Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0511

Odločba Komisije z dne 7. julija 1999 o skupnem tehničnem predpisu za zahteve glede priključkov za večkanalske mobilne postaje s hitrim vodovno komutiranim prenosom podatkov (HSCSD) (notificirano pod dokumentarno številko K(1999) 2029)Besedilo velja za EGP.

OJ L 195, 28.7.1999, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 97 - 99
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 97 - 99
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 97 - 99
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 97 - 99
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 97 - 99
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 97 - 99
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 97 - 99
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 97 - 99
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 97 - 99
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 79 - 81

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/511/oj

31999D0511Uradni list L 195 , 28/07/1999 str. 0034 - 0036


Odločba Komisije

z dne 7. julija 1999

o skupnem tehničnem predpisu za zahteve glede priključkov za večkanalske mobilne postaje s hitrim vodovno komutiranim prenosom podatkov (HSCSD)

(notificirano pod dokumentarno številko K(1999) 2029)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/511/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 1998 o opremi za telekomunikacijske terminale in opremi satelitskih zemeljskih postaj, vključno z medsebojnim priznavanjem njune skladnosti [1], in zlasti druge alinee člena 7(2) Direktive,

(1) ker je Komisija v skladu s prvo alineo člena 7(2) Direktive 98/13/ES sprejela ukrep za opredelitev tipa terminalske opreme, za katero je potreben skupni tehnični predpis, in z njim povezano izjavo o področju uporabe;

(2) ker bi bilo treba sprejeti ustrezne harmonizirane standarde ali njihove dele za izvajanje bistvenih zahtev, ki jih je treba preoblikovati v skupne tehnične predpise;

(3) ker je treba proizvajalcem za zagotovitev neprekinjenega dostopa do trgov dovoliti prehodne ureditve glede opreme, odobrene v skladu z nacionalnimi predpisi o odobritvi tipa;

(4) ker je bil predlog v skladu s členom 29(2) predložen Odboru za odobritev telekomunikacijske opreme (ACTE);

(5) ker je skupni tehnični predpis, sprejet s to odločbo, v skladu z mnenjem odbora ACTE,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Ta odločba se uporablja za terminalsko opremo, ki je namenjena za priključevanje na javno telekomunikacijsko omrežje in sodi v sklop harmoniziranega standarda iz člena 2(1).

2. Ta odločba uvaja skupni tehnični predpis, ki zajema zahteve glede priključkov za večkanalske mobilne postaje s hitrim vodovno komutiranim prenosom podatkov (HSCSD).

Člen 2

1. Skupni tehnični predpis vključuje harmonizirani standard, ki ga je pripravil ustrezni organ za standarde, da se v mogočem obsegu izvajajo bistvene zahteve iz člena 5(c) do (f) Direktive 98/13/ES. Sklicevanje na standard je določeno v Prilogi.

2. Terminalska oprema, vključena v to odločbo, mora ustrezati skupnim tehničnim predpisom iz odstavka 1 in v mogočem obsegu tehničnim predpisom, navedenim v odločbah Komisije 98/574/ES [2] in 98/575/ES [3]. Poleg tega mora izpolnjevati bistvene zahteve iz člena 5(a) in (b) Direktive 98/13/ES ter zahteve vseh drugih veljavnih direktiv, zlasti direktiv Sveta 73/23/EGS [4] in 89/336/EGS [5].

Člen 3

Priglašeni organi, imenovani za izvajanje postopkov iz člena 10 Direktive 98/13/ES, z začetkom veljavnosti te odločbe uporabijo glede terminalske opreme, vključene v člen 1(1) te odločbe, harmonizirani standard iz Priloge ali zagotovijo njegovo uporabo.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. julija 1999

Za Komisijo

Karel van Miert

Član Komisije

[1] UL L 74, 12.3.1998, str. 1.

[2] UL L 278, 15.10.1998, str. 30.

[3] UL L 278, 15.10.1998, str. 35.

[4] UL L 77, 26.3.1973, str. 29.

[5] UL L 139, 23.5.1989, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SKLICEVANJE NA VELJAVNI HARMONIZIRANI STANDARD

Harmonizirani standard iz člena 2 te odločbe je:

Digital cellular telecommunications system (Phase 2 +); attachment requirements for global system for mobile communications (GSM); high speed circuit switched data (HSCSD) multislot mobile stations; access (GSM 13.34 version 5.0.2)

(Digitalni celični telekomunikacijski sistem (faza 2 +); zahteve za priključke za globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM); večkanalske mobilne postaje s hitrim vodovno komutiranim prenosom podatkov (HSCSD); dostop (GSM 13.34, različica 5.0.2))

ETSI

Inštitut za evropske telekomunikacijske standarde

Sekretariat ETSI

EN 301419– 2: april 1998

(brez predgovora)

DODATNE INFORMACIJE

Inštitut za evropske telekomunikacijske standarde je priznan v skladu z Direktivo Sveta in Evropskega parlamenta 98/34/ES.

Zgoraj navedeni harmonizirani standard je izdelan na podlagi mandata, izdanega v skladu z ustreznimi postopki Direktive Sveta in Evropskega parlamenta 98/34/ES.

Celotno besedilo zgoraj navedenega harmoniziranega standarda je na voljo pri:

Evropskem inštitutu za telekomunikacijske standarde

650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

ali

Evropski komisiji

DG XIII/A.2 - (BU 31, 1/7),

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Bruselj

ali pri katerikoli drugi organizaciji, odgovorni za zagotavljanje standardov ETSI, katerih seznam je na spletni strani www.ispo.cec.be.

--------------------------------------------------

Top