EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1922

Uredba Komisije (ES) št. 1922/1999 z dne 8. septembra 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 glede pogojev, pod katerimi je plovilom, katerih celotna dolžina presega 8 metrov, v določenih vodah Skupnosti dovoljeno uporabljati vlečne mreže z gredjo

OJ L 238, 9.9.1999, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 151 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 151 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 151 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 151 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 151 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 151 - 154
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 151 - 154
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 151 - 154
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 151 - 154
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 93 - 96
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 93 - 96
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 10 - 12

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1922/oj

31999R1922Uradni list L 238 , 09/09/1999 str. 0008 - 0010


Uredba Komisije (ES) št. 1922/1999

z dne 8. septembra 1999

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 glede pogojev, pod katerimi je plovilom, katerih celotna dolžina presega 8 metrov, v določenih vodah Skupnosti dovoljeno uporabljati vlečne mreže z gredjo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 o ohranitvi ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov [1], kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1459/1999 [2], in zlasti člena 29(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 29(2)(a) Uredbe (ES) št. 850/98 predvideva uvedbo kategorije ribiških ladij z vlečno mrežo z gredjo, katerih celotna dolžina presega osem metrov, ki imajo dovoljenje za ribolov znotraj območij iz odstavka 1 navedenega člena 29 in uporabljajo vlečne mreže z gredjo, katerih celotna dolžina gredi ne presega devet metrov.

(2) To kategorijo ribiških ladij z vlečno mrežo z gredjo naj bi sestavljale tiste ribiške ladje z vlečno mrežo z gredjo, ki na dan, ko se začnejo uporabljati določbe iz te uredbe, izpolnjujejo merila iz člena 29(2)(a) in (c) Uredbe (ES) št. 850/98 in tehnične zahteve za dostop do navedenih območij iz zakonodaje države članice, pod zastavo katere plujejo.

(3) Člen 29(3) Uredbe (ES) št. 850/98 predvideva uvedbo kategorije ribiških ladij z vlečno mrežo z gredjo, katerih celotna dolžina presega osem metrov, ki imajo dovoljenje za uporabo mrež z očesi velikosti med 80 in 99 milimetri ter uporabljajo vlečne mreže z gredjo, katerih celotna dolžina gredi presega devet metrov.

(4) To kategorijo ribiških ladij z vlečno mrežo z gredjo naj bi sestavljale tiste ribiške ladje z vlečno mrežo z gredjo, ki spadajo v kategorijo ribiških ladij z vlečno mrežo z gredjo iz člena 29(2)(a) Uredbe (ES) št. 850/98 in katerih osnovna dejavnost je ribolov navadnih peščenih kozic.

(5) Treba je določiti merila, da se ugotovi, ali je osnovna dejavnost ribiške ladje z vlečno mrežo z gredjo ribolov navadnih peščenih kozic.

(6) Zato je treba določiti podrobna pravila za postopke, ki bodo urejali sestavljanje in spremembo seznamov plovil, ki spadajo v prej navedene kategorije.

(7) Redno je treba strokovno ocenjevati učinkovitost pogojev iz te uredbe.

(8) Uredbo Komisije (EGS) št. 55/87 [3], kakor je nazadnje spremenjena z Odločbo 1999/202/ES [4], in Uredbo Komisije (EGS) št. 3554/90 [5], kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3407/93 [6], bi bilo treba v skladu s tem razveljaviti.

(9) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Vsaka država članica zagotovi, da skupna moč motorjev, zabeležena za njena ribiška plovila, ki imajo na podlagi člena 29(2)(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 850/98 dovoljenje za uporabo vlečnih mrež z gredjo na območju iz člena 29(1) navedene uredbe, nikdar ne presega omejitve za to državo članico iz priloge k tej uredbi.

2. Vsaka država članica pred 1. februarjem 2001 Komisiji dokončno sporoči omejitev skupne moči motorjev iz točke 1 za plovila, ki dejansko obstajajo 1. januarja 2001.

Komisija preuči podatke, ki jih pošlje država članica, preveri, ali so v skladu s podatki iz njene podatkovne baze, in o svojih ugotovitvah obvesti državo članico v roku, ki ni daljši od 10 delovnih dni.

NASLOV I

Pogoji za ribolov z vlečnimi mrežami z gredjo s skupno dolžino gredi največ devet metrov

Člen 2

Vsaka država članica sestavi seznam ribiških plovil, ki:

- imajo ob polnoči 31. decembra 1999 dovoljenje za uporabo vlečnih mrež z gredjo na območju iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 850/98 in

- izpolnjujejo tehnične zahteve iz zakonodaje države članice, pod zastavo katere plujejo in kjer so registrirana za ribolov z vlečnimi mrežami z gredjo na omenjenem območju.

Člen 3

Na seznamu so navedena tista ribiška plovila, za katera je bilo izdano posebno ribolovno dovoljenje na podlagi člena 29(2)(a) Uredbe (ES) št. 850/98. Ta seznam se sestavi v skladu s členoma 2 in 3 Uredbe Komisije (ES) št. 2943/95 [7]. Dokončni seznam se Komisiji dostavi najkasneje do 1. marca 2000. V njem sta posebej za vsako ribiško plovilo navedena njegova notranja številka iz ladijskega registra in mednarodni radijski pozivni znak.

Člen 4

1. Kadar se ribiško plovilo iz seznama nadomesti z drugim ribiškim plovilom ali ribiškimi plovili na podlagi člena 29(2)(d) Uredbe (ES) št. 850/98:

- država članica posebno ribolovno dovoljenje, izdano za ribiško plovilo, ki naj bi se nadomestilo, takoj prekliče, in

- država članica nadomestnemu ribiškemu plovilu ali ribiškim plovilom izda novo posebno ribolovno dovoljenje ali dovoljenja, preden to ribiško plovilo ali ta ribiška plovila razvijejo katero koli vlečno mrežo z gredjo znotraj območja iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 850/98.

2. Kadar se motor ribiškega plovila zamenja na podlagi člena 29(2)(e) Uredbe (ES) št. 850/98:

- država članica posebno ribolovno dovoljenje, izdano za ribiško plovilo, kateremu naj bi se zamenjal motor, prekliče takoj po opravljeni zamenjavi, in

- država članica temu ribiškemu plovilu izda novo posebno ribolovno dovoljenje po opravljeni zamenjavi njegovega motorja in preden to ribiško plovilo razvije katero koli vlečno mrežo z gredjo znotraj območja iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 850/98.

NASLOV II

Pogoji za ribolov z vlečnimi mrežami z gredjo, katerih skupna dolžina gredi presega devet metrov, pri uporabi ribiške opreme z velikostjo očes med 80 in 99 milimetri

Člen 5

Vsaka država članica vsako leto pripravi seznam tistih ribiških plovil, ki so vključena v seznam iz člena 2, katerih osnovna dejavnost je ribolov navadnih peščenih kozic. Za vsako tovrstno ribiško plovilo je merilo za vključitev v ta seznam, da med koledarskim letom pred letom, v katerem je treba sestaviti seznam:

- prihodek ribiškega plovila od prodaje navadnih peščenih kozic, izračunan kot delež celotne prodaje iz prve roke, ki ga je ustvarilo ribiško plovilo, pomeni 50 % ali več njegovega zaslužka, ali

- celotni iztovor ribiškega plovila po teži vključuje 50 % ali več navadnih peščenih kozic.

Pri sestavljanju seznama, ki se bo uporabljal v letu 2000, lahko vsaka država članica vključi plovila na podlagi ustreznih podatkov tako za leto 1998 kot za 1999.

Člen 6

Na seznamu so navedena tista ribiška plovila, za katera je bilo izdano dodatno posebno ribolovno dovoljenje na podlagi člena 29(3) Uredbe (ES) št. 850/98. Ta seznam se sestavi v skladu s členoma 2 in 3 Uredbe (ES) št. 2943/95. Dokončni seznam za leto 2000 se Komisiji dostavi najkasneje do 1. marca 2000. V njem sta posebej za vsako ribiško plovilo navedena njegova notranja številka iz ladijskega registra in mednarodni radijski pozivni znak.

Člen 7

1. Letni pregled dodatnega posebnega ribolovnega dovoljenja iz člena 29(3) Uredbe (ES) št. 850/98 zaključi zadevna država članica do 15. aprila. S tem pregledom država članica preveri, ali ribiško plovilo, za katerega je bilo izdano takšno dodatno dovoljenje, še izpolnjuje merila iz člena 29(3) Uredbe (ES) št. 850/98 in člena 5 te uredbe. Vsakemu ribiškemu plovilu, za katerega se na podlagi tega pregleda ugotovi, da ne izpolnjuje navedenih meril, se njegovo dodatno posebno ribolovno dovoljenje trajno odvzame najkasneje do 1. maja istega leta, kar ne velja za ribiška plovila, ki meril ne izpolnjujejo zaradi višje sile.

2. Vsakemu ribiškemu plovilu, za katerega pristojni organi kadar koli ugotovijo, da ne izpolnjuje meril iz člena 29(3) Uredbe (ES) št. 850/98 in člena 5 te uredbe, država članica, pod zastavo katere pluje, takoj trajno odvzame njegovo dodatno posebno ribolovno dovoljenje.

Člen 8

Kadar se ribiško plovilo ali ribiška plovila, ki so na seznamu iz člena 5, nadomestijo z drugim ribiškim plovilom na podlagi člena 29(3) Uredbe (ES) št. 850/98:

- država članica dodatno posebno ribolovno dovoljenje ali dovoljenja, izdana za ribiško plovilo ali ribiška plovila, ki naj bi se nadomestila, prekliče takoj po opravljeni zamenjavi, in

- država članica za nadomestno ribiško plovilo izda novo dodatno posebno ribolovno dovoljenje, preden to ribiško plovilo razvije katero koli vlečno mrežo z gredjo znotraj območja iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 850/98.

NASLOV III

Splošne in končne določbe

Člen 9

1. Države članice obvestijo Komisijo o vseh spremembah vseh svojih seznamov. Države članice posebej navedejo ribiška plovila, ki so bila dodana na seznam ali z njega odvzeta, vsa posebna ribolovna dovoljenja ali dodatna posebna ribolovna dovoljenja, ki so bila odvzeta, ter vsa nova posebna ribolovna dovoljenja ali nova dodatna posebna ribolovna dovoljenja, ki so bila izdana.

2. Ko Komisija v skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 1627/94 [8] odobri seznam, država članica ta seznam takoj pošlje vsem drugim državam članicam iz priloge k tej uredbi. Poleg tega država članica te države članice takoj obvesti o vseh spremembah svojih seznamov.

Člen 10

Države članice sodelujejo pri letnem zagotavljanju strokovne ocene uspešnosti pogojev iz te uredbe. Po letu 2001 je ta ocena Komisiji na voljo vsako leto.

Člen 11

Uredbi (EGS) št. 55/87 in (EGS) št. 3554/90 se razveljavita.

Člen 12

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne 1. aprila 2000, razen členov 1, 2, 3, 5 in 6, ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2000.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 125, 27.4.1998, str. 1.

[2] UL L 168, 3.7.1999, str. 1.

[3] UL L 8, 10.1.1987, str. 1.

[4] UL L 70, 17.3.1999, str. 20.

[5] UL L 346, 11.12.1990, str. 11.

[6] UL L 310, 14.12.1993, str. 19.

[7] UL L 308, 21.12.1995, str. 15.

[8] UL L 171, 6.7.1994, str. 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Največja dovoljena skupna moč motorjev ribiških plovil, ki na podlagi člena 29(2)(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 850/98 pridobijo dovoljenje za uporabo vlečnih mrež z gredjo na območju iz člena 29(1) omenjene uredbe

Belgija | 16931 kW |

Danska | 5556 kW |

Nemčija | 53552 kW |

Francija | 564 kW |

Nizozemska | 51487 kW |

Združeno kraljestvo | 5705 kW. |

--------------------------------------------------

Top