive 98/37/ES.

(5) Trenutno ta standard še vedno utemeljuje domnevo usklajenosti.

(6) Italija ugotavlja, da je bilo na njenem ozemlju pri uporabi silažnikov, izdelanih v skladu s standardom EN 703, veliko smrtnih nesreč. Zato Italija meni, da ta standard ne zadostuje bistvenim zdravstvenim in varnostnim zahtevam direktive in bi morali sklicevanja nanj umakniti iz objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti, tako da standard ne bi več predstavljal domneve o usklajenosti z direktivo.

(7) Tehnični odbor CEN/TC 144 je preučil nastali problem in pričel standard ponovno pregledovati. Odbor je zaradi očitnih težav, na katere je naletel ob pregledovanju, sklenil, da bodo potrebovali še nekaj let, preden bodo lahko pregledani standard ratificirali.

(8) Ob upoštevanju predvidene zamude se predlaga, da se sklicevanja na ta standard nemudoma umaknejo iz objave z namenom, da se v prihodnosti le-ta ne bi več uporabljal kot usklajeni standard –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Sklicevanja na standard EN 703 "Kmetijski stroji – odjemalnik silaže – varnost" se umaknejo iz objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Posledično uporaba tega standarda ne predstavlja več domneve o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami spremenjene Direktive 98/37/ES.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. oktobra 2000

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 207, 23.7.1998, str. 1.

[2] UL L 331, 7.12.1998, str. 1.

[3] UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

--------------------------------------------------

Top