EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2784

Uredba Komisije (ES) št. 2784/98 z dne 22. decembra 1998 o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 o vnosu nekaterih imen v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb“, določen v Uredbi Sveta (EGS) št. 2081/92 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske pridelke in živila

OJ L 347, 23.12.1998, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 214 - 215
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 214 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 214 - 215
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 214 - 215
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 214 - 215
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 214 - 215
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 214 - 215
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 214 - 215
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 214 - 215
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 026 P. 115 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 026 P. 115 - 116
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 129 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2784/oj

31998R2784Uradni list L 347 , 23/12/1998 str. 0019 - 0020


Uredba Komisije (ES) št. 2784/98

z dne 22. decembra 1998

o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 o vnosu nekaterih imen v "Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb", določen v Uredbi Sveta (EGS) št. 2081/92 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske pridelke in živila

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92, z dne 14. julija 1992, o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske pridelke in živila [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 1068/97 [2], in zlasti člena 6(3) in (4) Uredbe,

ker sta, skladno s členom 5 Uredbe (EGS) št. 2081/92, Združeno kraljestvo in Francija Komisiji poslala vloge za registracijo številnih imen kot geografskih označb;

ker je bilo ugotovljeno skladno s členom 6(1) zgoraj navedene uredbe, da vloga izpolnjuje vse njene zahteve, predvsem pa, da so navedene vse informacije v skladu s členom 4 Uredbe;

ker po objavi imen iz Priloge k tej uredbi, v Uradnem listu Evropskih skupnosti [3], Komisija ni prejela nobenega ugovora v smislu po členu 7 navedene uredbe;

ker naj se zato ta imena vnesejo v "Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb" in se tako zaščitijo na celotnem ozemlju Skupnosti kot zaščitene geografske označbe;

ker Priloga k tej Uredbi dopolnjuje Prilogo k Uredbi Komisije (ES) št. 2400/96 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2139/98 [5],

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Imena v priloženi Prilogi se dodajo v Prilogo k Uredbi Komisije (ES) št. 2400/96 in se kot zaščitene geografske označbe (ZGO) vnesejo v "Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb" iz člena Uredbe (EGS) 2081/92.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 208, 24.7.1992, str. 1.

[2] UL L 156, 13.6.1997, str. 10.

[3] UL C 120, 18.4.1998, str. 7.

[4] UL L 327, 18.12.1996, str. 11.

[5] UL L 270, 7.10.1998, str. 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA

PROIZVODI, NAŠTETI V PRILOGI II K POGODBI ES, NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI

Sir

ZDRUŽENO KRALJESTVO:

"Dorset Blue Cheese (ZGO)"

Sadje in zelenjava

FRANCIJA

"Melon du Haut-Poitou (ZGO)"

--------------------------------------------------

Top