EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0585

Odločba Komisije z dne 7. septembra 2000 o določitvi pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem ter veterinarskih spričeval za uvoz mesa divjadi, gojene divjadi in mesa zajcev iz tretjih držav ter o razveljavitvi odločb Komisije 97/217/ES, 97/218/ES, 97/219/ES in 97/220/ES (notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 2492)Besedilo velja za EGP

OJ L 251, 6.10.2000, p. 1–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 332 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 332 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 332 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 332 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 332 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 332 - 369
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 332 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 332 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 332 - 369
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 3 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 3 - 40

No longer in force. Latest consolidated version: 01/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/585/oj

32000D0585Uradni list L 251 , 06/10/2000 str. 0001 - 0038


Odločba Komisije

z dne 7. septembra 2000

o določitvi pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem ter veterinarskih spričeval za uvoz mesa divjadi, gojene divjadi in mesa zajcev iz tretjih držav ter o razveljavitvi odločb Komisije 97/217/ES, 97/218/ES, 97/219/ES in 97/220/ES

(notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 2492)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/585/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/494/EGS z dne 26. junija 1991 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki urejajo trgovanje s svežim perutninskim mesom znotraj Skupnosti in uvoz tega iz tretjih držav [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo 1999/89/ES [2], in zlasti členov 11, 12 in 14 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javno zdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost proizvodov, za katere ne veljajo navedene zahteve, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz poglavja I Priloge A Direktive 89/662/EGS, glede patogenov pa iz Direktive 90/425/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES [4], in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/45/EGS z dne 16. junija 1992 o javno zdravstvenih problemih in problemih zdravstvenega varstva živali v zvezi z uplenitvijo divjadi in dajanjem na trg mesa divjadi [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES, in zlasti člena 16(2)(c) in (3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 97/217/ES [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2000/161/ES [7], vzpostavlja skupine tretjih držav, ki so sposobne uporabljati veterinarska spričevala pri uvozu mesa divjadi, mesa gojene divjadi in mesa zajcev iz tretjih držav.

(2) Odločba Komisije 97/218/ES [8] določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem ter veterinarska spričevala za uvoz mesa gojene divjadi in mesa zajcev iz tretjih držav.

(3) Odločba Komisije 97/219/ES [9], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2000/162/ES [10], določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem ter veterinarska spričevala za uvoz mesa gojene divjadi in mesa zajcev iz tretjih držav.

(4) Odločba Komisije 97/220/ES [11] določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem ter veterinarska spričevala za uvoz mesa divjih prašičev iz tretjih držav.

(5) Šteje se, da je za lažje iskanje in preglednost predpisov Skupnosti ter za posodobljenje pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem ter veterinarskih spričeval za uvoz mesa divjadi in gojene divjadi in mesa zajcev iz tretjih držav treba pripraviti eno samo odločbo; zato je treba razveljaviti odločbe Komisije 97/217/ES, 97/218/ES, 97/219/ES in 97/220/ES.

(6) Ker se mora uvesti nov režim izdajanja spričeval za zadevne države izvoznice, je treba predvideti določeno obdobje za njegovo izvedbo.

(7) Ta odločba se bo pregledala glede na nov razvoj zdravstvenega statusa živali na ozemljih porekla ter zlasti v okviru uporabe sporazumov med Skupnostjo in tretjimi državami o zadevah, zajetih s to odločbo, posebno kar zadeva člen 5 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade o zdravstvenih ukrepih za zaščito zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi ter člen 6 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o zdravstvenih ukrepih za zaščito zdravja ljudi in živali v trgovini z živimi živalmi in živalskimi proizvodi.

(8) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V tej odločbi izraz "gojene divje ptice" pomeni prepelice, golobe, fazane, jerebice in vse druge gojene divje ptice. Ne zajema pa perutnine, puranov, pegatk, rac, gosi in ratitov.

Člen 2

1. Države članice dovolijo uvoz naslednjih kategorij svežega mesa:

- meso z izjemo drobovine divjih parkljarjev, razen divjih prašičev,

- meso gojenih divjih parkljarjev razen gojenih divjih prašičev,

- meso razen drobovine divjih prašičev,

- meso gojenih divjih prašičev,

- meso gojenih divjih ptic z izjemo drobovine, razen pri neoskubenih in neevisceriranih gojenih pticah,

- meso gojenih divjih ptic,

- meso razen drobovine divjih kopitarjev, opredeljeno kot meso zeber,

- meso divjih leporidov, opredeljeno kot meso kuncev in zajcev, z izjemo drobovine, razen pri neizkoženih in neevisceriranih leporidih,

- meso gojenih kuncev,

- meso z izjemo drobovine divjih kopenskih sesalcev, razen divjih kopitarjev in leporidov,

in ki izvirajo z ozemelj, določenih v Prilogi I, če so v skladu s pogoji iz ustreznega zdravstvenega spričevala, prikazanega v Prilogi III, kakor je predvideno v Prilogi II k tej odločbi.

2. Države članice dovolijo uvoz na svoje ozemlje mesa divjadi in gojene divjadi ter mesa zajcev iz države porekla na podlagi posebnih pogojev, zahtevanih v Prilogi II in opisanih v Prilogi IV. Te posebne pogoje mora država izvoznica navesti v delu V vsakega vzorca spričevala, določenega v Prilogi III.

Člen 3

Ta odločba začne veljati šestdeseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

1. Odločbe Komisije 97/217/ES, 97/218/ES, 97/219/ES in 97/220/ES se razveljavijo na dan, ko začne veljati ta odločba, kakor je navedeno v členu 3.

2. Države članice dovolijo uvoz svežega mesa iz te odločbe, ki je proizvedeno in certificirano v skladu z zahtevami odločb Komisije 97/217/ES, 97/218/ES, 97/219/ES in 97/220/ES v obdobju 35 dni po datumu iz člena 3.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. septembra 2000

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 35.

[2] UL L 300, 23.11.1999, str. 17.

[3] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[4] UL L 24, 30.1.1998, str. 31.

[5] UL L 268, 14.9.1992, str. 35.

[6] UL L 88, 3.4.1997, str. 20.

[7] UL L 51, 24.2.2000, str. 38.

[8] UL L 88, 3.4.1997, str. 25.

[9] UL L 88, 3.4.1997, str. 45.

[10] UL L 51, 24.2.2000, str. 37.

[11] UL L 88, 3.4.1997, str. 70.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Opis ozemelj nekaterih tretjih držav, uveden v zvezi z zdravstvenimi spričevali živali

Država | Koda ozemlja | Različica | Opis ozemlja |

Argentina | AR-1 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 93/402/ES (kakor je bila nazadnje spremenjena) |

AR-2 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 93/402/ES (kakor je bila nazadnje spremenjena) |

AR-3 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 93/402/ES (kakor je bila nazadnje spremenjena) |

AR-4 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 93/402/ES (kakor je bila nazadnje spremenjena) |

Bolgarija | BG-1 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 98/371/ES (kakor je bila nazadnje spremenjena) |

BG-2 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 98/371/ES (kakor je bila nazadnje spremenjena) |

BG-3 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 98/371/ES (kakor je bila nazadnje spremenjena) |

Brazilija | BR-1 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 94/984/ES (kakor je bila nazadnje spremenjena) |

Bocvana | BW-1 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 1999/283/ES (kakor je bila nazadnje spremenjena) |

Republika Češka | CZ-1 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 98/371/ES (kakor je bila nazadnje spremenjena) |

CZ-2 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 98/371/ES (kakor je bila nazadnje spremenjena) |

Namibija | NA-01 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 1999/283/ES (kakor je bila nazadnje spremenjena) |

Rusija | RU-1 | 01/99 | Regija Murmansk (Murmanska oblast) |

Svazi | SZ-1 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 1999/283/ES (kakor je bila nazadnje spremenjena) |

Južna Afrika | ZA-01 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 1999/283/ES (kakor je bila nazadnje spremenjena) |

Zimbabve | ZW-01 | – | Kakor je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 1999/283/ES (kakor je bila nazadnje spremenjena) |

Vsaka država, ki je navedena v prvem stolpcu Priloge II | Koda ISO, kakor je navedena v prvem stolpcu Priloge II | | Vsa država |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Jamstvo v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, za katero je treba zaprositi ob izdaji spričevala za meso divjadi, meso gojene divjadi in meso zajcev

Država | Koda ozemlja | Parkljarji razen divjih prašičev | Divji prašiči | Divje ptice | Divji kopitarji | Leporidi (kunci in zajci) | Drugi kopenski sesalci |

| | Divji | Gojeni | Divji | Gojeni | Divje | Gojene | MC | SC | Divji | Domači kunci | MC | SC |

MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC |

AR | Argentina | AR | – | | – | | – | | – | | – | | I | 6 | – | C | | H | | – |

AR-1 | A | | F | | – | | – | | – | | I | 6 | – | | C | | H | | – | |

AR-3 | | | F | 2,3 | – | | – | | – | | I | 6 | – | | C | | H | | – | |

AR-4 | | | F | 2,3 | – | | – | | – | | I | 6 | – | | C | | H | | – | |

AU | Avstralija | AU | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | E | |

BG | Bolgarija | BG | – | | – | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BG-1 | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BG-2 | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BG-3 | – | | – | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BR | Brazilija | BR | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | – | |

BR-1 | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

BW | Bocvana | BW | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

BW-01 | A | 1,2 | F | 2,3 | – | | – | | D | | I | | B | | C | | H | | – | |

CA | Kanada | CA | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | E | |

CH | Švica | CH | A | | F | | J | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

CL | Čile | CL | A | 9 | F | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

CY | Ciper | CY | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

CZ | Republika Češka | CZ | A | | F | | – | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

CZ-1 | A | | F | | J | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

CZ-2 | A | | F | | – | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

EE | Estonija | EE | A | | F | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | E | |

GL | Grenlandija | GL | A | | F | | – | | – | | D | | – | | – | | C | | H | | E | |

HR | Hrvaška | HR | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

HU | Madžarska | HU | A | | F | | J | 7 | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

IL | Izrael | IL | – | | – | | – | – | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

LI | Litva | LI | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

LV | Latvija | LV | A | | F | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | E | |

NA | Namibija | NA | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

NA-01 | A | 1,2 | F | 2,3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

NC | Nova Kaledonija | NC | – | | F | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | – | |

NZ | Nova Zelandija | NZ | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | E | |

PL | Poljska | PL | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | | |

RO | Romunija | RO | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

RU | Rusija | RU | – | | – | – | – | | – | | – | | – | – | – | | C | | H | | E | |

RU-1 | – | – | F | 5 | | | – | | – | | | | | | C | | H | | E | |

SL | Slovenija | SL | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

SK | Republika Slovaška | SK | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

SZ | Svazi | SZ | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

SZ-01 | A | 1,2 | F | 2,3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

TH | Tajska | TH | – | | – | | – | | – | | – | | I | 6 | – | | C | | H | | – | |

TN | Tunizija | TN | – | | – | | – | | – | | D | 8 | – | | – | | C | | H | | – | |

US | Združene države Amerike | US | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

UY | Urugvaj | UY | A | | F | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | – | |

ZA | Južna Afrika | ZA | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

ZA | A | 1,2 | F | 2,3 | – | | – | | | | | | B | | C | | H | | – | |

ZW | Zimbabve | ZW | – | | – | | – | | – | | – | | – | | | | C | | H | | – | |

ZW-01 | A | 1,2 | F | 2,3 | – | | – | | | | | | | | C | | H | | – | |

Tretje države razen zgoraj navedenih, navedene v seznamu prvega dela Priloge k Odločbi 79/542/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena | – | – | – | – | – | – | – | C | | H | – | – | |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNITI DRŽAVA IZVOZNICA, KADAR SO ZAHTEVANI V SKLADU S ČLENOM 2(2) PRILOGE II

1. Kosti in glavne dostopne limfne žleze mesa divjadi, razen zgoraj opisanega drobovja, so odstranjene v skladu z zahtevami Direktive Sveta 92/45/EGS.

2. Zgoraj opisano sveže meso brez kosti izvira iz trupov:

- ki so bili zorjeni pri temperaturi prostora, višji od + 2 °C najmanj 24 ur, preden so bile kosti odstranjene,

in

- ki so jim bile odstranjene glavne limfne žleze.

3. Zgoraj opisano izkoščeno meso gojene divjadi je bilo v vseh fazah proizvodnje, izkostitve in skladiščenja strogo ločeno od mesa, ki ne ustreza zahtevam, določenim v veljavnih odločbah Evropske skupnosti glede izvoza mesa v državo članico (razen mesa, pakiranega v škatle ali kartone in hranjenega na posebnih območjih skladišča).

4. Ob upoštevanju posebnih klimatskih pogojev se točka IV.3(a) sedanjega vzorca spričevala D ne uporablja.

5. Ob upoštevanju posebnih pogojev reje, ki obstajajo na ozemlju, kakor je navedeno v točki IV.1, se točka IV.2(d) sedanjega vzorca spričevala F ne uporablja.

6. Jata gojenih divjih ptic, iz katerih meso izvira:

(a) ni bila cepljena s cepivom, pripravljenim iz poreklonega virusa (Master Seed) atipične kokošje kuge, ki kaže večjo patogenost kakor lentogeni sevi virusa;

(b) na njej je bilo ob zakolu, na podlagi naključnih vzorcev brisov kloake, vzetih pri najmanj 60 pticah iz vsake jate, narejen izolacijski test atipične kokošje kuge, ki je bil opravljen v uradnem laboratoriju in pri katerem ni bilo ugotovljenih aviarnih paramiksovirusev z indeksom intravenozne patogenosti (IVPI), večjim od 0,4;

(c) v zadnjih 30 dneh pred zakolom ni bila v stiku s perutnino ali divjimi pticami, ki ne izpolnjujejo pogojev, navedenih v točkah 1 in 2.

7. Zgoraj opisano meso gojenega divjega prašiča je bilo dobljeno iz trupov, na katerih:

(a) je bil opravljen izolacijski test virusa klasične prašičje kuge (KPK) iz krvi (EDTA), ki je dal negativni rezultat [1]; ali

(b) je bil opravljen izolacijski test virusa klasične prašičje kuge (KPK) iz ustreznih vzorcev [2], ki je dal negativni rezultat [3]; ali

(c) je bil opravljen neposredni imunofluorescentni test virusnega antigena klasične prašičje kuge (KPK) iz ustreznih vzorcev [4], ki je dal negativni rezultat [5].

8. Živali so oskubene in eviscerirane [6]/Živali so neoskubene in neeviscerirane, vendar bodo prepeljane z letalom [7].

9. Živali so odrte in eviscerirane [8]/Živali so neizkožene in eviscerirane, vendar bodo prepeljane z letalom [9].

[1] Neustrezno črtaj.

[2] Ustrezni vzorec pomeni: vzorec mandeljnov ali vranice plus vzorec ileusa ali ledvic in vzorec najmanj enega limfnega vozla: retrofaringalnega, parotidnega, mandibularnega ali mezenteričnega limfnega vozla.

[3] Neustrezno črtaj.

[4] Ustrezni vzorec pomeni: vzorec mandeljnov ali vranice plus vzorec ileusa ali ledvic in vzorec najmanj enega limfnega vozla: retrofaringalnega, parotidnega, mandibularnega ali mezenteričnega limfnega vozla.

[5] Neustrezno črtaj.

[6] Neustrezno črtaj.

[7] Neustrezno črtaj.

[8] Neustrezno črtaj.

[9] Neustrezno črtaj.

--------------------------------------------------

Top