Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0261

Sklep Sveta z dne 27. marca 2000 o izboljšanju izmenjave informacij za boj proti ponarejenim potnim listinam

OJ L 81, 1.4.2000, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 127 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 127 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 18 - 20

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/261/oj

32000D0261Uradni list L 081 , 01/04/2000 str. 0001 - 0003


Sklep Sveta

z dne 27. marca 2000

o izboljšanju izmenjave informacij za boj proti ponarejenim potnim listinam

(2000/261/PNZ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 34(2)(c) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Zvezne republike Nemčije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Število ponarejenih potnih listin je vznemirljivo naraslo.

(2) Računalniški sistem slikovnega arhiviranja in prenosa (FADO) je bil vzpostavljen na podlagi Skupnega ukrepa Sveta 3. decembra 1998 [3].

(3) Izboljšava izmenjave informacij o ponarejenih potnih listinah bo pomagala omejiti ponarejanje listin in tako pomenila pomemben prispevek v boju proti kriminalu in tihotapljenju ljudi.

(4) Uporaba standardiziranih načinov zbiranja informacij bo olajšala in pospešila vodenje kazenskih postopkov.

(5) Ta sklep ne vpliva na pristojnost držav članic glede priznavanja potnih listov, potnih listin, vizumov ali drugih osebnih dokumentov –

SKLENIL:

Člen 1

1. Za nadaljnje izboljšanje izmenjave informacij o ponarejenih listinah med državami članicami se uporablja sistem poročanja o odkrivanju ponarejenih potnih listin. Njegov namen je:

(a) omogočiti lažje odkrivanje ponarejenih potnih listin ob kontroli; in

(b) povečati učinkovitost pri iskanju ukradenih potnih listin,

pri čemer se posebna pozornost posveti serijski številki potne listine.

2. Izmenjava informacij ne vključuje osebnih podatkov.

Člen 2

1. Za prenos informacij v skladu s členom 1 se uporablja standardni obrazec, določen v Prilogi I.

2. Centralna enota vsake države članice neposredno in nemudoma izmenja informacije s centralnimi enotami vseh drugih držav članic. Uradno obvesti tudi Generalni sekretariat Sveta.

Člen 3

1. Zaradi enotnega zbiranja informacij, ki utegnejo biti potrebne za nadaljnje kazenske postopke, povezane s ponarejenimi potnimi listinami, države članice, kolikor je to mogoče, uporabljajo vprašalnik, določen v Prilogi II.

2. Podatki, potrebni za kazenske postopke iz odstavka 1, se posredujejo drugim državam članicam v skladu z nacionalno zakonodajo in mednarodnimi konvencijami.

Člen 4

Ta sklep začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu.

V Bruslju, 27. marca 2000

Za Svet

Predsednik

F. Gomes

[1] UL C 176, 22.6.1999, str. 1.

[2] Mnenje podano 19. novembra 1999 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 333, 9.12.1998, str. 4.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

VPRAŠALNIK

za študijo o uporabnikih ponaredkov v povezavi s priložnostnimi informacijami držav članic Evropske unije o ponarejenih potnih listinah

1. Podatki o uporabniku listine

(potrebni za nadaljnje poizvedbe, sodne pozive priči itd.):

Priimek, ime, drugo ime/privzeto ime/vzdevek, datum rojstva, kraj rojstva, spol, državljanstvo, kontaktni naslov.

2. Informacije o itinerarju in razlog za uporabo ponaredka

3. Informacije o ponarejevalcu/izdelovalcu/prodajalcu/organizaciji

3.1 Kdaj, kje [1] in od koga [2] je bil ponaredek sprejet?

3.2 Kdaj in kje [3] je bil vzpostavljen prvi stik?

3.3 Katere pogoje ste morali izpolniti, da ste dobili listino?

(Fotografije za potni listi, podpisi, polog itd.)

3.4 Kdaj, kako in kje [4] bil ponaredek izročen?

Ste se dogovorili za kraj sestanka?

3.5 Koliko je ponaredek stal?

3.6 Kdaj, kako in kje [5] bil izročen denar?

3.7 Do kakšne mere so bile vpletene druge osebe? Kdo?

Ali veste za druge osebe, ki so bile vpletene? Posredniki? [6]

3.8 Kdo [7] je ponarejevalec in kje [8] je bil ponaredek izdelan?

3.9 Bi lahko dobili še druge listine (ponaredke)?

3.10 Kdo [9] drug je prejel podoben ponaredek?

3.11 Kje [10] so vaše prave listine?

(Če so predane drugim osebam, na primer tihotapcu [11], natančni podatki o potnem listu, vključno s številko potnega lista)

3.12 Lahko navedete še kakšne koristne informacije?

[1] Če navajate kraj, prosimo navedite:Država, mesto, stavba, stanovanje, podjetje, železniška postaja, restavracija, druga lokacija, prevozno sredstvo, natančna določitev in/ali opis.

[2] Osebni podatki, priimek, ime, drugo ime/privzeto ime/vzdevek, datum rojstva, kraj rojstva, spol, državljanstvo in druge pomembne informacije, na primer opis osebe, ocenjena starost, višina, teža, barva las, posebne značilnosti, jezik, naslovi, telefonske številke, vozila (znamka, barva, registrska tablica, posebne značilnosti).

[3] Če navajate kraj, prosimo navedite:Država, mesto, stavba, stanovanje, podjetje, železniška postaja, restavracija, druga lokacija, prevozno sredstvo, natančna določitev in/ali opis.

[4] Če navajate kraj, prosimo navedite:Država, mesto, stavba, stanovanje, podjetje, železniška postaja, restavracija, druga lokacija, prevozno sredstvo, natančna določitev in/ali opis.

[5] Če navajate kraj, prosimo navedite:Država, mesto, stavba, stanovanje, podjetje, železniška postaja, restavracija, druga lokacija, prevozno sredstvo, natančna določitev in/ali opis.

[6] Osebni podatki, priimek, ime, drugo ime/privzeto ime/vzdevek, datum rojstva, kraj rojstva, spol, državljanstvo in druge pomembne informacije, na primer opis osebe, ocenjena starost, višina, teža, barva las, posebne značilnosti, jezik, naslovi, telefonske številke, vozila (znamka, barva, registrska tablica, posebne značilnosti).

[7] Osebni podatki, priimek, ime, drugo ime/privzeto ime/vzdevek, datum rojstva, kraj rojstva, spol, državljanstvo in druge pomembne informacije, na primer opis osebe, ocenjena starost, višina, teža, barva las, posebne značilnosti, jezik, naslovi, telefonske številke, vozila (znamka, barva, registrska tablica, posebne značilnosti).

[8] Če navajate kraj, prosimo navedite:Država, mesto, stavba, stanovanje, podjetje, železniška postaja, restavracija, druga lokacija, prevozno sredstvo, natančna določitev in/ali opis.

[9] Osebni podatki, priimek, ime, drugo ime/privzeto ime/vzdevek, datum rojstva, kraj rojstva, spol, državljanstvo in druge pomembne informacije, na primer opis osebe, ocenjena starost, višina, teža, barva las, posebne značilnosti, jezik, naslovi, telefonske številke, vozila (znamka, barva, registrska tablica, posebne značilnosti).

[10] Če navajate kraj, prosimo navedite:Država, mesto, stavba, stanovanje, podjetje, železniška postaja, restavracija, druga lokacija, prevozno sredstvo, natančna določitev in/ali opis.

[11] Osebni podatki, priimek, ime, drugo ime/privzeto ime/vzdevek, datum rojstva, kraj rojstva, spol, državljanstvo in druge pomembne informacije, na primer opis osebe, ocenjena starost, višina, teža, barva las, posebne značilnosti, jezik, naslovi, telefonske številke, vozila (znamka, barva, registrska tablica, posebne značilnosti).

--------------------------------------------------

Top