EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2385

Uredba Komisije (ES) št. 2385/1999 z dne 10. novembra 1999 o spremembi prilog I, II in III k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvoraBesedilo velja za EGP

OJ L 288, 11.11.1999, p. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 468 - 471
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 468 - 471
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 468 - 471
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 468 - 471
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 468 - 471
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 468 - 471
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 468 - 471
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 468 - 471
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 468 - 471
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 208 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 208 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; implicitno zavrnjeno 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2385/oj

31999R2385Uradni list L 288 , 11/11/1999 str. 0014 - 0017


Uredba Komisije (ES) št. 2385/1999

z dne 10. novembra 1999

o spremembi prilog I, II in III k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1943/1999 [2], ter zlasti členov 6 in 8 Uredbe,

(1) ker je treba v skladu z Uredbo (EGS) št. 2377/90 postopno določiti najvišje dovoljene vrednosti ostankov za vse farmakološko aktivne snovi, ki se uporabljajo v Skupnosti v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih živalim za proizvodnjo živil;

(2) ker je treba najvišje dovoljene vrednosti ostankov določiti šele potem, ko se v okviru Odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini preučijo vsi ustrezni podatki o varnosti ostankov zadevnih snovi za potrošnike živil živalskega izvora in vplivu ostankov na industrijsko predelavo živil;

(3) ker je treba pri določanju najvišjih dovoljenih količin za ostanke zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora določiti živalske vrste, v katerih so lahko ostanki prisotni, mejne vrednosti, do katerih so lahko prisotni v vsakem zadevnem mesnem tkivu, pridobljenem iz zdravljene živali (ciljno tkivo), in naravo ostanka, ki je pomemben za spremljanje ostankov (marker ostanek);

(4) ker je za nadzor ostankov, kakor je določeno v ustrezni zakonodaji Skupnosti, običajno treba določiti najvišje dovoljene vrednosti ostankov za ciljna tkiva jeter ali ledvic; ker pa se jetra in ledvice pogosto odstranijo iz klavnih trupov, namenjenih za mednarodno trgovino, je torej treba vedno določiti najvišje dovoljene vrednosti ostankov tudi za mišična ali maščobna tkiva;

(5) ker je treba v primeru zdravil za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih nesnicam, živalim v laktaciji ali čebelam delavkam, določiti tudi najvišje dovoljene vrednosti ostankov za jajca, mleko ali med;

(6) ker je treba v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 vnesti flubendazol in florfenikol;

(7) ker je treba v Prilogo II k Uredbi (EGS) št. 2377/90 vnesti strychni semen, ruta graveolens, ruscus aculeatus, lauri fructus, lauri folii aetheroleum, juniperi fructus, hippocastani semen in capsici fructus acer;

(8) ker je treba zato, da se omogoči končanje znanstvenih študij, v Prilogo III k Uredbi (EGS) št. 2377/90 vnesti foksim;

(9) ker je treba do začetka veljavnosti te uredbe dopustiti rok 60 dni, da lahko države članice dovoljenja za promet z zadevnimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini, ki so bila izdana v skladu z Direktivo Sveta 81/851/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/40/EGS [4], po potrebi prilagodijo določbam te uredbe;

(10) ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I, II in III k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se spremenijo, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 60. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 1999

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 1.

[2] UL L 241, 11.9.1999, str. 9.

[3] UL L 317, 6.11.1981, str. 1.

[4] UL L 214, 24.8.1993, str. 31.

--------------------------------------------------

PRILOGA

A. Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se spremeni:

1. Učinkovine proti infekcijam

1.2 Antibiotiki

1.2.5 Florfenikol in sorodne spojine

"Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Florfenikol | Vsota florfenikola in njegovih metabolitov, ki se merijo kot florfenikol-amin | Piščanci | 100 μg/kg | Mišice | Se ne uporablja za živali, ki nesejo jajca za prehrano ljudi |

200 μg/kg | Koža in maščoba |

2 500 μg/kg | Jetra |

750 μg/kg | Ledvice" |

2. Učinkovine proti parazitom

2.1 Učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

2.1.3 Benzimidazoli in probenzimidazoli

"Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Flubendazol | Vsota flubendazola in (2-amino 1H-benzimidazol-5-il) (4-fluorofenil)metanona | Puran | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Koa in mačoba | |

400 μg/kg | Jetra | |

300 μg/kg | Ledvice" | |

B. Priloga II k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se spremeni:

4. Snovi, ki se uporabljajo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

"Farmakološko aktivna snov | Živalska vrsta | Druge določbe |

Ruta graveolens | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za uporabo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so pripravljeni v skladu homeopatskimi farmakopejami, v koncentracijah, ki ne presegajo en del na tisoč. Se ne uporablja za živali, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi" |

6. Snovi rastlinskega izvora

"Farmakološko aktivna snov | Živalska vrsta | Druge določbe |

Capsici fructus acer | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Hippocastani semen | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Juniperi fructus | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Lauri folii aetheroleun | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Lauri fructus | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Ruscus aculeatus | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Strychni semen | Govedo, ovce, koze | Samo za peroralno uporabo v odmerkih do ekvivalenta 0,1 mg strihnina/kg telesne mase" |

C. Priloga III k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se spremeni:

2. Učinkovine proti parazitom

2.2 Učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

2.2.4 Organofosfati

"Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Foksim | Foksim | Prašiči | 20 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. januarja 2001 |

700 μg/kg | Koža in maščoba |

20 μg/kg | Jetra |

20 μg/kg | Ledvice" |

--------------------------------------------------

Top