EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0506

Sklep Komisije z dne 26. julija 1999 o spremembah Sklepa 98/610/ES, Euratom o ustanovitvi strokovnih skupin za pomoč Komisiji pri vsebini in usmeritvi ključnih ukrepov na področju raziskav in tehnološkega razvoja (notificiran pod dokumentarno številko K(1999) 2359)Besedilo velja za EGP.

OJ L 194, 27.7.1999, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 167 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 167 - 167
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 129 - 129

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/506/oj

31999D0506Uradni list L 194 , 27/07/1999 str. 0065 - 0065


Sklep Komisije

z dne 26. julija 1999

o spremembah Sklepa 98/610/ES, Euratom o ustanovitvi strokovnih skupin za pomoč Komisiji pri vsebini in usmeritvi ključnih ukrepov na področju raziskav in tehnološkega razvoja

(notificiran pod dokumentarno številko K(1999) 2359)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/506/ES, Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

(1) ker je Komisija s Sklepom 98/610/ES, Euratom [1] ustanovila strokovne skupine za pomoč pri določitvi vsebin in usmeritev ključnih ukrepov na področju raziskav in tehnološkega razvoja;

(2) ker je Komisija člane strokovnih skupin osebno imenovala za obdobje dveh let; ker v tem obdobju lahko potekajo nova imenovanja, namenjena širitvi območja geografskega izvora članov, doseganju boljšega ravnovesja znanstvenih in strokovnih usposobljenosti in nadomeščanju članov, ki ne morejo več sodelovati;

(3) ker je kot osnovno načelo treba zagotoviti homogenost strokovnih skupin, omogočiti njihovo upravljanje preko služb Komisije in zagotoviti predpisano stopnjo preglednosti;

(4) ker bi se v tem kontekstu mandat novih članov moral končati istočasno kot mandat predhodno imenovanih članov,

SKLENILA:

Člen 1

V členu 4(1) Sklepa 98/610/ES, Euratom se prvi pododstavek nadomesti:

"Komisija člane strokovnih skupin osebno imenuje za največ dve leti. To imenovanje se lahko obnovi le enkrat, za največ dve leti."

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejema.

V Bruslju, 26. julija 1999

Za Komisijo

Édith Cresson

Članica Komisije

[1] UL L 290, 29.10.1998, str. 57.

--------------------------------------------------

Top