Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0192

Uredba Sveta (ES) št. 192/1999 z dne 25. januarja 1999 o razširitvi dokončne protidampinške carine, uvedene z Uredbo (EGS) št. 3433/91 pri uvozu žepnih plinskih vžigalnikov na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, pri uvozu nekaterih žepnih vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali odpremljenih oziroma s poreklom iz Tajvana, in pri uvozu vžigalnikov, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, odpremljenih oziroma s poreklom iz Tajvana, in o zaključku postopka v zvezi z uvozom vžigalnikov, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, odpremljenih iz Hongkonga in Macaua

OJ L 22, 29.1.1999, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 030 P. 170 - 178
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 030 P. 170 - 178
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 030 P. 170 - 178
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 030 P. 170 - 178
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 030 P. 170 - 178
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 030 P. 170 - 178
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 030 P. 170 - 178
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 030 P. 170 - 178
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 030 P. 170 - 178
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 018 P. 192 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 018 P. 192 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 18/09/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/192/oj

31999R0192Uradni list L 022 , 29/01/1999 str. 0001 - 0009


Uredba Sveta (ES) št. 192/1999

z dne 25. januarja 1999

o razširitvi dokončne protidampinške carine, uvedene z Uredbo (EGS) št. 3433/91 pri uvozu žepnih plinskih vžigalnikov na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, pri uvozu nekaterih žepnih vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali odpremljenih oziroma s poreklom iz Tajvana, in pri uvozu vžigalnikov, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, odpremljenih oziroma s poreklom iz Tajvana, in o zaključku postopka v zvezi z uvozom vžigalnikov, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, odpremljenih iz Hongkonga in Macaua

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [1], in zlasti člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je Komisija predložila po posvetu s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A. POSTOPEK

1. Veljavni ukrepi

(1) Z Uredbo (EGS) št. 3433/91 [2] je Svet uvedel 16,9 % protidampinško carino pri uvozu žepnih plinskih vžigalnikov na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno napolniti (v nadaljnjem besedilu: "vžigalniki na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti"), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske. Podlaga za to carino je bila ugotovljena stopnja dampinga.

(2) Novembra leta 1993 je Komisija prejela zahtevo za pregled teh ukrepov v skladu s členom 14 Uredbe (EGS) št. 2423/88 [3], ki jo je vložila Evropska zveza proizvajalcev vžigalnikov, ki je trdila, da se je povečala stopnja dampinga in da je zato prišlo do nadaljnje škode. Na podlagi kasnejše preiskave je bila ugotovljena stopnja dampinga v višini 80,3 % in z Uredbo (ES) št. 1006/95 [4] uvedena posebna protidampinška carina pri uvoz vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Ljudske republike Kitajske v višini 0,065 ekujev na kos (v nadaljnjem besedilu "veljavni ukrepi").

2. Zahteva za začetek preiskave izogibanja

(3) Evropska zveza proizvajalcev vžigalnikov je 24. marca 1998 vložila zahtevo v zvezi z izogibanjem veljavnim ukrepom (v nadaljnjem besedilu: "zahteva"). V zahtevi je bilo navedeno, da naj bi se protidampinški carini izogibali s spremenjeno strukturo trgovanja med Ljudsko republiko Kitajsko, Hongkongom, Macau in Tajvanom na eni strani ter Skupnostjo na drugi strani, kar izhaja iz naslednjih praks, za katere razen uvedbe carine ni druge zadostne ekonomske utemeljitve:

- uvoz vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, običajno odpremljenih prek Hongkonga, Macau in Tajvana.

- uvoz vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki se po tem, ko so na njih opravljene manjše spremembe, označijo kot vžigalniki na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo in/ali ki se jim lahko zamenja kresilni kamen, čeprav to v resnici niso.

(4) Poleg tega je bila podana zahteva, da carinski organi opravijo registracijo tega uvoza v skladu s členom 14(5) Uredbe (ES) št. 384/96 (v nadaljnjem besedilu: "osnovna uredba") in da se, kjer je to primerno, razširi uporaba protidampinške carina za ta uvoz.

(5) Zahteva je na prvi pogled vsebovala zadostne dokaze v skladu z zahtevami člena 13 osnovne uredbe, da se začne preiskava glede domnevnega izogibanja veljavnim ukrepom. Zato je z Uredbo (ES) št. 971/98 [5] Komisija začela s preiskavo.

B. PREISKAVA

(6) Komisija je obvestila predstavnike Ljudske republike Kitajske, Hongkonga, Macaua in Tajvana o začetku preiskave. Vprašalniki so bili poslani uvoznikom in izvoznikom Skupnosti, ki so bili navedeni v zahtevi, kakor tudi izvoznikom iz prejšnje preiskave in drugim zainteresiranim strankam, ki so se odzvali v predpisanem roku. Odgovore na vprašalnike so podali en proizvajalec iz Macaua in njegov povezani izvoznik, ena uvozna skupina s povezanimi nabavnimi podjetji, ki se nahajajo in izvažajo iz Daljnega vzhoda, in trije nepovezani uvozniki.

(7) Komisija je opravila obiske zaradi preveritve v prostorih naslednjih podjetij:

Proizvajalec

- Fabrica de Isqueiro Macau Lda (FDI) – Macau,

Povezani izvozniki

- Gladstrong Investments Limited – Hongkong (povezan s FDI),

- Pollyflame Concept (HK) Ltd – Hongkong (nabavno podjetje za Polly Concept Group Europe),

Uvoznik

- Heinz Trober GmbH & Co – Nemčija.

(8) Obdobje preiskave je trajalo od 1. januarja 1997 do 31. marca 1998.

C. REZULTATI PREISKAVE

1. LJUDSKA REPUBLIKA KITAJSKA

1.1 Zadevna praksa

(9) V zahtevi je navedeno, da so proizvajalci žepnih vžigalnikov na kresilni kamen na Kitajskem dodajali ventil za ponovno polnjenje navadnim vžigalnikom na kresilni kamen za enkratno uporabo, da bi jih tako za namene carinjena klasificirali kot vžigalnike na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo, in uvrstili v drugo oznako KN, za katero veljavni ukrepi ne veljajo. Zahteva tudi navaja, da se ti vžigalniki (v nadaljnjem besedilu: "vžigalniki na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo") v praksi ne prodajajo ali uporabljajo kot vžigalniki, ki se lahko ponovno napolnijo.

1.2 Enak izdelek

(10) Vžigalniki na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, iz Kitajske, so v vseh pogledih enaki kot vžigalniki na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz prejšnje preiskave razen dodanega ventila za ponovno polnjenje, za katerega je bilo ugotovljeno, da je neučinkovit dodatek vžigalniku, ki so ga kupci v praksi zaznali kot vžigalnik za enkratno uporabo in tako tudi ravnali z njim (glej uvodne navedbe 16 do 21). Zato je bilo ugotovljeno, da so ti vžigalniki enaki kot vžigalniki, za katere se uporabljajo veljavni ukrepi.

1.3 Sprememba v strukturi trgovanja

(11) Od proizvajalcev ali izvoznikov vžigalnikov v Ljudski republiki Kitajski niso bili prejeti nobeni podatki. Informacije pa je predložil en sodelujoči uvoznik, ki je med obdobjem preiskave kupoval vžigalnike na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, in od podjetja iz Hongkonga, ki je bilo povezano s sodelujočim proizvajalcem v Macau, ki jih je izvažalo v Skupnost. Med obdobjem preiskave so skupaj opravili 15 % celotnega uvoza vžigalnikov na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo, iz Ljudske republike Kitajske v Skupnost. Glede na tako nizko raven sodelovanja se je sprememba v strukturi trgovanja pregledala s pomočjo številk Statističnega urada Evropskih skupnosti.

(12) Po Statističnem uradu Evropskih skupnosti se je uvoz vžigalnikov na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo, iz Ljudske republike Kitajske v Skupnost znatno povečal iz 22,8 milijonov enot v letu 1994 na 144 milijonov enot v letu 1997. Hkrati se je uvoz vžigalnikov za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Ljudske republike Kitajske zmanjšal iz 133,5 milijonov enot v letu 1994 na 6,8 milijonov enot v letu 1997.

(13) Del uvoza vžigalnikov na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo, zajema vžigalnike, ki se lahko ponovno napolnijo, ki pa dejansko niso za enkratno uporabo. Vendar pa močno upadajoča povprečna cena na enoto iz 0,37 ekujev v letu 1993 na 0,19 ekujev v letu 1994 in nato na 0,10 ekujev v letu 1997 pomeni močan dokaz, da vžigalniki na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, od leta 1994 tvorijo veliko večino uvoza. Poleg tega je navedena povprečna cena iz leta 1997 celo nižja od povprečne cene na enoto vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Kitajske.

(14) To spreminjanje količin in cen je časovno sovpadlo z začetkom ponovne preiskave kitajskih vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, konec leta 1993 [6] in uvedbo višje dampinške carine v letu 1995.

1.4 Nezadostni razlogi ali ekonomska utemeljitev

(15) Komisija je preučila, ali se za dodajanje ventilov navadnim vžigalnikom na kresilni kamen za enkratno uporabo razen izogibanja veljavni protidampinški carini obstajajo zadostne druge utemeljitve. Pri preučitvi tega vprašanja je pregledala naslednje dokaze.

(16) V obdobju od leta 1994 do leta 1997 je v celotni strukturi uvoza vžigalnikov na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo in ki jih ni mogoče ponovno napolniti, v Skupnost prišlo do velike spremembe. Medtem ko je v letu 1994 uvoz kitajskih vžigalnikov na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo, zajemal le 7,6 % celotnega uvoza vžigalnikov na kresilni kamen, se je do leta 1997 ta delež povečal na 44,2 %. V istem obdobju se je uvoz vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Ljudske republike Kitajske zmanjšal iz 45,0 % na 2,1 % celotnega uvoza vžigalnikov na kresilni kamen. Ta nadomestitev vžigalnikov na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo, za vžigalnike na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, se ni pojavila pri uvozu iz nobene ostale tretje države v Skupnost.

(17) Celoten uvoz vžigalnikov na kresilni kamen v Skupnost je ostal relativno nespremenljiv od leta 1994 do leta 1997 kljub velikemu povečanju deleža uvoza vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, v istem obdobju. Glede na pripombe, ki so jih podale zainteresirane stranke, se zdi, da je v tem obdobju celotna poraba vžigalnikov na kresilni kamen (ki se lahko ponovno napolnijo in ki jih ni mogoče ponovno polniti) v Skupnosti ostala relativno nespremenljiva. Obstaja velika verjetnost, da bi se celotna poraba vžigalnikov na kresilni kamen zmanjšala, če bi se vžigalniki na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, dejansko ponovno polnili.

(18) Glede na vzorce, ki jih je Komisija dobila od sodelujočih strank, kresilni kamni v vžigalnikih za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, niso nič daljši kot v vžigalnikih za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti. Zato bi bilo treba kresilni kamen običajno zamenjati, če naj bi se vžigalnik ponovno napolnil. Vendar je Komisija ugotovila, da po eni strani kresilni kamni niso bili na voljo na vseh območjih Skupnosti, po drugi strani pa zamenjati kresilni kamen za običajnega potrošnika običajno ni bilo praktično, pogosto pa je to bilo nemogoče.

(19) Ne glede na navedene pridržke bi bil največji teoretični prihranek pri ponovnem polnjenju vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo (ob upoštevanju stroškov plinskih posod) za povprečnega potrošnika Skupnosti zanemarljiv (približno 2 ekuja na leto). V teh okoliščinah obstaja malo verjetnosti, da bi se potrošnika Skupnosti lahko prepričalo, da bi opravil nepraktičen postopek zamenjave kresilnega kamna in ponovnega polnjenja.

(20) Rezultati testov, ki jih je opravil carinski organ, in mnenj, ki jih je izrazilo več zainteresiranih strank, so pokazali, da vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, ni bilo vedno mogoče napolniti, in da pogosto niso pravilno delovali niti med trajanjem ene plinske posode. Poleg tega se pogosto ne prodajajo skupaj z navodili in opozorili za ponovno polnjenje, kakor to zahteva mednarodni standard za varnost vžigalnikov ISO 9994.

(21) Za namene trženja se na primer embalaža, prospekti in reklama za vžigalnike na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, ne razlikujejo od tistih za vžigalnike na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, njihove distribucijske poti pa so enake.

(22) Zgoraj navedene točke potrjujejo pripombe, ki so jih podali izvozniki in uvozniki vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, da v običajnih okoliščinah potrošniki Skupnosti ne napolnijo ponovno vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo.

(23) Obravnavani vžigalniki na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, se ujemajo s prvimi japonskimi modeli vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, ki so jih pred približno 10 leti privzeli kitajski proizvajalci. Osnovna konstrukcija je plastično ohišje posode za plin. Kitajski proizvajalci niso poskušali dodati nobenih lastnosti ali izboljšav tej osnovni konstrukciji razen varnostnega mehanizma za otroke za trg ZDA (določeno z uredbo leta 1995) in ventila za ponovno polnjenje za trg Skupnosti.

(24) Glede na navedeno ni bilo ugotovljenih drugih primernih razlogov ali utemeljitev za dodajanje ventilov navadnim vžigalnikom na kresilni kamen za enkratno uporabo razen uvedbe veljavnih ukrepov.

1.5 Slabitev učinka veljavnih ukrepov za izboljšanje

(25) Kakor je navedeno v prejšnjem oddelku so kitajski vžigalniki na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, konkurenčni izdelki v segmentu vžigalnikov za enkratno uporabo na trgu Skupnosti. Kakor pa je navedeno zgoraj, velike večine tega uvoza v resnici ni mogoče uporabiti in se tudi ne uporabljajo kot vžigalniki, ki se lahko ponovno polnijo.

(26) Kar zadeva količino je celoten uvoz kitajskih vžigalnikov na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo, zajemal približno 25 % predvidene porabe Skupnosti in približno 50 % celotnega uvoza vžigalnikov na kresilni kamen med obdobjem preiskave. To je bilo primerljivo z deleži kitajskih vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, porabljenih in uvoženih v letu 1994 (to je neposredno pred uvedbo povečane carine po celovitem pregledu, ki je zajemal damping, škodo in interes Skupnosti). To kaže na jasen vzorec nadomestitve, saj je celotna količina uvoza vžigalnikov na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo in ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Ljudske republike Kitajske ostala na približno enaki ravni.

(27) Kar zadeva cene je povprečna uvozna cena, za katero se je plačala carina, vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, ki so jo sporočila sodelujoča podjetja med obdobjem preiskave, znašala 0,047 ekujev, medtem ko je na podlagi številk Statističnega urada Evropskih skupnosti enakovredna cena za vse vžigalnike na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo, znašala 0,095 ekujev. Kljub dejstvu, da je ta cena znatno višja od cene, ugotovljene za sodelujoče stranke, ker zajema tudi vžigalnike na kresilni kamen, ki se resnično lahko ponovno napolnijo, je primerljiva z dampinško in škodljivo uvozno ceno, na katero je plačana carina, ki je bila ugotovljena za vžigalnike na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno polniti, v prejšnji preiskavi (0,081 ekujev). Poleg tega sta obe uvozni ceni, ugotovljeni v trenutni preiskavi, znatno nižji od uvozne cene v višini 0,146 ekujev, ki je bila ugotovljena v prejšnji preiskavi, po kateri bi bili škodljivi učinki dampinga odpravljeni.

(28) Zato se lahko sklene, da vžigalniki na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, znatno slabijo, kar zadeva količine in cene, učinek protidampinške carine, uvedene za vžigalnike na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

1.6 Dokazi o dampingu

(29) Povprečna izvozna cena FOB kitajska meja za vžigalnike na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, od dveh sodelujočih podjetij, navedenih v uvodni navedbi 11, je med obdobjem preiskave znašala 0,044 ekujev. Povprečna uvozna cena CIF meja Skupnosti je na podlagi številk Statističnega urada Evropskih skupnosti za vse kitajske vžigalnike na kresilni kamen (za enkratno ali večkratno uporabo), ki se lahko ponovno napolnijo, med istim obdobjem znašala 0,094 ekujev, kar je enakovredno 0,092 ekujem na podlagi cene FOB kitajska meja. Obe vrednosti FOB sta znatno nižji od normalne vrednosti v višini 0,144 ekujev, ki je bila ugotovljena v prejšnji preiskavi, kar je jasen dokaz o dampingu.

1.7 Sklep

(30) V teh okoliščinah bi bilo treba veljavne ukrepe razširiti na vžigalnike na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

(31) Veljavni ukrepi se ne bi smeli razširiti na vse vžigalnike, ki se lahko ponovno napolnijo, temveč le na tiste, ki so očitno enaki vžigalnikom na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti. Za določitev teh vžigalnikov se zdi najprimernejši pristop prag vrednosti ter fizikalni opis (plastično ohišje posode za plin).

(32) Preiskava je pokazala, da se vžigalniki na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, uvažajo v Skupnost po povprečni ceni CIF v višini 0,046 ekujev. Vendar ne bi bilo primerno določiti prag pod normalno vrednostjo, ugotovljeno v prejšnji preiskavi (prilagojeno na raven CIF meja Skupnosti), ki je bila nižja od praga škodljivosti.

(33) Veljavna carina bi se tako morala razširiti na vžigalnike na kresilni kamen za enkratno uporabo s plasti3čnim ohišjem, ki se lahko ponovno napolnijo, in se uvrščajo pod oznako KN ex96132090, uvožene iz Ljudske republike Kitajske, katerih vrednost franko meja Skupnosti brez plačane carine znaša manj kot 0,15 evrov na kos.

2. TAJVAN

2.1 Zadevna praksa

(34) V zahtevi je navedeno, da se uvoz vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Tajvana, izogiba veljavnim ukrepom. V zahtevi je tudi navedeno, da v Tajvanu ne obstaja proizvodnja vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, in da zato vsak tak uvoz v Skupnost, ki ga zabeleži Statistični urad Evropskih skupnosti, vsebuje vžigalnike za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki so nepravilno prijavljeni kot vžigalniki s tajvanskim poreklom. Ta trditev je bila preverjena v luči določb člena 13(1) osnovne uredbe.

(35) Najprej je treba spomniti, da v preiskavi ni sodelovalo nobeno podjetje iz Tajvana, čeprav je bilo tajvanskim izvoznikom poslanih 29 vprašalnikov in kljub temu, da so bile tajvanske oblasti ustrezno obveščene. Transakcije, ki so jih prijavili sodelujoči uvozniki med obdobjem preiskave, niso zajemale uvoza, odpremljenega iz Tajvana. En uvoznik je med preiskavo trdil, da je v Tajvanu obstajala proizvodnja zadevnega izdelka. Ta uvoznik pa ni navedel podrobnosti glede svojega dobavitelja, niti ni podal njegovega imena. Uvoznika se je prosilo, da izpolni vprašalnik, vendar kasneje od njega ni bilo prejetega nobenega odgovora.

(36) Med preiskavo je Komisija pregledala tajvansko izvozno statistiko vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti. Po tej statistiki je tajvanski izvoz med obdobjem preiskave zajemal približno polovico uvoza v Skupnost iz Tajvana, ki ga prikazujejo številke Statističnega urada Evropskih skupnosti.

(37) V teh okoliščinah je bilo v skladu s členom 18 osnovne uredbe sklenjeno, da se uvoz iz Tajvana, ki ga ni bilo mogoče utemeljiti s tajvansko izvozno statistiko, obravnava kot uvoz s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki je bil odpremljen prek Tajvana. V tem kontekstu je treba poudariti, da so zahteve tožnikov vsebovale dokaze o ponarejenih potrdilih o poreklu, povezanih z vžigalniki za enkratno uporabo, ki naj bi bili iz Ljudske republike Kitajske, vendar so bili netočno prijavljeni, kakor da so tajvanskega porekla.

(38) Tudi kar zadeva ostali uvoz iz Tajvana je bilo treba opraviti ugotovitve na podlagi razpoložljivih dejstev v skladu s členom 18 osnovne uredbe. Uvoznik je z zgoraj navedeno izjavo pokazal na obstoj enega proizvajalca vžigalnikov v Tajvanu. Vendar pa so sodelujoče stranke med potekom preiskave navedle, da po njihovi vednosti v Tajvanu ni resnične proizvodnje vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, razen morda za prodajo na domačem trgu. Poleg tega so navedle, da proizvodnja te vrste vžigalnikov za izvoz v Tajvanu že dolgo ni več gospodarna in da so vsi tajvanski proizvajalci vžigalnikov, ki izvažajo, preselili svojo proizvodnjo vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, v Ljudsko republiko Kitajsko. Na podlagi navedenega je Komisija sklenila, da je tudi ta uvoz iz Tajvana bil pretovorjen v tej državi, njegovo poreklo pa je iz Ljudske republike Kitajske. V tej zvezi je treba poudariti, da tudi če v Tajvanu obstaja proizvodnja vžigalnikov, ni navedb glede tega, kakšen delež izvoza bi ta proizvodnja predstavljala, poleg tega pa velja, glede na to, da noben proizvajalec iz Tajvana ni sodeloval med preiskavo, da bi se kakršna koli proizvodnja v Tajvanu, ki je preverjena v smislu merila iz člena 13(2) osnovne uredbe, izogibala veljavnim ukrepom.

2.2 Sprememba v strukturi trgovanja

(39) Številke Statističnega urada Evropskih skupnosti kažejo, da se je uvoz vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Tajvana povečal iz 7,5 milijonov enot v letu 1994 na 37 milijonov enot v letu 1995. To obdobje zajema čas od začetka ponovne preiskave do uvedbe znatno povečane protidampinške carine pri uvozu iz Ljudske republike Kitajske. Kasneje se je uvoz iz Tajvana zmanjšal na 33 milijonov enot v letu 1996 in nato na 16 milijonov enot v letu 1997. Tajvanske izvozne statistike kažejo podoben vzorec spreminjanja, čeprav predstavljajo, kakor je navedeno zgoraj, le približno polovico uvoza, ki ga zabeleži Statistični urad Evropskih skupnosti. V istem času pa se je, kakor je navedeno zgoraj, količina uvoza vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Ljudske republike Kitajske zmanjšala iz 133,5 milijonov enot v letu 1994 na 6,8 milijonov enot v letu 1997.

(40) Zato je prišlo do spremembe strukture trgovanja med Tajvanom, Ljudsko republiko Kitajsko in Skupnostjo, kar pomeni, da se je uvoz vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Ljudske republike Kitajske delno nadomestil z uvozom takih vžigalnikov iz Tajvana.

2.3 Nezadostni razlogi ali ekonomska utemeljitev

(41) Kakor je navedeno zgoraj, sta močno povečanje uvoza vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Tajvana na eni strani in zmanjšanje uvoza iz Ljudske republike Kitajske na drugi strani neposredno sledila uvedbi znatno povečane protidampinške carine pri uvozu takih vžigalnikov iz Ljudske republike Kitajske maja 1995.

(42) Glede na pripombo sodelujočih strank, da je zaradi večjih proizvodnih stroškov postala proizvodnja vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, v Tajvanu nekonkurenčna in, ker ni bilo drugih informacij v zvezi s tem, se je sklenilo, da ni ekonomske utemeljitve ali primernega razloga za spremembo strukture trgovanja razen uvedbe veljavnih ukrepov.

2.4 Slabitev učinka veljavnih ukrepov za izboljšanje

(43) Ker sodelujoče stranke niso predložile drugih informacij, so bile uporabljene povprečne vrednosti na enoto na podlagi številk Statističnega urada Evropskih skupnosti, s katerimi se je za uvoz iz Tajvana med obdobjem preiskave določila povprečna uvozna cena, prilagojena na raven po plačani carini, v višini 0,098 ekujev. Ta je primerljiva z enakovredno dampinško uvozno ceno za uvoz iz Ljudske republike Kitajske v prejšnji preiskavi (0,081 ekujev). Je tudi znatno nižja od cene v prejšnji preiskavi, po kateri bi bili odpravljeni škodljivi učinki dampinga, ki je znašala 0,146 ekujev. Poudariti je treba, da so bile uvozne cene za uvoz iz Tajvana znatno nižje v obdobju od leta 1994 do leta 1996 od te uvozne cene in da so dosegle najnižjo povprečno raven (0,038 ekujev) v letu 1995.

(44) Kar zadeva količine je po podatkih Statističnega urada Evropskih skupnosti med obdobjem preiskave uvoz iz Tajvana predstavljal 2,5 % celotnega trga Skupnosti z vžigalniki za enkratno uporabo ter 4,8 % celotnega uvoza (vključno s kitajskimi vžigalniki na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo) v primerjavi z 0,3 % in 1,1 % v istem zaporedju v letu 1993. Ko je uvoz iz Tajvana dosegel najvišjo točko (1995), je zajemal približno 10 % celotnega uvoza ali 6 % porabe vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo v Skupnosti. Znižanje uvoza vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, v Skupnost iz Ljudske republike Kitajske, je že navedeno v uvodni izjavi 39.

(45) Zato je bilo sklenjeno, da je uvoz vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Tajvana delno nadomestil uvoz vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Ljudske republike Kitajske in da so tako oslabili, kar zadeva količine in cene, učinek protidampinške carine, uvedene za vžigalnike na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

2.5 Dokazi o dampingu

(46) Na podlagi informacij, ki so jih predložili tožniki, in podatkov Statističnega urada Evropskih skupnosti, je bilo sklenjeno, da so bili vžigalniki na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, ki so kitajskega porekla, vendar so bili odpremljeni v Skupnost iz Tajvana, uvoženi po dampinških cenah v primerjavi z normalno vrednostjo, ki je bila ugotovljena v prejšnji preiskavi. V zvezi s tem je treba poudariti, da je bila normalna vrednost, ki je bila ugotovljena v prejšnji preiskavi, 0,144 ekujev na enoto, povprečna uvozna cena med obdobjem preiskave, prilagojena na podlagi cene FOB Tajvan, pa je bila 0,092 ekujev.

2.6 Sklep

(47) Glede na zgoraj navedeno bi bilo treba veljavne ukrepe razširiti na uvoz vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo iz Tajvana.

3. HONGKONG

3.1 Zadevna praksa

(48) V zahtevi je navedeno, da se uvoz vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Hongkonga, izogiba veljavnim ukrepom. V zahtevi je tudi navedeno, da v Hongkongu ne obstaja proizvodnja vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, in da zato vsak tak uvoz v Skupnost, ki ga zabeleži Statistični urad Evropskih skupnosti, vsebuje vžigalnike na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki so nepravilno prijavljeni kot vžigalniki s poreklom iz Hongkonga.

(49) Med preiskavo se ni javil noben proizvajalec iz Hongkonga. Med preiskavo so bile prejete nadaljnje informacije, ki so navajale, da v Hongkongu ni proizvodnje vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, zaradi varnostnih predpisov, ki omejujejo skladiščenje plina na tem ozemlju. Ta trditev je bila zato preverjena glede na možnost pretovarjanja v luči določb člena 13(1) osnovne uredbe.

3.2 Slabitev učinka veljavnih ukrepov za izboljšanje

(50) Uvoz, ki je bil med obdobjem preiskave prijavljen, kakor da je s poreklom iz Hongkonga, je zajemal le nekaj več kot 1 % porabe vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, v Skupnosti in 3,8 % celotnega uvoza vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, v Skupnost.

(51) Med trenutno preiskavo je bilo ugotovljeno, da predstavljajo vžigalniki na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, in vžigalniki na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, enak izdelek.

(52) Da bi analizirali, ali so bili učinki veljavnih ukrepov za izboljšanje oslabljeni, je bilo treba preučiti zgoraj navedene ugotovitve in prilagoditi celotno količino uvoza tako, da se vžigalniki na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki se lahko ponovno napolnijo, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske prištejejo med vse vžigalnike na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.

(53) Komisija je ugotovila, da je med obdobjem preiskave uvoz vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Hongkonga predstavljal le 2 % celotnega uvoza v Skupnost vžigalnikov na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, vključno s kitajskimi vžigalniki na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo. Poleg tega ta uvoz predstavlja le 4,1 % količine vžigalnikov, ki so bili v Skupnost uvoženi iz Ljudske republike Kitajske v letu 1994, to je preden je prišlo do izogibanja. Glede na majhne količine uvoza iz Hongkonga, slabenje učinkov veljavnih ukrepov za izboljšanje, če sploh obstaja, velja za nepomembno. Zato se zdi primerno zaključiti preiskavo izogibanja kar zadeva uvoz vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Hongkonga.

3.3 Sklep

(54) Glede na zgoraj navedeno se veljavni ukrepi ne bi smeli razširiti na Hongkong.

4. MACAU

4.1 Zadevna praksa

(55) V zahtevi je navedeno, da se uvoz vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, iz Macaua, izogiba veljavnim ukrepom. V zahtevi je tudi navedeno, da kakršenkoli tak uvoz v Skupnost, ki ga zabeleži Statistični urad Evropskih skupnosti, vsebuje vžigalnike za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki so nepravilno prijavljeni kot vžigalniki s poreklom iz Macaua.

(56) Kakor je navedeno v uvodnih izjavah 6 in 7, se je javil proizvajalec, ki se nahaja v Macau, in vrnil izpolnjen vprašalnik, kasneje pa se je v njegovih prostorih opravil obisk zaradi preveritve.

(57) Navedbe iz zahteve so se, kar zadeva tega proizvajalca, najprej preverile tako, da so se preučila posebna merila iz člena 13(2) osnovne uredbe, ki veljajo med drugim za delovne operacije sestavljanja v tretji državi.

(58) Navedbe so se nato preučile kar zadeva možnost, da se vžigalniki na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, ki se odpremijo iz Macaua v Skupnost, carinskim organom Skupnosti prijavijo, kakor da so s poreklom iz Macaua, čeprav so iz Ljudske republike Kitajske, in da se zato tak uvoz izogiba veljavnim protidampinškim ukrepom. To se je preučilo v luči določb člena 13(1) osnovne uredbe ob upoštevanju ugotovitev v zvezi s proizvajalcem v Macau.

4.2 Preiskava dejavnosti, ki jo je opravljal proizvajalec iz Macaua, v smislu člena 13(2) osnovne uredbe

4.2.1(a) Dejavnost se je začela opravljati oziroma se je znatno povečala od začetka ali tik pred začetkom protidampinške preiskave, zadevni deli pa so iz Ljudske republike Kitajske

(59) Podjetje FDI je bilo registrirano aprila 1991, s proizvodnjo pa je začelo januarja 1992. Tako je očitna časovna povezava med začetkom poslovanja in začetkom prvotnega protidampinškega postopka aprila 1990 [7] za uvoz vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, s poreklom med drugim iz Ljudske republike Kitajske. V tem času pa so bile ZDA glavni trg podjetja FDI. V obdobju od leta 1992 do leta 1994 prodaja Skupnosti ni bila znatna.

(60) Decembra leta 1993 je Komisija z obvestilom objavila začetek pregleda Uredbe (EGS) št. 3433/91 v zvezi z uvozom vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske. Nato se je izvoz iz podjetja FDI v Skupnost znatno povečal na več kot 60 milijonov enot v letu 1997. Tako so izpolnjena glavna merila iz člena 13(2)(a) osnovne uredbe.

4.2.2(b) Deli (iz Ljudske republike Kitajske) predstavljajo 60 % ali več celotne vrednosti delov sestavljenega izdelka

(61) Da bi ugotovili skladnost z merili v tem in naslednjem preiskusu, je Komisija kot podlago za svoje ugotovitve uporabila rezultate iz računovodskih izkazov za koledarsko leto 1997, ki so zajemali 80 % 15-mesečnega obdobja preiskave, ker so podatki za obdobje teh 12 mesecev veljali za reprezentativne za celotno obdobje preiskave.

(62) Na podlagi podrobne analize stroškov delov je bilo ugotovljeno, da so deli iz Ljudske republike Kitajske predstavljali manj kot 60 % vrednosti delov sestavljenega izdelka.

(63) Zato se podjetje FDI ni moglo obravnavati, kot da se izogiba obravnavanim protidampinškim ukrepom.

4.3 Navedba, da se vžigalniki za enkratno uporabo, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, ki se odpremijo iz Macau v Skupnost, prijavijo carinskim organom Skupnosti, kakor da so s poreklom iz Macaua, čeprav so iz Ljudske republike Kitajske

(64) Nato se je preučilo, ali razen izvoza, ki ga proizvede podjetje FDI, obstaja izvoz, prijavljen kakor da je s poreklom iz Macaua, ki bi se lahko obravnaval kot izogibanje veljavnim ukrepom.

(65) V zvezi s tem je bilo ugotovljeno, da se lahko celoten uvoz v Skupnost iz Macaua, po podatkih Statističnega urada Evropskih skupnosti, od leta 1994 do konca obdobja preiskave utemelji z izvozi iz podjetja FDI.

(66) Poleg tega so preiskava na kraju samem, ki jo je opravila Komisija, in navedbe, ki jih je Komisiji predložila delegacija portugalske ambasade iz Macaua, pokazale, da so bile proizvodne zmogljivosti in dejanski obseg proizvodnje podjetja FDI zadostni, da so lahko utemeljili celoten izvoz s poreklom iz Macaua.

4.3.1 Sklep

(67) V teh okoliščinah se veljavni ukrepi ne bi smeli razširiti na Macau.

D. ZAHTEVE ZA IZVZETJE OD RAZŠIRITVE CARINE

(68) Komisija je prejela zahteve za izvzetje od razširitve carine od dveh uvoznikov, ki sta se na Komisijo obrnila po izteku roka, določenega v Uredbi (ES) št. 971/98, v katerem se lahko oglasijo zainteresirane stranke.

(69) Prvi uvoznik – JOJA iz Francije – je zahteval izvzetje od ukrepov za tri svoje izdelke. Komisija je preučila te izdelke in ugotovila, da so enaki izdelkom, za katere se uporabljajo veljavni ukrepi, in da se zato ne sme dovoliti izvzetje.

(70) Drugi uvoznik – Samaco Ltd iz Združenega kraljestva – je zahteval izvzetje od ukrepov, ker naj bi se njihovi uvoženi izdelki resnično proizvajali v Tajvanu. Ker ta uvoznik ni izpolnil predloženega vprašalnika in ker se noben proizvajalec izvoznik v Tajvanu ni odzval na vprašalnik, te zahteve trenutno ni mogoče dalje obravnavati.

(71) Od strank, ki zahtevajo izvzvetje, se običajno zahteva, da izpolnijo vprašalnik, da bi lahko Komisija ugotovila, ali bi bilo izvzetje upravičeno, Komisija pa običajno opravi tudi obiske zaradi preveritve na kraju samem.

E. UKREPI

1. Narava ukrepov

(72) Glede na ugotovitve bi bilo treba veljavno protidampinško carino na žepne plinske vžigalnike na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, razširiti na uvoz enakih vžigalnikov, odpremljenih oziroma s poreklom iz Tajvana, in na uvoz plinskih vžigalnikov s plastičnim ohišjem, ki se lahko ponovno napolnijo, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali odpremljenih oziroma s poreklom iz Tajvana, katerih vrednost franko meja Skupnosti brez plačane carine na kos je manj kot 0,15 evrov.

(73) Preiskavo v zvezi s Hongkongom in Macau bi bilo treba zaključiti.

2. Pobiranje carine na registriran uvoz

(74) Carina pri uvozu, ki je registriran v skladu z Uredbo (ES) št. 971/98, bi se morala pobirati le za izdelke, navedene v uvodni izjavi 72.

F. POSTOPEK

(75) Zainteresirane stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih je Komisija nameravala priporočiti razširitev dokončne veljavne protidampinške carine na zadevne izdelke, in so imele možnost podati pripombe.

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Dokončna protidampinška carina, uvedena z Uredbo (EGS) št. 3433/91, in spremenjena z Uredbo (ES) št. 1006/95 o uvozu žepnih plinskih vžigalnikov na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, ki se uvrščajo pod oznako KN 96131000 (oznaka TARIC 96131000*11) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, se s tem razširi na uvoz enakih vžigalnikov, odpremljenih oziroma s poreklom iz Tajvana, in na uvoz žepnih plinskih vžigalnikov na kresilni kamen s plastičnim ohišjem, ki se lahko ponovno napolnijo, ki se uvrščajo pod oznako KN ex96132090 (oznaka TARIC 96132090*21 ) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali odpremljenih oziroma s poreklom iz Tajvana.

2. Carina, kakor je razširjena v odstavku 1, ne velja za žepne plinske vžigalnike na kresilni kamen s plastičnim ohišjem, ki se lahko ponovno napolnijo, katerih vrednost franko meja Skupnosti brez plačane carine na kos znaša 0,15 evrov ali več, če je taka cena navedena v računu, ki ga izvoznik, ki se nahaja v Ljudski republiki Kitajski ali Tajvanu, izda nepovezanemu uvozniku v Skupnosti.

3. V skladu z odstavkom 2 se carina, kakor je razširjena v odstavku 1, pobira za uvoz, ki je registriran v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 971/98 in členom 14(5) Uredbe (ES) št. 384/96.

4. Če ni drugače določeno, se v zvezi s carinskimi dajatvami uporabljajo veljavne določbe.

Člen 2

1. Zahteve za izvzetje od carine, kakor je razširjena s členom 1, se predložijo v pisni obliki v enem od uradnih jezikov Skupnosti, podpisati pa jih mora oseba, ki je pooblaščena za zastopanje vlagatelja. Zahteva se pošlje na naslednji naslov:

Evropska komisija

Generalni direktorat za zunanje gospodarske odnose

Unit I/C-1

DEMOT 24, 8/38

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruselj

Faks (32 -2)295 65 05.

2. Komisija po posvetu s Svetovalnim odborom s sklepom odobri izvzetje uvoza, ki se ne izogiba protidampinški carini, uvedeni z Uredbo (ES) št. 1006/95, od carine, kakor je razširjena s členom 1.

Člen 3

S tem morajo carinski organi prenehati z registracijo v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 971/98 in členom 14(5) Uredbe (ES) št. 384/96:

(a) žepnih vžigalnikov na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in z oznako KN ex96132090 (oznaka TARIC 96132090*10), katerih vrednost franko meja Skupnosti brez plačane carine na kos znaša manj kot 0,5 ekujev, in

(b) žepnih plinskih vžigalnikov na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, z oznako KN ex96131000 (oznaka TARIC 96131000*10), odpremljenih iz Hongkonga, Macaua in Tajvana.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. januarja 1999

Za Svet

Predsednik

J. Fischer

[1] UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 905/98 (UL L 128, 30.4.1998, str. 18).

[2] UL L 326, 28.11.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 423/97 (UL L 65, 6.3.1997, str. 1).

[3] UL L 209, 2.8.1988, str. 1.

[4] UL L 101, 4.5.1995, str. 38.

[5] UL L 135, 8.5.1998, str. 38.

[6] UL C 343, 21.12.1993, str. 10.

[7] UL C 89, 7.4.1990, str. 3.

--------------------------------------------------

Top