EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0508

Uredba Komisije (ES) št. 508/1999 z dne 4. marca 1999 o spremembi Prilog I do IV k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora

OJ L 60, 9.3.1999, p. 16–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 423 - 459
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 423 - 459
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 423 - 459
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 423 - 459
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 423 - 459
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 423 - 459
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 423 - 459
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 423 - 459
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 423 - 459
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 6 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 6 - 42

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; implicitno zavrnjeno 32009R0470 . Latest consolidated version: 08/05/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/508/oj

31999R0508Uradni list L 060 , 09/03/1999 str. 0016 - 0052


Uredba Komisije (ES) št. 508/1999

z dne 4. marca 1999

o spremembi Prilog I do IV k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2728/98 [2], ter zlasti členov 6, 7 in 8 Uredbe,

ker so bile Priloge od sprejetja Uredbe (EGS) št. 2377/90 večkrat spremenjene; ker je zaradi številčnosti, kompleksnosti in razpršenosti besedil po različnih Uradnih listih Evropskih skupnosti ta besedila težko uporabljati in zato niso jasna, kar naj bi bila bistvena značilnost celotne zakonodaje; ker je zato nekatere priloge treba prečistiti; ker bi bilo treba hkrati popraviti ali natančneje izraziti ime ali kemijski opis nekaterih spojin ter popraviti nekatere bistvene napake;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I do IV k Uredbi (EGS) št. 2377/90 nadomestijo besedila iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 60. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 1999

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 1.

[2] UL L 343, 18.12.1998, str. 8.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SEZNAM FARMAKOLOŠKO AKTIVNIH SNOVI, ZA KATERE SO DOLOČENE NAJVIŠJE MEJNE VREDNOSTI OSTANKOV

1. Učinkovine proti infekcijam

1.1 Kemoterapevtiki

1.1.1 Sulfonamidi

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Vse snovi iz skupine sulfonamidov | Matično zdravilo | Vse vrste za proizvodnjo živil | 100 μg/kg | Mišice | Vsi skupni ostanki vseh snovi iz skupine sulfonamidov ne smejo presegati 100 µg/kg |

100 μg/kg | Maščoba |

100 μg/kg | Jetra |

100 μg/kg | Ledvice |

Govedo, ovce, koze | 100 μg/kg | Mleko |

1.1.2 Derivati diamino pirimidina

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Bakviloprim | Bakviloprim | Govedo | 10 μg/kg | Maščoba | |

300 μg/kg | Jetra | |

150 μg/kg | Ledvice | |

30 μg/kg | Mleko | |

Prašiči | 40 μg/kg | Koža in maščoba | |

50 μg/kg | Jetra | |

50 μg/kg | Ledvice | |

Trimetoprim | Trimetoprim | Govedo | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Maščoba | |

50 μg/kg | Jetra | |

50 μg/kg | Ledvice | |

50 μg/kg | Mleko | |

Prašiči | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Koža in maščoba | |

50 μg/kg | Jetra | |

50 μg/kg | Ledvice | |

Kopitarji | 100 μg/kg | Mišice | |

100 μg/kg | Maščoba | |

100 μg/kg | Jetra | |

100 μg/kg | Ledvice | |

Perutnina Se ne uporablja za živali, ki nesejo jajca za prehrano ljudi | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Koža in maščoba | |

50 μg/kg | Jetra | |

50 μg/kg | Ledvice | |

Ribe | 50 μg/kg | Mišice in koža v naravnem razmerju | |

1.2 Antibiotiki

1.2.1 Penicilini

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Amoksicilin | Amoksicilin | Vse vrste za proizvodnjo živil | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Maščoba | |

50 μg/kg | Jetra | |

50 μg/kg | Ledvice | |

4 μg/kg | Mleko | |

Ampicilin | Ampicilin | Vse vrste za proizvodnjo živil | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Maščoba | |

50 μg/kg | Jetra | |

50 μg/kg | Ledvice | |

4 μg/kg | Mleko | |

Benzilpenicilin | Benzilpenicilin | Vse vrste za proizvodnjo živil | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Maščoba | |

50 μg/kg | Jetra | |

50 μg/kg | Ledvice | |

4 μg/kg | Mleko | |

Kloksacilin | Kloksacilin | Vse vrste za proizvodnjo živil | 300 μg/kg | Mišice | |

300 μg/kg | Maščoba | |

300 μg/kg | Jetra | |

300 μg/kg | Ledvice | |

30 μg/kg | Mleko | |

Dikloksacilin | Dikloksacilin | Vse vrste za proizvodnjo živil | 300 μg/kg | Mišice | |

300 μg/kg | Maščoba | |

300 μg/kg | Jetra | |

300 μg/kg | Ledvice | |

30 μg/kg | Mleko | |

Oksacilin | Oksacilin | Vse vrste za proizvodnjo živil | 300 μg/kg | Mišice | |

300 μg/kg | Maščoba | |

300 μg/kg | Jetra | |

300 μg/kg | Ledvice | |

30 μg/kg | Mleko | |

Penetamat | Benzilpenicilin | Govedo | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Maščoba | |

50 μg/kg | Jetra | |

50 μg/kg | Ledvice | |

4 μg/kg | Mleko | |

1.2.2 Cefalosporini

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Cefazolin | Cefazolin | Govedo, ovce, koze | 50 μg/kg | Mleko | |

Cefkvinom | Cefkvinom | Govedo | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Maščoba | |

100 μg/kg | Jetra | |

200 μg/kg | Ledvice | |

20 μg/kg | Mleko | |

1.2.3 Kinoloni

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Danofloksacin | Danofloksacin | Govedo Se ne uporablja za živali, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi | 200 μg/kg | Mišice | |

100 μg/kg | Maščoba | |

400 μg/kg | Jetra | |

400 μg/kg | Ledvice | |

Piščanci Se ne uporablja za živali, ki nesejo jajca za prehrano ljudi | 200 μg/kg | Mišice | |

100 μg/kg | Koža in maščoba | |

400 μg/kg | Jetra | |

400 μg/kg | Ledvice | |

Difloksacin | Difloksacin | Piščanci, purani | 300 μg/kg | Mišice | |

400 μg/kg | Koža in maščoba | |

1900 μg/kg | Jetra | |

600 μg/kg | Ledvice | |

Enrofloksacin | Vsota enrofloksacina in ciprofloksacina | Govedo | 100 μg/kg | Mišice | |

100 μg/kg | Maščoba | |

300 μg/kg | Jetra | |

200 μg/kg | Ledvice | |

100 μg/kg | Mleko | |

Kunci | 100 μg/kg | Mišice | |

100 μg/kg | Maščoba | |

200 μg/kg | Jetra | |

300 μg/kg | Ledvice | |

Prašiči | 100 μg/kg | Mišice | |

100 μg/kg | Koža in maščoba | |

200 μg/kg | Jetra | |

300 μg/kg | Ledvice | |

Perutnina Se ne uporablja za živali, ki nesejo jajca za prehrano ljudi | 100 μg/kg | Mišice | |

100 μg/kg | Koža in maščoba | |

200 μg/kg | Jetra | |

300 μg/kg | Ledvice | |

Sarafloksacin | Sarafloksacin | Piščanci | 10 μg/kg | Koža in maščoba | |

100 μg/kg | Jetra | |

Salmonidi | 30 μg/kg | Mišice in koža v naravnem razmerju | |

1.2.4 Makrolidi

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Spiramicin | Vsota spiramicina in neospiramicina | Govedo | 200 μg/kg | Mišice | |

300 μg/kg | Maščoba | |

300 μg/kg | Jetra | |

300 μg/kg | Ledvice | |

200 μg/kg | Mleko | |

Piščanci | 200 μg/kg | Mišice | |

300 μg/kg | Koža in maščoba | |

400 μg/kg | Jetra | |

Tilmikozin | Tilmikozin | Govedo, ovce, prašiči | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Maščoba | |

1000 μg/kg | Jetra | |

1000 μg/kg | Ledvice | |

Ovce | 50 μg/kg | Mleko | |

Piščanci | 75 μg/kg | Mišice | Se ne uporablja za živali, ki nesejo jajca za prehrano ljudi |

75 μg/kg | Koža in maščoba |

1000 μg/kg | Jetra |

250 μg/kg | Ledvice |

Tilozin | Tilozin A | Govedo | 100 μg/kg | Mišice | |

100 μg/kg | Maščoba | |

100 μg/kg | Jetra | |

100 μg/kg | Ledvice | |

50 μg/kg | Mleko | |

Prašiči | 100 μg/kg | Mišice | |

100 μg/kg | Koža in maščoba | |

100 μg/kg | Jetra | |

100 μg/kg | Ledvice | |

Perutnina Se ne uporablja pri kokoših, ki nesejo jajca za prehrano ljudi | 100 μg/kg | Mišice | |

100 μg/kg | Koža in maščoba | |

100 μg/kg | Jetra | |

100 μg/kg | Ledvice | |

1.2.5 Florfenikol in sorodne spojine

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Florfenikol | Vsota florfenikola in njegovih metabolitov, ki se jih meri kot florfenikol-amin | Govedo | 200 μg/kg | Mišice | |

3000 μg/kg | Jetra | |

300 μg/kg | Ledvice | |

Tiamfenikol | Tiamfenikol | Govedo | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Maščoba | |

50 μg/kg | Jetra | |

50 μg/kg | Ledvice | |

50 μg/kg | Mleko | |

Piščanci Se ne uporablja za živali, ki nesejo jajca za prehrano ljudi | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Koža in maščoba | |

50 μg/kg | Jetra | |

50 μg/kg | Ledvice | |

1.2.6 Tetraciklini

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Klortetraciklin | Vsota matičnega zdravila in njegovega 4-epimera | Vse vrste za proizvodnjo živil | 100 μg/kg | Mišice | |

300 μg/kg | Jetra | |

600 μg/kg | Ledvice | |

100 μg/kg | Mleko | |

200 μg/kg | Jajca | |

Doksiciklin | Doksiciklin | Govedo Se ne uporablja za živali, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi | 100 μg/kg | Mišice | |

300 μg/kg | Jetra | |

600 μg/kg | Ledvice | |

Prašiči | 100 μg/kg | Mišice | |

300 μg/kg | Koža in maščoba | |

300 μg/kg | Jetra | |

600 μg/kg | Ledvice | |

Perutnina Se ne uporablja za živali, ki nesejo jajca za prehrano ljudi | 100 μg/kg | Mišice | |

300 μg/kg | Koža in maščoba | |

300 μg/kg | Jetra | |

600 μg/kg | Ledvice | |

Oksitetraciklin | Vsota matičnega zdravila in njegovega 4-epimera | Vse vrste za proizvodnjo živil | 100 μg/kg | Mišice | |

300 μg/kg | Jetra | |

600 μg/kg | Ledvice | |

100 μg/kg | Mleko | |

200 μg/kg | Jajca | |

Tetraciklin | Vsota matičnega zdravila in njegovega 4-epimera | Vse vrste za proizvodnjo živil | 100 μg/kg | Mišice | |

300 μg/kg | Jetra | |

600 μg/kg | Ledvice | |

100 μg/kg | Mleko | |

200 μg/kg | Jajca | |

1.2.7 Ansamicin z naftalenskim obročem

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Rifaksimin | Rifaksimin | Govedo | 60 μg/kg | Mleko | |

1.2.8 Pleuromutilini

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Valnemulin | Valnemulin | Prašiči | 50 μg/kg | Mišice | |

500 μg/kg | Jetra | |

100 μg/kg | Ledvice | |

2. Učinkovine proti parazitom

2.1 Učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

2.1.1 Salicilanilidi

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Klozantel | Klozantel | Govedo | 1000 μg/kg | Mišice | |

3000 μg/kg | Maščoba | |

1000 μg/kg | Jetra | |

3000 μg/kg | Ledvice | |

Ovce | 1500 μg/kg | Mišice | |

2000 μg/kg | Maščoba | |

1500 μg/kg | Jetra | |

5000 μg/kg | Ledvice | |

2.1.2 Tetra-hidro-imidazoli (imidazoltiazoli)

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Levamizol | Levamizol | Govedo, ovce, prašiči, perutnina | 10 μg/kg | Mišice | |

10 μg/kg | Maščoba | |

100 μg/kg | Jetra | |

10 μg/kg | Ledvice | |

2.1.3 Benzimidazoli in probenzimidazoli

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Albendazol | Vsota albendazol sulfoksida, albendazol sulfona in albendazol 2-amino sulfona, izražena kot albendazol | Govedo, ovce | 100 μg/kg | Mišice | |

100 μg/kg | Maščoba | |

1000 μg/kg | Jetra | |

500 μg/kg | Ledvice | |

100 μg/kg | Mleko | |

Febantel | Vsota izločljivih ostankov, ki se lahko oksidirajo v oksfendazol | Govedo, ovce | 10 μg/kg | Mleko | |

Govedo, ovce, prašiči, kopitarji | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Maščoba | |

500 μg/kg | Jetra | |

50 μg/kg | Ledvice | |

Fenbendazol | Vsota izločljivih ostankov, ki se lahko oksidirajo v oksfendazol sulfon | Govedo, ovce | 10 μg/kg | Mleko | |

Govedo, ovce, prašiči, kopitarji | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Maščoba | |

500 μg/kg | Jetra | |

50 μg/kg | Ledvice | |

Flubendazol | Vsota flubendazola in (2-amino 1 H–benzimidazol-5-il) (4-fluorofenil)metanona | Prašiči, piščanci, pernata divjad | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Koža in maščoba | |

400 μg/kg | Jetra | |

300 μg/kg | Ledvice | |

Flubendazol | Piščanci | 400 μg/kg | Jajca | |

Oksfendazol | Vsota izločljivih ostankov, ki se lahko oksidirajo v oksfendazol sulfon | Govedo, ovce | 10 μg/kg | Mleko | |

Govedo, ovce, prašiči, kopitarji | 50 μg/kg | Mišice | |

50 μg/kg | Maščoba | |

500 μg/kg | Jetra | |

50 μg/kg | Ledvice | |

Oksibendazol | Oksibendazol | Prašiči | 100 μg/kg | Mišice | |

500 μg/kg | Koža in maščoba | |

200 μg/kg | Jetra | |

100 μg/kg | Ledvice | |

Tiabendazol | Vsota tiabendazola in 5-hidroksitiabendazola | Govedo | 100 μg/kg | Mišice | |

100 μg/kg | Maščoba | |

100 μg/kg | Jetra | |

100 μg/kg | Ledvice | |

100 μg/kg | Mleko | |

Triklabendazol | Vsota izločljivih ostankov, ki se lahko oksidirajo v ketotriklabendazol | Govedo, ovce | 100 μg/kg | Mišice | Se ne uporablja za živali, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi |

100 μg/kg | Jetra |

100 μg/kg | Ledvice |

2.2 Učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

2.2.1 Organofosfati

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Diazinon | Diazinon | Govedo, ovce, koze | 20 μg/kg | Mleko | |

Govedo, prašiči, ovce, koze | 20 μg/kg | Mišice | |

700 μg/kg | Maščoba | |

20 μg/kg | Jetra | |

20 μg/kg | Ledvice | |

2.2.2 Formamidini

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Amitraz | Vsota amitraza in vseh metabolitov, ki vsebujejo radikal 2,4-DMA, izražena kot amitraz | Govedo | 200 μg/kg | Maščoba | |

200 μg/kg | Jetra | |

200 μg/kg | Ledvice | |

10 μg/kg | Mleko | |

Ovce | 400 μg/kg | Maščoba | |

100 μg/kg | Jetra | |

200 μg/kg | Ledvice | |

10 μg/kg | Mleko | |

Prašiči | 400 μg/kg | Koža in maščoba | |

200 μg/kg | Jetra | |

200 μg/kg | Ledvice | |

2.2.3 Piretroidi

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Flumetrin | Flumetrin (vsota trans-Z izomerov) | Govedo | 10 μg/kg | Mišice | |

150 μg/kg | Maščoba | |

20 μg/kg | Jetra | |

10 μg/kg | Ledvice | |

30 μg/kg | Mleko | |

2.3. Učinkovine, ki delujejo proti endo- in ektoparazitom

2.3.1 Avermektini

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Abamektin | Avermektin B1a | Govedo | 10 μg/kg | Maščoba | |

20 μg/kg | Jetra | |

Doramektin | Doramektin | Govedo | 10 μg/kg | Mišice | Se ne uporablja za govedo, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi |

150 μg/kg | Maščoba |

100 μg/kg | Jetra |

30 μg/kg | Ledvice |

Prašiči, ovce | 20 μg/kg | Mišice | Se ne uporablja za ovce, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi |

100 μg/kg | Fat |

50 μg/kg | Jetra |

30 μg/kg | Ledvice |

Eprinomektin | Eprinomektin Bla | Govedo | 30 μg/kg | Mišice | |

30 μg/kg | Maščoba | |

600 μg/kg | Jetra | |

100 μg/kg | Ledvice | |

30 μg/kg | Mleko | |

Ivermektin | 22-23-dihidro-avermektin B1a | Govedo | 40 μg/kg | Maščoba | |

100 μg/kg | Jetra | |

Prašiči, ovce, kopitarji | 20 μg/kg | Maščoba | |

15 μg/kg | Jetra | |

Jelenjad, vključno s severnimi jeleni | 20 μg/kg | Mišice | |

100 μg/kg | Maščoba | |

50 μg/kg | Jetra | |

20 μg/kg | Ledvice | |

Moksidektin | Moksidektin | Govedo, ovce | 50 μg/kg | Mišice | |

500 μg/kg | Maščoba | |

100 μg/kg | Jetra | |

50 μg/kg | Ledvice | |

2.4 Učinkovine, ki delujejo proti praživalim (protozoa)

2.4.1 Derivati triazinetriona

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Toltrazuril | Toltrazuril sulfon | Piščanci | 100 μg/kg | Mišice | Se ne uporablja za živali, ki nesejo jajca za prehrano ljudi |

200 μg/kg | Koža in maščoba |

600 μg/kg | Jetra |

400 μg/kg | Ledvice |

Puran | 100 μg/kg | Mišice |

200 μg/kg | Koža in maščoba |

600 μg/kg | Jetra |

400 μg/kg | Ledvice |

3. Učinkovine, ki delujejo na živčni sistem

3.1 Učinkovine, ki delujejo na centralni živčni sistem

3.1.1 Pomirjevala z butirofenonom

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Azaperon | Vsota azaperona in azaperola | Prašiči | 100 μg/kg | Mišice | |

100 μg/kg | Koža in maščoba | |

100 μg/kg | Jetra | |

100 μg/kg | Ledvice | |

3.2 Učinkovine, ki delujejo na avtonomni živčni sistem

3.2.1 Antiadrenergiki

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Karazolol | Karazolol | Prašiči | 5 μg/kg | Mišice | |

5 μg/kg | Koža in maščoba | |

25 μg/kg | Jetra | |

25 μg/kg | Ledvice | |

4. Učinkovine proti vnetjem

4.1 Nesteroidne učinkovine proti vnetjem

4.1.1 Derivat arilpropionske kisline

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Vedaprofen | Vedaprofen | Kopitarji | 50 μg/kg | Mišice | |

20 μg/kg | Maščoba | |

100 μg/kg | Jetra | |

1000 μg/kg | Ledvice | |

4.1.2 Derivati skupine fenamatov

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Tolfenamova kislina | Tolfenamova kislina | Govedo | 50 μg/kg | Mišice | |

400 μg/kg | Jetra | |

100 μg/kg | Ledvice | |

50 μg/kg | Mleko | |

Prašiči | 50 μg/kg | Mišice | |

400 μg/kg | Jetra | |

100 μg/kg | Ledvice | |

5. Kortikoidi

5.1 Glukokortikoidi

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Deksametazon | Deksametazon | Govedo | 0,3 μg/kg | Mleko | |

Govedo, prašiči, kopitarji | 0,75 μg/kg | Mišice | |

2 μg/kg | Jetra | |

0,75 μg/kg | Ledvice | |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SEZNAM SNOVI, ZA KATERE NE VELJAJO NAJVIŠJE MEJNE VREDNOSTI OSTANKOV

1. Anorganske kemikalije

Farmakološko aktivna snov | Živalska vrsta | Druge določbe |

Aluminijev distearat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Aluminijev hidroksid acetat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Aluminijev fosfat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Aluminijev tristearat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Amonijev klorid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Bizmutov subkarbonat | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za peroralno uporabo |

Bizmutov subgalat | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za peroralno uporabo |

Bizmutov subnitrat | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za peroralno uporabo |

Bizmutov subsalicilat | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za peroralno uporabo |

Borova kislina in borati | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Bromid, natrijeva sol | Vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Kalcijev acetat Kalcijev benzoat Kalcijev karbonat Kalcijev klorid Kalcijev glukonat Kalcijev hidroksid Kalcijev hipofosfit Kalcijev malat Kalcijev oksid Kalcijev fosfat Kalcijev polifosfat Kalcijev propionat Kalcijev silikat Kalcijev stearat Kalcijev sulfat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kalcijev glukoheptonat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kalcijev glukono glukoheptonat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kalcijev glukonolaktat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kalcijev glutamat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kobaltov karbonat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kobaltov diklorid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kobaltov glukonat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kobaltov oksid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kobaltov sulfat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kobaltov trioksid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Bakrov klorid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Bakrov glukonat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Bakrov heptanoat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Bakrov metionat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Bakrov oksid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Bakrov sulfat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Dibakrov oksid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Klorovodikova kislina | Vse vrste za proizvodnjo živil | Za uporabo kot pomožne snovi |

Vodikov peroksid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Jod in jodove anorganske spojine, vključno z: Natrijev in kalijev - jodidNatrijev in kalijev - jodatJodoforji, vključno s polivinilpirolidonom – jodom | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Železov diklorid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Železov sulfat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Magnezij Magnezijev sulfat Magnezijev hidroksid Magnezijev stearat Magnezijev glutamat Magnezijev orotat Magnezijev aluminijev silikat Magnezijev oksid Magnezijev karbonat Magnezijev fosfat Magnezijev glicerofosfat Magnezijev aspartat Magnezijev citrat Magnezijev acetat Magnezijev trisilikat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Nikljev glukonat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Nikljev sulfat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kalijev DL-aspartat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kalijev glukuronat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kalijev glicerofosfat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kalijev nitrat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kalijev selenat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Natrijev klorid | Govedo | Samo za lokalno uporabo |

Natrijev dikloroizocianurat | Govedo, ovce, koze | Samo za lokalno uporabo |

Natrijev hipofosfit | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Natrijev selenat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Natrijev selenit | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Žveplo | Govedo, prašiči, ovce, koze, kopitarji | |

Cinkov acetat Cinkov klorid Cinkov glukonat Cinkov oleat Cinkov stearat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

2. Organske spojine

Farmakološko aktivna snov | Živalska vrsta | Druge določbe |

17destradiol | Vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil | Samo za terapevtsko in zootehnično uporabo |

2-aminoetanol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

2-aminoetil dihidrogenfosfat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

2-pirolidon | Vse vrste za proizvodnjo živil | Pri parenteralnih odmerkih do 40 mg/kg telesne mase |

8-hidroksikinolin | Vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo pri novorojenih živalih |

Acetil cistein | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Alfakalcidol | Govedo | Samo za krave na porodu |

Alfaprostol | Kunci Govedo, prašiči, kopitarji | |

Bacitracin | Govedo | Samo za intramamarno uporabo pri molznicah in za vsa tkiva razen za mleko |

Benzalkonijev klorid | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za uporabo kot pomožne snovi pri koncentraciji do 0,05 % |

Benzokain | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za uporabo kot lokalni anestetik |

Benzilalkohol | Vse vrste za proizvodnjo živil | Za uporabo kot pomožne snovi |

Betain | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Bronopol | Salmonidi | Samo za uporabo pri oplojenih jajcih gojenih rib |

Brotizolam | Govedo | Samo za terapevtsko uporabo |

Buserelin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Butorfanol tartrat | Kopitarji | Samo za intravensko uporabo |

Butil 4-hidroksibenzoat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Butilskopolaminijev bromid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kofein | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Karbetocin | Vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil | |

Cefazolin | Govedo Ovce, koze | Samo za intramamarno uporabo (razen če bi se lahko vime uporabilo v prehrani ljudi). |

Cetostearil alkohol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Cetrimid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Klorheksidin | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Klorokresol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Klazuril | Golobi | |

Kloprostenol | Govedo, prašiči, kopitarji | |

Koko alkil dimetil betaini | Vse vrste za proizvodnjo živil | Za uporabo kot pomožne snovi |

Kortikotropin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

D-phe 6- luteinizirajoči hormon sproščujoči hormon | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Dembreksin | Kopitarji | |

Denaverinijev klorid | Govedo | |

Detomidin | Govedo, kopitarji | Samo za terapevtsko uporabo |

Diklazuril | Ovce | Samo za peroralno uporabo pri jagnjetih |

Dietil ftalat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Dietilen glikol monoetil eter | Govedo, prašiči | |

Dimanganov trioksid | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za peroralno uporabo |

Dimetil ftalat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Dinoprost | Vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil | |

Dinoprost trometamin | Vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil | |

Diprofilin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Etamifilin kamsilat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Etanol | Vse vrste za proizvodnjo živil | Za uporabo kot pomožne snovi |

Etil laktat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Etiproston trometamin | Govedo, prašiči | |

Fertirelinijev acetat | Govedo | |

Flumetrin | Čebele (delavke) | |

Folna kislina | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Glicerol formal | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Hormon, ki sprošča gonadotropin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Heptaminol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Hesperidin | Kopitarji | |

Hesperidinijev metil halkon | Kopitarji | |

Heksetidin | Kopitarji | Samo za lokalno uporabo |

Humani horionski gonadotropin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Humani menopavzni urinarni gonadotropin | Govedo | |

Hidrokortizon | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Jodove organske spojine Jodoform | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Izobutan | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Izofluran | Kopitarji | Samo za uporabo kot anestetik |

Izoksuprin | Govedo, kopitarji | Samo za terapevtsko uporabo v skladu z Direktivo Sveta 96/22/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 3) |

Ketamin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Ketanserinijev tartrat | Kopitarji | |

Ketoprofen | Govedo, prašiči, kopitarji | |

L-vinska kislina in njene mono- in di-bazične natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli | Vse vrste za proizvodnjo živil | Za uporabo kot pomožne snovi |

Mlečna kislina | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Lecirelin | Govedo, kopitarji, Kunci | |

Lobelin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Luprostiol | Vse vrste sesalcev | |

Jabolčna kislina | Vse vrste za proizvodnjo živil | Za uporabo kot pomožne snovi |

Manganov karbonat | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za peroralno uporabo |

Manganov klorid | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za peroralno uporabo |

Manganov glukonat | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za peroralno uporabo |

Manganov glicerofosfat | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za peroralno uporabo |

Manganov oksid | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za peroralno uporabo |

Manganov pidolat | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za peroralno uporabo |

Manganov ribonukleat | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za peroralno uporabo |

Manganov sulfat | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za peroralno uporabo |

Mecilinam | Govedo | Samo za intrauterino uporabo |

Medroksiprogesteron acetat | Ovce | Za intravaginalno uporabo samo za zootehnične namene |

Melatonin | Ovce, koze | |

Menadion | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Menbuton | Govedo, ovce, koze, prašiči, kopitarji | |

Mentol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Metil nikotinat | Govedo, kopitarji | Samo za lokalno uporabo |

Ogljikovodiki mineralnega izvora, nizka do visoka viskoznost, vključno z mikrokristalnimi voski, približno C10-C60; alifatske, razvejano alifatske in aliciklične spojine | Vse vrste za proizvodnjo živil | Razen aromatskih in nenasičenih spojin |

N-butan | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

N-butanol | Vse vrste za proizvodnjo živil | Za uporabo kot pomožne snovi |

Natamicin | Govedo, kopitarji | Samo za lokalno uporabo |

Neostigmin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Nikoboksil | Kopitarji | Samo za lokalno uporabo |

Nonivamid | Kopitarji | Samo za lokalno uporabo |

Oleiloleat | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Oksitocin | Vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil | |

Pankreatin | Vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Papain | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Papaverin | Govedo | Samo novorojena teleta |

Perocetna kislina | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Fenol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Floroglukinol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Fitomenadion | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Polikrezulen | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Polietilen glikol 15 hodroksistearat | Vse vrste za proizvodnjo živil | Za uporabo kot pomožne snovi |

Polietilen glikol 7 gliceril kokoat | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Polietilen glikol stearati z 8-40 oksietilen enotami | Vse vrste za proizvodnjo živil | Za uporabo kot pomožne snovi |

Polisulfatni glikozaminoglikan | Kopitarji | |

Prazikvantel | Ovce Kopitarji | Samo za uporabo pri ovcah, ki niso v laktaciji |

Serumski gonadotropin breje kobile | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Pretkamid (krotetamid in kropropamid) | Vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil | |

Prokain | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Propan | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Propilen glikol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kvatrezin | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za uporabo kot konzervans pri koncentraciji do 0,5 % |

R-kloprostenol | Govedo, prašiči, kopitarji | |

Rifaksimin | Vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Govedo | Samo za intramamarno uporabo (razen če bi se lahko vime uporabilo v prehrani ljudi). |

Romifidin | Kopitarji | Samo za terapevtsko uporabo |

Natrijev 2-metil-2-fenoksi-propanoat | Govedo, prašiči, koze, kopitarji | |

Natrijev benzil 4-hidroksibenzoat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Natrijev butil 4-hidroksibenzoat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Natrijev cetostearil sulfat | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Somatosalm | Losos | |

Tanin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Tau fluvalinat | | |

Terpin hidrat | Govedo, prašiči, ovce, koze | |

Tetrakain | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za uporabo kot anestetik |

Teobromin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Teofilin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Tiomersal | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za uporabo kot konzervans v cepivih v več odmerkih pri koncentraciji, ki ne presega 0,02 % |

Timol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Timerfonat | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za uporabo kot konzervans v cepivih v več odmerkih pri koncentraciji, ki ne presega 0,02 % |

Trimetilfloroglukinol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Vitamin D | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Alkoholi iz volne | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

3. Snovi, navadno priznane kot varne

Farmakološko aktivna snov | Živalska vrsta | Druge določbe |

Izvleček pelina | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Acetilmetionin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Aluminijev hidroksid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Aluminijev monostearat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Amonijev sulfat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Benzoil benzoat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Benzil p-hidroksibenzoat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kalcijev boroglukonat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kalcijev citrat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kafra | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za zunanjo uporabo |

Izvleček kardamona | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Dietil sebacat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Dimetikon | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Dimetil acetamid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Dimetil sulfoksid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Epinefrin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Etil oleat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Etilendiamintetraocetna kislina in soli | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Evkaliptol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Folikel stimulirajoči hormon (naravni FSH iz vseh vrst in njihovi sintetični analogi) | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Formaldehid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Mravljična kislina | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Glutaraldehid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Gvajakol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Heparin in njegove soli | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Humani horionski gonadotropin (naravni HCG in njegovi sintetični analogi) | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Železov amonijev citrat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Železov dekstran | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Železov glukoheptonat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Izopropanol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Lanolin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Luteinizirajoči hormon (naravni LH iz vseh vrst in njihovi sintetični analogi) | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Magnezijev klorid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Magnezijev glukonat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Magnezijev hipofosfit | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Manitol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Metilbenzoat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Monotioglicerol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Montanid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Migliol | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Orgotein | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Poloksalen | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Poloksamer | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Polietilen glikoli (molekulska teža med 200 in 10000) | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Polisorbat 80 | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Serotonin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Natrijev klorid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Natrijev kromoglikat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Natrijeva sol dioktilsulfojantarjeve kisline | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Natrijev formaldehidsulfoksilat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Natrijev lavrilsulfat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Natrijev pirosulfit | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Natrijev stearat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Natrijev tiosulfat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Tragakant | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Urea | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Cinkov oksid | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Cinkov sulfat | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

4. Snovi, ki se uporabljajo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

Farmakološko aktivna snov | Živalska vrsta | Druge določbe |

Vse snovi, ki se uporabljajo v homeopatskih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, če njihova koncentracija v zdravilu ne presega enega dela na 10000 | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

5. Snovi, ki se uporabljajo kot živilski dodatki v živilih za prehrano ljudi

Farmakološko aktivna snov | Živalska vrsta | Druge določbe |

Snovi s številom E | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo snovi, odobrene kot dodatki v živilih za prehrano ljudi, z izjemo konzervansov iz Dela C Priloge III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/2/ES (UL L 61, 18.3.1995, str. 1). |

6. Snovi rastlinskega izvora

Farmakološko aktivna snov | Živalska vrsta | Druge določbe |

Angelicae radix aetheroleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Anisi aetheroleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Balsamum peruvianum | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Carvi aetheroleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Caryophylli aetheroleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Chrysanthemi cinerariifolii flos | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Cinnamomi cassiae aetheroleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Cinnamomi ceylanici aetheroleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Citri aetheroleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Citronellae aetheroleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Coriandri aetheroleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Echinacea purpurea | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Eucalypti aetheroleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Foeniculi aetheroleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Hamamelis virginiana | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Hyperici oleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Lespedeza capitata | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Laneno olje | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Majoranae herba | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Matricariae flos | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Medicago sativa extractum | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Melissae folium | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Menthae piperitae aetheroleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Millefolii herba | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Myristicae aetheroleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za uporabo pri novorojenih živalih |

Produkti oksidacije terebinthinae oleum | Govedo, prašiči, ovce, koze | |

Izvleček piretruma | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Quercus cortex | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Kvilaja saponini | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Ricini oleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | Za uporabo kot pomožne snovi |

Rosmarini aetheroleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Rosmarini folium | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Salviae folium | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Sambuci flos | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Sinapis nigrae semen | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Terebinthinae aetheroleum rectificatum | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Terebinthinae laricina | Vse vrste za proizvodnjo živil | Samo za lokalno uporabo |

Thymi aetheroleum | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Tiliae flos | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

Urticae herba | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

SEZNAM FARMAKOLOŠKO AKTIVNIH SNOVI, KI SE UPORABLJAJO V ZDRAVILIH ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI IN ZA KATERE SO DOLOČENE ZAČASNE NAJVIŠJE MEJNE VREDNOSTI OSTANKOV

1. Učinkovine proti infekcijam

1.1 Kemoterapevtiki

1.1.2 Benzensulfonamidi

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Klorsulon | Klorsulon | Govedo | 50 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. januarja 2000 |

150 μg/kg | Jetra |

400 μg/kg | Ledvice |

1.2 Antibiotiki

1.2.1 Inhibitorji beta-laktamaze

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Klavulanska kislina | Klavulanska kislina | Govedo, ovce | 200 μg/kg | Mleko | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 1999 |

Govedo, ovce, prašiči | 200 μg/kg | Mišice |

200 μg/kg | Maščoba |

200 μg/kg | Jetra |

200 μg/kg | Ledvice |

1.2.2 Makrolidi

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Eritromicin | MRL veljajo za vse mikrobiološko aktivne ostanke, izražene kot ekvivalent eritromicina | Govedo, ovce | 40 μg/kg | Mleko | Začasne MRL prenehajo veljati 1. junija 2000 |

Govedo, ovce, prašiči, perutnina | 400 μg/kg | Mišice |

400 μg/kg | Maščoba |

400 μg/kg | Jetra |

400 μg/kg | Ledvice |

Perutnina | 200 μg/kg | Jajca |

Josamicin | Josamicin | Piščanci | 200 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 2000 |

200 μg/kg | Maščoba |

200 μg/kg | Jetra |

400 μg/kg | Ledvice |

200 μg/kg | Jajca |

1.2.5 Aminoglikozidi

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Aminozidin | Aminozidin | Govedo, prašiči, Kunci, piščanci | 500 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 2000 |

1500 μg/kg | Jetra |

1500 μg/kg | Ledvice |

Apramicin | Apramicin | Govedo Samo za uporabo pri govedu, ki ni v laktaciji | 1000 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 1999 |

1000 μg/kg | Maščoba |

10000 μg/kg | Jetra |

20000 μg/kg | Ledvice |

Prašiči | 1000 μg/kg | Mišice |

1000 μg/kg | Koža in maščoba |

1000 μg/kg | Jetra |

5000 μg/kg | Ledvice |

Dihidrostreptomicin | Dihidrostreptomicin | Govedo, ovce | 200 μg/kg | Mleko | Začasne MRL prenehajo veljati 1. junija 2000 |

Govedo, ovce, prašiči, perutnina | 500 μg/kg | Mišice |

500 μg/kg | Maščoba |

500 μg/kg | Jetra |

1000 μg/kg | Ledvice |

Gentamicin | Gentamicin | Govedo | 100 μg/kg | Mleko | Začasne MRL prenehajo veljati 1. junija 2000 |

Govedo, prašiči | 100 μg/kg | Mišice |

100 μg/kg | Maščoba |

200 μg/kg | Jetra |

1000 μg/kg | Ledvice |

Neomicin (vključno s framicetinom) | Neomicin | Govedo, ovce, koze | 500 μg/kg | Mleko | Začasne MRL prenehajo veljati 1. junija 2000 |

Govedo, ovce, koze, prašiči, piščanci, purani, race | 500 μg/kg | Mišice |

500 μg/kg | Maščoba |

500 μg/kg | Jetra |

5000 μg/kg | Ledvice |

Piščanci | 500 μg/kg | Jajca |

Spektinomicin | Spektinomicin | Govedo | 200 μg/kg | Mleko | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 2000 |

Govedo, prašiči, perutnina | 300 μg/kg | Mišice |

500 μg/kg | Maščoba |

2000 μg/kg | Jetra |

5000 μg/kg | Ledvice |

Streptomicin | Streptomicin | Govedo, ovce | 200 μg/kg | Mleko | Začasne MRL prenehajo veljati 1. junija 2000 |

Govedo, ovce, prašiči, perutnina | 500 μg/kg | Mišice |

500 μg/kg | Maščoba |

500 μg/kg | Jetra |

1000 μg/kg | Ledvice |

1.2.6 Kinoloni

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Dekokvinat | Dekokvinat | Govedo, ovce | 500 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 2000 |

500 μg/kg | Maščoba |

500 μg/kg | Jetra |

500 μg/kg | Ledvice |

Enrofloksacin | Vsota enrofloksacina in ciprofloksacina | Ovce | 100 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 1999 |

100 μg/kg | Maščoba |

300 μg/kg | Jetra |

200 μg/kg | Ledvice |

Flumekvin | Flumekvin | Govedo, ovce, prašiči, piščanci | 50 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. januarja 2000 |

50 μg/kg | Maščoba ali koža in maščoba |

100 μg/kg | Jetra |

300 μg/kg | Ledvice |

Salmonidi | 150 μg/kg | Mišice in koža |

Marbofloksacin | Marbofloksacin | Govedo | 150 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 2000 |

50 μg/kg | Maščoba |

150 μg/kg | Jetra |

150 μg/kg | Ledvice |

75 μg/kg | Mleko |

Prašiči | 150 μg/kg | Mišice |

50 μg/kg | Koža in maščoba |

150 μg/kg | Jetra |

150 μg/kg | Ledvice |

1.2.9 Polimiksini

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Kolistin | Kolistin | Govedo, ovce | 50 μg/kg | Mleko | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 2000 |

Govedo, ovce, prašiči, piščanci. Kunci | 150 μg/kg | Mišice |

150 μg/kg | Maščoba |

150 μg/kg | Jetra |

200 μg/kg | Ledvice |

Piščanci | 300 μg/kg | Jajca |

1.2.10 Penicilini

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Penetamat | Benzilpenicilin | Ovce | 50 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. januarja 2000 |

50 μg/kg | Maščoba |

50 μg/kg | Jetra |

50 μg/kg | Ledvice |

4 μg/kg | Mleko |

Prašiči | 50 μg/kg | Mišice |

50 μg/kg | Maščoba |

50 μg/kg | Jetra |

50 μg/kg | Ledvice |

1.2.11 Florfenikol in sorodne spojine

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Florfenikol | Vsota florfenikola in njegovih metabolitov, ki se jih meri kot florfenikol-amin | Ribe | 1000 μg/kg | Mišice in koža v naravnem razmerju | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 2001 |

2. Učinkovine proti parazitom

2.1 Učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom

2.1.2 Benzimidazoli in probenzimidazoli

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Albendazol sulfoksid | Vsota albendazola, albendazol sulfoksida, albendazol sulfona in albendazol 2-amino sulfona, izražena kot albendazol | Govedo, ovce | 100 μg/kg | Mleko | Začasne MRL prenehajo veljati 1. januarja 2000 |

Govedo, ovce, fazani | 100 μg/kg | Mišice |

100 μg/kg | Maščoba |

1000 μg/kg | Jetra |

500 μg/kg | Ledvice |

Netobimin | Vsota netobimina in albendazola in metabolitov albendazola, ki se meri kot 2-amino-benzimidazol sulfon | Govedo, ovce, koze | 100 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 31. julija 1999 |

100 μg/kg | Maščoba |

1000 μg/kg | Jetra |

500 μg/kg | Ledvice |

100 μg/kg | Mleko |

2.2 Učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

2.2.1 Formamidini

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Amitraz | Vsota amitraza in vseh metabolitov, ki vsebujejo radikal 2,4-DMA, izražena kot amitraz | Čebele | 200 μg/kg | Med | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 1999 |

2.2.2 Derivat iminofenil tiazolidina

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Cimiazol | Cimiazol | Čebele | 1000 μg/kg | Med | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 1999 |

2.2.3 Piretrin in piretroidi

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Ciflutrin | Ciflutrin | Govedo | 10 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. januarja 2001 |

50 μg/kg | Mačoba |

10 μg/kg | Jetra |

10 μg/kg | Ledvice |

20 μg/kg | Mleko Upoštevati je treba nadaljnje določbe v Direktivi Sveta 94/29/ES (UL L 189, 23. 7. 1994, str. 67). |

2.2.4 Organofosfati

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Azametifos | Azametifos | Salmonidi | 100 μg/kg | Mišice in koža v naravnem razmerju | Začasne MRL prenehajo veljati 1. junija 1999 |

2.2.5 Derivati aciluree

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Teflubenzuron | Teflubenzuron | Salmonidi | 500 μg/kg | Mišice in koža v naravnem razmerju | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 1999 |

2.3 Učinkovine, ki delujejo proti endo- in ektoparazitom

2.3.1 Avermektini

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Moksidektin | Moksidektin | Kopitarji | 50 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. januarja 2000 |

500 μg/kg | Maščoba |

100 μg/kg | Jetra |

50 μg/kg | Ledvice |

3. Učinkovine, ki delujejo na živčni sistem

3.2 Učinkovine, ki delujejo na avtonomni živčni sistem

3.2.1 δ2 simpatomimetične učinkovine

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Klenbuterol klorid | Klenbuterol | Govedo Indikacija: izključno samo za tokolizo pri kravah po porodu | 0,1 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 2000 |

0,5 μg/kg | Jetra |

0,5 μg/kg | Ledvice |

0,05 μg/kg | Mleko |

Kopitarji Indikacije: tokoliza in zdravljenje bolezni dihal | 0,1 μg/kg | Mišice |

0,5 μg/kg | Jetra |

0,5 μg/kg | Ledvice |

5. Učinkovine proti vnetjem

5.1 Nesteroidne učinkovine proti vnetjem

5.1.1 Derivat arilpropionske kisline

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Karprofen | Karprofen | Govedo | 500 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. januarja 2000 |

500 μg/kg | Maščoba |

1000 μg/kg | Jetra |

1000 μg/kg | Ledvice |

Kopitarji | 50 μg/kg | Mišice |

100 μg/kg | Maščoba |

1000 μg/kg | Jetra |

1000 μg/kg | Ledvice |

5.1.2 Derivati enolne kisline

Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Meloksikam | Meloksikam | Govedo | 25 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. januarja 2000 |

60 μg/kg | Jetra |

35 μg/kg | Ledvice |

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

SEZNAM FARMAKOLOŠKO AKTIVNIH SNOVI, ZA KATERE NI MOGOČE DOLOČITI NAJVIŠJIH MEJNIH VREDNOSTI

Farmakološko aktivna snov

Aristolochia spp. in njeni pripravki

Kloramfenikol

Kloroform

Klorpromazin

Kolhicin

Dapson

Dimetridazol

Metronidazol

Nitrofurani (vključno s furazolidonom)

Ronidazol

--------------------------------------------------

Top