EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0874

Odločba Komisije z dne 10. decembra 1999 o spremembi Odločbe 93/70/EGS o kodiranju sporočil Animo za vključitev nekaterih vrst predelanih beljakovin sesalcev (notificirano pod dokumentarno številko K(1999) 4251)Besedilo velja za EGP

OJ L 340, 31.12.1999, p. 109–110 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 135 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 135 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 135 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 135 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 135 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 135 - 136
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 135 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 135 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 135 - 136
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 209 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 209 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 18 - 19

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/874/oj

31999D0874Uradni list L 340 , 31/12/1999 str. 0109 - 0110


Odločba Komisije

z dne 10. decembra 1999

o spremembi Odločbe 93/70/EGS o kodiranju sporočil Animo za vključitev nekaterih vrst predelanih beljakovin sesalcev

(notificirano pod dokumentarno številko K(1999) 4251)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/874/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/118/EGS [2], in zlasti člena 20(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za hitro razumevanje sporočil Animo je Komisija z Odločbo 93/70/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 98/168/ES [4], določila kode, ki jih je treba uporabljati za živali in živalske proizvode.

(2) Komisija je z Odločbo 97/735/ES [5] določila nove določbe za trgovino z nekaterimi vrstami živalskih odpadkov sesalcev. Navedene določbe so zlasti opredelile, da se morajo države članice izvora in namembne države članice blaga obveščati o vrsti in namembnem kraju blaga po računalniškem omrežju Animo.

(3) Komisija je z Odločbo 98/168/ES spremenila Odločbo 93/70/EGS, da bi dopolnila kode, ki se uporabljajo v trgovini z nekaterimi vrstami živalskih odpadkov sesalcev.

(4) V zvezi s tem so se spremenjene kode za žive živali in živalske proizvode izkazale kot nepopolne in zato je treba vključiti manjkajoče proizvode.

(5) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 93/70/EGS se spremeni:

Točki 12

"Predelane živalske beljakovine, namenjene ali ne za uporabo v krmi (moke in ocvirki) – hrana za hišne živali"

poglavja

"I.3 PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA"

se doda:

| "1 | 2 | 3 |

05 Predelane živalske beljakovine sesalcev, namenjene za uporabo v krmi, ki niso zajete v točki 12-01 | | | |

01 – Mesno-kostna moka | 47010501000000 | | |

02 – Krvna moka | 47010503000000 | | |

03 – Kostna moka (drobno mleta) | 47010504000000 | | |

04 – Sušeni ocvirki | 47010508000000 | | |

05 – Mešanice teh mok | 47010599000000" | | |

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. decembra 1999

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

[2] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[3] UL L 25, 2.2.1993, str. 34.

[4] UL L 62, 3.3.1998, str. 37.

[5] UL L 294, 28.10.1997, str. 7.

--------------------------------------------------

Top