Help Print this page 

Document 31999R1823

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1823/1999 z dne 20. avgusta 1999 o določitvi občutljivih proizvodnih območij in/ali skupin sort visoke kakovosti za surovi tobak, za katere se ne uporablja program odkupa kvot
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
OJ L 221, 21.8.1999, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 273 - 273
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 273 - 273
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 273 - 273
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 273 - 273
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 273 - 273
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 273 - 273
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 273 - 273
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 273 - 273
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 273 - 273
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 118 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 118 - 118

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1823/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 20/08/1999
  • Date of effect: 21/08/1999; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of effect: 31/08/1999; uporaba glej člen 2
  • Date of end of validity: 11/12/2010; zastarelo glej JO C 336/2010 P 1
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: tobak
Relationship between documents
Text

31999R1823Uradni list L 221 , 21/08/1999 str. 0005 - 0005


Uredba Komisije (ES) št. 1823/1999

z dne 20. avgusta 1999

o določitvi občutljivih proizvodnih območij in/ali skupin sort visoke kakovosti za surovi tobak, za katere se ne uporablja program odkupa kvot

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2075/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za surovi tobak [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 660/1999 [2], in zlasti člena 14a Uredbe,

(1) ker mora na podlagi člena 34(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2848/98 z dne 22. decembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2075/92 glede sheme premij, proizvodnih kvot in posebne pomoči za skupine proizvajalcev na področju surovega tobaka [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1373/1999 [4], Komisija določiti, na podlagi predlogov držav članic, občutljiva proizvodna območja in/ali skupine sort visoke kakovosti, za katere se do največ 25 % jamstvenega praga vsake države članice ne uporablja program odkupa kvot;

(2) ker naj se na zahtevo nekaterih držav članic določijo te skupine sort visoke kakovosti;

(3) ker mora skladno s členom 35(2) Uredbe (ES) št. 2848/98 država članica objaviti svoj namen prodaje od 1. septembra, da lahko drugi proizvajalci kupijo kvoto, preden se ta dejansko odkupi, mora ta uredba veljati od 31. avgusta,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine skupin sort visoke kakovosti, za katere se ne uporablja program odkupa kvot za letino 1999, so:

na Portugalskem:

—Skupina I: | 1 375 ton, |

—Skupina II: | 300 ton; |

v Franciji:

—Skupina I: | 1 333 ton, |

—Skupina II: | 2 032 ton, |

—Skupina III: | 1 638 ton. |

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Velja od 31. avgusta 1999.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. avgusta 1999

Za Komisijo

Karel Van Miert

Član Komisije

[1] UL L 215, 30.7.1992, str. 70.

[2] UL L 83, 27.3.1999, str. 10.

[3] UL L 358, 31.12.1998, str. 17.

[4] UL L 162, 26.6.1999, str. 47.

--------------------------------------------------

Top