EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0624

Uredba Komisije (ES) št. 624/1999 z dne 23. marca 1999 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1713/93 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo kmetijskega menjalnega tečaja v sektorju sladkorja

OJ L 78, 24.3.1999, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 72 - 73
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 72 - 73
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 72 - 73
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 72 - 73
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 72 - 73
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 72 - 73
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 72 - 73
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 72 - 73
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 72 - 73
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 135 - 136

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; implicitno zavrnjeno 32006R1913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/624/oj

31999R0624Uradni list L 078 , 24/03/1999 str. 0009 - 0010


Uredba Komisije (ES) št. 624/1999

z dne 23. marca 1999

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1713/93 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo kmetijskega menjalnega tečaja v sektorju sladkorja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1785/81 z dne 30. junija 1981 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1148/98 [2], ter zlasti členov 8(5), 9(6) in 36(6) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o kmetijsko-monetarni ureditvi za evro [3] in zlasti člena 9 Uredbe,

ker Uredba (ES) št. 2799/98 določa novo kmetijsko-monetarno ureditev kot rezultat uvedbe evra; ker je posledična uporaba nekaterih operativnih dogodkov, sprejetih z Uredbo (EGS) št. 1713/93 z dne 30. junija 1993 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo kmetijskega menjalnega tečaja v sektorju sladkorja [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 59/97 [5], postala nepotrebno zapletena zaradi dnevnih popravkov menjalnih tečajev nesodelujočih držav članic; ker je treba uporabo operativnih dogodkov poenostaviti, da se omogoči učinkovito upravljanje sistema in skladnost z merili iz člena 3 Uredbe (EGS) št. 2799/98;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EGS) št. 1713/93 se spremeni na naslednji način:

1. Točka V se nadomesti z naslednjim:

"V. Sistem nadomestil za stroke skladičenja

Dajatev za skladiščenje iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 1785/81. | Tečaj, ki se uporablja prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu od zadevne količine v smislu člena 12 Uredbe (EGS) št. 1998/78." |

2. Točka VIII se nadomesti z naslednjim:

"VIII. Proizvodna nadomestila za proizvode, ki se uporabljajo v kemični industriji

Proizvodna nadomestila iz člena 9(3) Uredbe (EGS) št. 1785/81. | Tečaj, ki se uporablja en mesec po datumu, ko pristojni organ prejme vlogo za potrdilo o nadomestilu v smislu člena 5 Uredbe (EGS) št. 1729/78." |

3. Točka X se nadomesti z naslednjim:

"X. Pomoč za prilagoditev rafinerij

Pomoč, predvidena v členu 9(4b) Uredbe (EGS) št. 1785/81. | Tečaj, ki se uporablja za državo članico, kjer je rafiniranje potekalo, prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, ko je zadevna količina surovega sladkorja rafinirana." |

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Točki 1 in 2 člena 1 se uporabljata od 1. januarja 1999. Točka 3 člena 1 se uporablja od 1. marca 1999.

Vendar se na zahtevo zainteresiranih strank določbe, nadomeščene s to uredbo, nanašajo na vse dejavnosti, izvedene med datumi uporabe in datumom začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. marca 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 177, 1.7.1981, str. 4.

[2] UL L 159, 3.6.1998, str. 38.

[3] UL L 349, 24.12.1998, str. 1.

[4] UL L 159, 1.7.1993, str. 94.

[5] UL L 14, 17.1.1997, str. 25.

--------------------------------------------------

Top