EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0351

Odločba Komisije z dne 3. maja 2000 o postopku za določitev novega skupnega strežniškega centra za integrirani veterinarski informacijski sistem (notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 818)Besedilo velja za EGP

OJ L 124, 25.5.2000, p. 61–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 108 - 110
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 108 - 110
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 108 - 110
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 108 - 110
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 108 - 110
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 108 - 110
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 108 - 110
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 108 - 110
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 108 - 110
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 175 - 177
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 175 - 177
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 46 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/351/oj

32000D0351Uradni list L 124 , 25/05/2000 str. 0061 - 0063


Odločba Komisije

z dne 3. maja 2000

o postopku za določitev novega skupnega strežniškega centra za integrirani veterinarski informacijski sistem

(notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 818)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/351/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/118/EGS [2], in zlasti člena 20(3) Direktive,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 92/438/EGS z dne 13. julija 1992 o uvajanju računalniške tehnologije v veterinarske uvozne postopke (projekt Shift), spremembi direktiv 90/675/EGS, 91/496/EGS, 91/628/EGS in Odločbe 90/424/EGS ter razveljavitvi Odločbe 88/192/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, in zlasti člena 12 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Odločbo 92/373/EGS [4] je Komisija določila strežniški center Animo in v skladu z Odločbo Komisije 92/486/EGS [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 1999/716/ES [6], mora biti strežniški center Animo pripravljen za delovanje vsaj do 31. marca 2000.

(2) Na podlagi dela, ki je bilo opravljeno na ravni Skupnosti, vključno s študijami in seminarji, v zvezi z arhitekturo omrežja Animo, se je izkazalo, da je treba vzpostaviti veterinarski sistem, ki združuje različne računalniške aplikacije.

(3) Na tej stopnji je treba določiti postopek za določitev novega skupnega strežniškega centra, ki bo opravljal vse potrebne storitve v okviru integriranega veterinarskega informacijskega sistema.

(4) Skupni strežniški center mora izpolnjevati natančne tehnične specifikacije.

(5) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Komisija objavi razpis za izbor skupnega strežniškega centra, ki se začne leta 2000, ob upoštevanju napredka v tehnologijah prenosa podatkov in potrebe po novih storitvah v zvezi z izmenjavo podatkov med državami članicami v okviru integriranega veterinarskega informacijskega sistema.

2. Razpis, predviden v odstavku 1, v katerega so vključeni vsi podatki, potrebni za njegovo izvedbo (podrobne specifikacije), upošteva najmanj tehnične specifikacije, določene v Prilogi.

3. Po razpisu, predvidenem v odstavku 1, Komisija za določitev strežniškega centra izbere najmanj tri ponudbe, ki izpolnjujejo tehnične specifikacije iz odstavka 2.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. maja 2000

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

[2] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[3] UL L 243, 25.8.1992, str. 27.

[4] UL L 195, 14.7.1992, str. 31.

[5] UL L 291, 7.10.1992, str. 20.

[6] UL L 289, 11.11.1999, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA SKUPNI STREŽNIŠKI CENTER

1. Splošni opis:

Strežniški center za izmenjavo in obdelavo sporočil in drugih podatkov mora biti pripravljen za delovanje najpozneje do 1. aprila 2001.

Vključevati mora naslednje elemente:

(a) ustrezno število računalnikov, ki so dovolj zmogljivi, da lahko zagotovijo obdelavo velikih količin podatkov in podporo veterinarskih aplikacij, baz podatkov in referenčnih datotek,

(b) opremo (strojno in programsko), ki zagotavlja večprotokolno upravljanje komunikacij med različnimi omrežji, ki omogočajo hkratni dostop številnim uporabnikom,

(c) storitve elektronskih sporočil v skladu z mednarodnimi standardi,

(d) spletne pripomočke in storitve,

(e) storitve prenosa datotek,

(f) zmogljivost shranjevanja podatkov, ki zadostuje za eno leto,

(g) pripomočke za arhiviranje v času veljavnosti pogodbe,

(h) pripomočke za izdelavo varnostnih kopij in takojšnji ponovni zagon v primeru okvare.

Delovanje strežniškega centra mora biti združljivo z obstoječimi sistemi, kot so nacionalni strežniki ali sistemi v nacionalnih veterinarskih upravah, v skladu z mednarodnimi standardi.

Strežniški center mora biti na voljo štiriindvajset ur na dan sedem dni na teden.

2. Format in količina posredovanih podatkov

Format sporočil za obstoječe aplikacije mora biti ASCII z določenimi znaki, vendar mora biti takšen, da je mogoč razvoj v smeri drugih strukturiranih formatov. Predvideno število posredovanih sporočil na dan je približno 4000. Zato bo upravljanje stežniškega centra vključevalo približno 4000 postopkov vnosa in 8000 postopkov pošiljanja na dan.

Drugi posredovani podatki bodo v glavnem referenčne in podatkovne datoteke ter aplikacije.

3. Zmogljivost sistema

Sistem mora biti sposoben sprejeti 2000 možnih uporabnikov. Vendar bo število istočasnih uporabnikov (pošiljanje in sprejem) glede na to, da lahko obdobja uporabe nihajo, v povprečju okrog 70 in največ 100. Ta zmogljivost mora imeti možnost razširitve, če je to potrebno, da se zagotovi ustreznost storitev. Sistem mora biti sposoben upravljati s čakalnimi vrstami.

4. Sledenje sporočilom

Strežniški center mora biti sposoben zagotoviti in nadzorovati sledenje sporočilom. Zagotoviti mora delovanje omrežij za prenos podatkov in ponovno vzpostavitev prekinjenega prenosa podatkov ter imeti na voljo vse elemente sledenja sporočilom, ki se lahko od njega kadar koli zahtevajo.

5. Varnost sistema in podatkov

Strežniški center mora imeti vrsto doslednih in usklajenih predpisov za zaščito in celovitost podatkov. Strežniški center podatkov ne uporablja.

Dostop do sistema mora biti zavarovan in nadzorovan z vrsto varnostnih postopkov, ki uporabljajo različne metode, kot so identifikacija uporabnika in identifikacija pošiljatelja sporočila s strani strežniškega centra.

Strežniški center mora nuditi in zagotoviti delovanje vrste ukrepov za izdelavo varnostnih kopij in obnovitev podatkov v sistemu, tako da se zaradi okvare strojne opreme ne more izgubiti noben podatek.

Strežniški center mora imeti na razpolago vse usposobljeno osebje, ki ga potrebuje.

6. Pomoč

Služba za pomoč mora biti na razpolago v prostorih strežniškega centra 12 ur na dan, od 7h zjutraj do 7h zvečer, za reševanje kakršnih koli težav pri prenosu podatkov.

Vsaka aplikacija ima elektronsko podporo.

7. Upravljanje sistema

Strežniški center mora za namen upravljanja s stroški zagotavljati statistiko upravljanja v zvezi s pretokom sporočil, razširjanjem referenčnih datotek, okvarami omrežja za prenos podatkov in vsemi parametri uporabe.

--------------------------------------------------

Top