EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0049

Odločba Komisije z dne 6. decembra 1999 o razveljavitvi Odločbe 1999/356/ES in sprejetju posebnih pogojev za uvoz arašidov in nekaterih izdelkov iz arašidov s poreklom ali izvorom iz Egipta (notificirana pod dokumentarno številko K(1999) 4232)Besedilo velja za EGP.

OJ L 19, 25.1.2000, p. 46–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 124 - 128
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 124 - 128
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 124 - 128
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 124 - 128
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 124 - 128
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 124 - 128
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 124 - 128
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 124 - 128
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 124 - 128

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; razveljavil 32006D0504

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/49(1)/oj

32000D0049Uradni list L 019 , 25/01/2000 str. 0046 - 0050


Odločba Komisije

z dne 6. decembra 1999

o razveljavitvi Odločbe 1999/356/ES in sprejetju posebnih pogojev za uvoz arašidov in nekaterih izdelkov iz arašidov s poreklom ali izvorom iz Egipta

(notificirana pod dokumentarno številko K(1999) 4232)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/49/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/43/EGS z dne 14. junija 1993 o higieni živil [1] in zlasti člena 10(1) Direktive,

po posvetovanju z državami članicami,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 1999/356/ES z dne 28. maja 1999 o začasni opustitvi uvoza arašidov in nekaterih izdelkov iz arašidov s poreklom ali izvorom iz Egipta [2] se uporablja do 1. decembra 1999 in jo je treba razveljaviti.

(2) Ugotovljeno je bilo, da so arašidi s poreklom ali izvorom iz Egipta močno kontaminirani z aflatoksinom B1. Vzorčenje je pokazalo, da gre za močno in ponavljajočo se kontaminacijo arašidov s poreklom ali izvorom iz Egipta z aflatoksinom.

(3) Znanstveni odbor za prehrano je ugotovil, da so aflatoksini, še zlasti aflatoksin B1, rakotvorne snovi in že v majhnih količinah povzročajo rak na jetrih, poleg tega pa so tudi genotoksični.

(4) Uredba Komisije (ES) št. 1525/98 [3] o spremembah Uredbe (ES) št. 194/97 opredeljuje najvišje dovoljene količine za določene kontaminante, še zlasti za aflatoksine v živilih. Te meje so bile močno presežene v vzorcih arašidov s poreklom ali izvorom iz Egipta. Meja za aflatoksin B1 v mletih arašidih, ki so namenjeni za takojšnjo porabo, in tistih, ki se lahko sortirajo ali naprej predelajo, je v tej uredbi določena na dva oziroma osem ppb. V arašidih iz Egipta je znašala ugotovljena kontaminacija z aflatoksinom B1 kar 485 ppb.

(5) Egipt je pomemben izvoznik arašidov v Skupnost, izpostavljenost prebivalstva arašidom ali izdelkom iz arašidov kontaminiranih z aflatoksinom pa predstavlja resno grožnjo za javno zdravje v Skupnosti.

(6) Izveden je bil pregled higienskih razmer v Egiptu, ki je razkril, da je treba izboljšati higienske pogoje in sledljivost arašidov. Egipčanske oblasti so se obvezale, da bodo izboljšale zlasti postopke pri proizvodnji, obdelavi, sortiranju, predelavi, pakiranju in prevozu. Zato je primerno, da se za arašide in izdelke iz arašidov s poreklom ali izvorom iz Egipta sprejmejo posebni pogoji, da se zagotovi visoka stopnja zaščite javnega zdravja.

(7) Arašidi in izdelki iz arašidov se morajo proizvesti, obdelati, sortirati, predelati, pakirati in prevažati v ustreznih higienskih pogojih. Potrebno je določiti nivo aflatoksina B1 in celotnega aflatoksina v vzorcih, vzetih iz pošiljke neposredno preden zapusti Egipt.

(8) Egiptovske oblasti morajo vsaki pošiljki arašidov in izdelkov iz oreškov s poreklom ali izvorom iz Egipta, priložiti dokazno dokumentacijo, ki se nanaša na pogoje proizvodnje, obdelave, sortiranja, predelave, pakiranja in prevoza, ter rezultate laboratorijskih analiz pošiljke glede nivoja aflatoksina B1 in celotnega aflatoksina.

(9) Na vstopnih lukah v Skupnost je treba sistematično predložiti v analizo pošiljke arašidov in izdelkov iz oreškov s poreklom ali izvorom iz Egipta, da se ugotovi nivo kontaminacije arašidov z aflatoksinom B1 in celotnim aflatoksinom –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Države članice lahko uvažajo:

- arašide, ki se uvrščajo v oznako KN 12021090 v lupini ali 12022000 oluščeni,vključno lomljeni ali

- pražene arašide, ki se uvrščajo v oznako KN 20081192 (v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg) ali 20081196 (do vključno 1 kg)

s poreklom ali izvorom iz Egipta in ki so namenjeni za prehrano ljudi ali kot sestavina v živilih, pod pogojem, da vsako pošiljko spremljajo rezultati uradnega vzorčenja in analiz ter zdravniško spričevalo iz Priloge I, ki mora biti izpolnjeno, podpisano in overjeno s strani predstavnika egipčanskega Ministrstva za kmetijstvo.

2. Pošiljke se lahko uvažajo v Skupnost samo skozi enega od vstopnih mejnih prehodov, naštetih v Prilogi II.

3. Vsaka pošiljka mora biti označena z oznako, ki ustreza oznaki na rezultatih uradnega vzorčenja in analiz in na zdravniškem spričevalu iz odstavka 1.

4. Države članice opravijo kontrolo dokumentacije, da zagotovijo, da je izpolnjena zahteva po zdravniškem spričevalu in rezultatih vzorčenja iz odstavka 1.

5. Države članice se obvežejo, da se pri pošiljkah sistematično opravi vzorčenje in analiza glede aflatoksina B1 in celotnega aflatoksina, preden jih na vstopni luki v Skupnost sprostijo na trg, in obvestijo Komisijo o rezultatih teh analiz.

Člen 2

Ta odločba se pred 30. novembrom 2000 pregleda, da se oceni, ali posebni pogoji iz člena 1 zagotavljajo zadostno stopnjo varstva javnega zdravja v Skupnosti. Pri pregledu se tudi oceni, ali še naprej obstaja potreba po posebnih pogojih.

Člen 3

S to odločbo se razveljavi Odločba 1999/356/ES.

Člen 4

Države članice sprejmejo ukrepe glede uvoza, ki so potrebni za izpolnjevanje te odločbe. O tem obvestijo Komisijo.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. decembra 1999

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 175, 19.7.1993, str. 1.

[2] UL L 139, 2.6.1999, str. 32.

[3] UL L 201, 17.7.1998, str. 4.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO

za uvoz arašidov in nekaterih izdelkov iz arašidov s poreklom ali izvorom iz Egipta v Evropsko skupnost

Oznaka pošiljke … | Št. spričevala … |

V skladu z določbami Odločbe Komisije 2000/49/ES o sprejetju posebnih pogojev za uvoz arašidov, ki se uvrščajo v oznako KN 12021090 (v lupini) ali 12022000 in izdelkov iz arašidov, ki se uvrščajo v oznako KN 20081192 (v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg) in 20081196 (do vključno 1 kg) s poreklom ali izvorom iz Egipta

minister za kmetijstvo

POTRJUJE:

da so arašidi v tej pošiljki, številka oznake … (vstavite številko oznake pošiljke), sestavljena iz: …

(Poimenovanje pošiljke, izdelek, število in vrsta paketov, bruto in neto teža)

naložena v …

(Kraj nakladanja)

s strani …

(Navedba prevoznika)

namenjena v …

(Namembni kraj in država)

ki izvira iz podjetja …

(Ime in naslov podjetja)

proizvedeni, obdelani, sortirani, predelani, pakirani in prepeljani v skladu z ustreznimi higienskimi postopki.

Od te pošiljke je bilo odvzeto … (število vzorcev) vzorcev arašidov dne … (datum), ki so bili dne … (datum) analizirani v … (ime laboratorija), da se je ugotovil nivo kontaminacije z aflatoksinom B1 in s celotnim aflatoksinom, podatki o vzorčenju, uporabljenih metodah analiz in vsi rezultati pa so priloženi.

V …, dne …

Žig in podpis a

predstavnika Ministrstv

za kmetijstvo Egipta

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Seznam vstopnih mejnih prehodov, skozi katere se lahko uvažajo arašidi ali izdelki iz arašidov s poreklom ali izvorom iz Egipta v Evropsko skupnost

Država članica | Vstopni mejni prehod |

Belgique-België | Anvers-Antwerpen |

Danmark | Vsa danska pristanišča, letališča in mejni prehodi |

Deutschland | HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart-ZA Flughafen, HZA München-Flughafen, HZA Hof-ZA Schirnding, HZA Weiden-ZA Furth i. Wald-Schafberg, HZA Weiden-ZA Furth i. Wald-Schafberg, HZA Weiden-ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) ZA Autobahn, HZA Cottbus-ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremerhaven-ZA Container Terminal, HZA Bremerhaven-ZA Rotersand, HZA Hamburg-Freihafen-Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Freihafen-ZA Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof, HZA Hamburg-Freihafen-ZA Köhlfleetdamm, HZA Hamburg-ST Annen-ZA Altona, HZA Hamburg-Waltershof-Abfertigungstelle, HZA Hamburg-Waltershof-ZA Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Lüneburg-ZA Stade, Stadtverwaltung Dresden, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Dresden-Friedrichstadt (für Bahntransport), Landratsamt Weisseritzkreis, Lebensmittelsüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle (für Straßentransport), Landratsamt Niederschlesischer Oberlausitzkreis Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Ludwigsdorf (für Straßentransport), HZA Itzehoe-ZA Pinneberg, HZA Trier-ZA Idar-Oberstein, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven |

Ελλάδας | Athina, Pireas, Elefsis, Airport of Athens, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion of Krete, Airport of Krete, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi |

España | Algeciras (puerto), Alicante (aeropuerto, puerto), Almería (aeropuerto, puerto), Barcelona (aeropuerto, puerto), Bilbao (aeropuerto, puerto), Cádiz (puerto), Cartagena (puerto), Gijón (aeropuerto, puerto), Huelva (puerto), A Coruña-Santiago de Compostela (aeropuerto, puerto), Las Palmas de Gran Canaria (aeropuerto, puerto), Madrid-Barajas (aeropuerto), Málaga (aeropuerto, puerto), Palma de Mallorca (aeropuerto), Pasajes-Irún (aeropuerto, puerto), Santa Cruz de Tenerife (aeropuerto, puerto), Santander (aeropuerto, puerto), Sevilla (aeropuerto, puerto), Tarragona (puerto), Valencia (aeropuerto, puerto), Vigo-Villagareia (aeropuerto), Marín (puerto), Vitoria (aeropuerto), Zaragoza (aeropuerto) |

France | Marseille (Bouches-du-Rhône) Le Havre (Seine-Maritime) |

Ireland | Vsa pristanišča, letališča in mejni prehodi |

Italia | Ufficio Sanità marittima ed aerea di Ancona Ufficio Sanità marittima ed aerea di Bari Ufficio Sanità marittima ed aerea di Genova Ufficio Sanità marittima di Livorno Ufficio Sanità marittima ed aerea di Napoli Ufficio Sanità marittima di Ravenna Ufficio Sanità marittima di Salerno Ufficio Sanità marittima ed aerea di Trieste |

Luxembourg | Centre douanier, croix de Gasperich, Luxembourg |

Nederland | Rotterdam |

Österreich | Nickelsdorf, Spielfeld |

Portugal | Lisboa |

Suomi-Finland | Helsinki |

Sverige | Göteborg |

United Kingdom | Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grangemouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (including Tilbury and Thamesport), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester including Ellesmere Port, Middlesborough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton. |

--------------------------------------------------

Top