Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0692

Sklep Sveta z dne 20. oktobra 1999 o določitvi organa za imenovanje generalnega sekretariata Sveta

OJ L 273, 23.10.1999, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 145 - 146
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 145 - 146
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 145 - 146
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 145 - 146
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 145 - 146
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 145 - 146
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 145 - 146
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 145 - 146
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 145 - 146

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2006; razveljavil 32006D0491

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/692/oj

31999D0692Uradni list L 273 , 23/10/1999 str. 0012 - 0013


Sklep Sveta

z dne 20. oktobra 1999

o določitvi organa za imenovanje generalnega sekretariata Sveta

(1999/692/ES, ESPJ, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti, ki jih določa Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 1238/1999 [2], in zlasti člena 2 navedenih kadrovskih predpisov in člena 6 navedenih pogojev,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s prvim pododstavkom člena 207(2) Pogodbe ES, prvim pododstavkom člena 30(2) Pogodbe ESPJ in prvim pododstavkom člena 121(2) Pogodbe Euratom, kakor so bile spremenjene z Amsterdamsko pogodbo, ki je začela veljati 1. maja 1999, je generalni sekretariat Sveta podrejen generalnemu sekretarju, visokemu predstavniku za skupno zunanjo in varnostno politiko, v nadaljevanju "generalni sekretar", ki mu pomaga namestnik generalnega sekretarja.

(2) Treba je sprejeti nov sklep, ki bo določil organ za imenovanje generalnega sekretariata Sveta, in razveljavil Sklepa 63/2/Euratom in 63/9/EGS [3] –

SKLENIL:

Člen 1

Pooblastila, ki so na organ za imenovanje prenesena s Kadrovskimi predpisi, na organ, pristojen za sklepanje kadrovskih pogodb, pa s Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, glede generalnega sekretariata Sveta izvajajo:

(a) Svet za generalnega sekretarja in namestnika generalnega sekretarja;

(b) Svet na predlog generalnega sekretarja glede uporabe členov 1, 13, drugega odstavka člena 15, členov 16, 22, 29, 30, 31, 32, 38, 41, 49, 50, 51, 78, 87, 88, 89 in 90 za uradnike in druge uslužbence iz razreda 1 kategorije A; generalni sekretar lahko svoje pooblastilo glede predloga prenese na namestnika generalnega sekretarja;

(c) generalni sekretar v drugih primerih; generalni sekretar lahko svoja pooblastila prenese na namestnika generalnega sekretarja.

Namestnik generalnega sekretarja lahko vsa pooblastila, ki jih nanj prenese generalni sekretar, v celoti ali delno prenese na generalnega direktorja administracije, kolikor gre za uporabo Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev in Kadrovskih predpisov za uradnike v kategorijah B, C in D. Prenosa pooblastil pa ne sme razširiti na pooblastila, ki so nanj prenesena glede imenovanja uradnikov in njihovega prenehanja zaposlitve ter glede zaposlovanja drugih uslužbencev.

Člen 2

Sklepa 63/9/EGS in 63/2/Euratom se razveljavita.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati z dnem sprejetja.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 20. oktobra 1999

Za Svet

Predsednica

T. Halonen

[1] UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

[2] UL L 150, 17.6.1999, str. 1.

[3] Sklepa Sveta z dne 14. maja 1962 o določitvi organa za imenovanje sekretariata Svetov (UL 5, 16.1.1963, str. 33 in str. 34).

--------------------------------------------------

Top