EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1647

Uredba Komisije (ES) št. 1647/1999 z dne 27. julija 1999 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 2571/97 o prodaji masla po znižanih cenah in dodeljevanju pomoči za smetano, maslo in koncentrirano maslo za uporabo pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil, kar zadeva rok za uporabo in vdelavo

OJ L 195, 28.7.1999, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 202 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 202 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 202 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 202 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 202 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 202 - 203
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 202 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 202 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 202 - 203

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1647/oj

31999R1647Uradni list L 195 , 28/07/1999 str. 0012 - 0013


Uredba Komisije (ES) št. 1647/1999

z dne 27. julija 1999

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 2571/97 o prodaji masla po znižanih cenah in dodeljevanju pomoči za smetano, maslo in koncentrirano maslo za uporabo pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil, kar zadeva rok za uporabo in vdelavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1587/96 [2], in zlasti členov 6(6) in 12(3) Uredbe,

(1) ker Uredba Komisije (ES) št. 2571/97 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 494/1999 [4], določa rok za uporabo proizvodov iz člena 1 navedene uredbe in njihovo vdelavo v končne proizvode; ker Uredba (ES) št. 1982/98 [5], ki spreminja Uredbo (ES) št. 2571/97, določa rok petih mesecev za količine, za katere so bile sklenjene pogodbe od 17. razpisa naprej; ker rok za količine, za katere so bile sklenjene pogodbe po 25. in 26. razpisu še ni potekel; ker je Uredba (ES) št. 494/1999, ki spreminja Uredbo (ES) št. 2571/97, skrajšala ta rok na štiri mesece za količine, za katere so bile sklenjene pogodbe od 27. razpisa naprej;

(2) ker odločbe Komisije 1999/363/ES [6], 1999/368/ES [7], 1999/389/ES [8], 1999/390/ES [9] in 1999/449/ES [10] predpisujejo ukrepe za zaščito nekaterih proizvodov živalskega izvora, ki so namenjeni za prehrano ljudi ali živali, pred kontaminacijo z dioksinom;

(3) ker je treba zaradi ustaljenega števila ponudb za dodelitev pomoči in kot posledica težav, ki jih nekateri izvajalci srečujejo na tem tržišču zaradi zaščitnih ukrepov, povezanih s kontaminacijo nekaterih proizvodov za prehrano ljudi z dioksinom, roke za vdelavo teh količin v končne proizvode, ki za te izvajalce še niso potekli, podaljšati za en mesec:

(4) ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kot odstopanje od člena 11 Uredbe (ES) št. 2571/97 je:

- rok za uporabo in vdelavo količin, za katere so bile pogodbe sklenjene po 25. in 26. razpisu v letu 1999, šest mesecev,

- rok z uporabo in vdelavo količin, za katere so bile pogodbe sklenjene po 27. do 34. razpisu v letu 1999, pet mesecev.

Člen 2

Ta uredba se uporablja na zahtevo izvajalcev, ki lahko zadovoljivo dokažejo pristojnemu organu, da niso mogli uporabiti in vdelati omenjenih količin v roku, ki ga določa člen 11 Uredbe (ES) št. 2571/97 zaradi zaščitnih ukrepov, predpisanih v odločbah Komisije 1999/363/ES, 1999/368/ES, 1999/389/ES, 1999/390/ES in 1999/449/ES.

Za oceno stanja, navedenega v prvem odstavku, morajo pristojni organi uporabiti komercialne dokumente, navedene v členu 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 4045/89 [11].

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 206, 16.8.1996, str. 21.

[3] UL L 350, 20.12.1997, str. 3.

[4] UL L 59, 6.3.1999, str. 17.

[5] UL L 256, 18.9.1998, str. 9.

[6] UL L 141, 4.6.1999, str. 24.

[7] UL L 142, 5.6.1999, str. 46.

[8] UL L 147, 12.6.1999, str. 26.

[9] UL L 147, 12.6.1999, str. 29.

[10] UL L 175, 10.7.1999, str. 70.

[11] UL L 388, 30.12.1989, str. 18.

--------------------------------------------------

Top