Help Print this page 

Document 32000D0039

Title and reference
Odločba Komisije z dne 16. decembra 1999 o spremembi Priloge B k Direktivi Sveta 90/429/EGS o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev (notificirano pod dokumentarno številko K(1999) 4507)Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 13, 19.1.2000, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 246 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 246 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 21 - 21

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/39(1)/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina, norveščina
Dates
  • Date of document: 16/12/1999
  • Date of effect: 17/12/1999; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 17/12/1999
  • Date of end of validity: 20/04/2021; implicitno zavrnjeno 32016R0429
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: razširjeno na EGP z 22001D0029, velja za EGP
Relationship between documents
Text

32000D0039Uradni list L 013 , 19/01/2000 str. 0021 - 0021


Odločba Komisije

z dne 16. decembra 1999

o spremembi Priloge B k Direktivi Sveta 90/429/EGS o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev

(notificirano pod dokumentarno številko K(1999) 4507)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/39/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/608/ES [2], ter zlasti člena 17 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V primeru bolezni Aujeszkega se 30-dnevno obdobje po zaključnem čiščenju in razkuževanju gospodarstva po odstranitvi sumljive pošiljke šteje za prosto bolezni;

(2) Zato bi bilo treba Prilogo B(I)(4)(b) k Direktivi 90/429/EGS spremeniti.

(3) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V Prilogi B(I)(4) k Direktivi 90/429/EGS se točka (b) nadomesti z naslednjim besedilom:

"v predhodnih 30 dneh ni bilo odkritih nobenih kliničnih, patoloških ali seroloških primerov bolezni Aujeszkega."

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. decembra 1999

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 62.

[2] UL L 242, 14.9.1999, str. 20.

--------------------------------------------------

Top