EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1718

Uredba Komisije (ES) št. 1718/98 z dne 31. julija 1998 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 215, 1.8.1998, p. 56–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 009 P. 37 - 38
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 009 P. 37 - 38
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 009 P. 37 - 38
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 009 P. 37 - 38
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 009 P. 37 - 38
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 009 P. 37 - 38
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 009 P. 37 - 38
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 009 P. 37 - 38
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 009 P. 37 - 38
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 011 P. 30 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 011 P. 30 - 31
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 76 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1718/oj

31998R1718Uradni list L 215 , 01/08/1998 str. 0056 - 0057


Uredba Komisije (ES) št. 1718/98

z dne 31. julija 1998

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi [1], nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1048/98 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlaganje kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vse druge nomenklature, ki delno ali v celoti temeljijo na njej ali ji dodajajo dodatne pododdelke, in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, ki je priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne tarifne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

ker je primerno, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [3], imetnik za obdobje treh mesecev še naprej lahko sklicuje na zavezujoče tarifne informacije o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s pravicami, določenimi s to uredbo;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, skladni z mnenjem Oddelka za tarifno in statistično nomenklaturo Odbora za carinski zakonik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne tarifne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki so jih izdali carinski organi držav članic in niso skladne s pravicami, ki jih določa ta uredba.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 1998

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 151, 21.5.1998, str. 1.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Uvrstitev (tarifna oznaka KN) | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

Naprava za sprejemanje digitalnih satelitskih signalov s 30 avdio kanali in za prenos signalov do priključenih aparatov po kablu. Signale sprejema antena. Naprava ni sposobna proizvajati slišnega avdio programa ob svojem izhodu. | 85273991 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 8527, 852739 in 85273991. |

--------------------------------------------------

Top