Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0505

Uredba Komisije (ES) št. 505/98 z dne 3. marca 1998 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1274/91 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1907/90 o nekaterih standardih trženja za jajca

OJ L 63, 4.3.1998, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 310 - 311
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 310 - 311
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 310 - 311
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 310 - 311
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 310 - 311
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 310 - 311
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 310 - 311
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 310 - 311
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 310 - 311
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 222 - 223
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 222 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 26/12/2003; implicitno zavrnjeno 32003R2295

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/505/oj

31998R0505Uradni list L 063 , 04/03/1998 str. 0016 - 0017


Uredba Komisije (ES) št. 505/98

z dne 3. marca 1998

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1274/91 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1907/90 o nekaterih standardih trženja za jajca

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1907/90 z dne 26. junija 1990 o nekaterih standardih trženja za jajca [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 818/96 [2] in zlasti členov 10(3) in 20(1) Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 1274/91 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1511/96 [4], predpisuje določbe, potrebne za izvajanje standardov trženja v sektorju za jajca;

ker se lahko pogostost zbiranja jajc zmanjša pri tistih proizvajalcih, ki lahko jamčijo vzdrževanje temperature, pri kateri se jajca shranjujejo na farmi, pod 14 °C; ker naj se to odstopanje omeji na tiste države članice, v katerih so visoki stroški zbiranja in distribucije zaradi nizke proizvodnje in gostote prebivalstva pravilo in v katerih so nizke povprečne temperature; ker te pogoje izpolnjujeta samo Finska in Švedska; ker naj se ti ukrepi uporabljajo od 1. januarja 1998 zaradi gladkega prehoda na uporabo splošnih standardov za jajca na Švedskem, ki je bila v skladu s členom 149(1) Akta o pristopu odložena do tega datuma z Uredbo Komisije (ES) št. 2059/96 [5];

ker je zaradi zagotavljanja boljšega spremljanja prodaje jajc kokoši, ki niso bile zrejene v kletkah, potrebno zagotoviti dodatne podrobne evidence o obratu teh jajc v zbiralnicah in pri prodajalcih na debelo;

ker je primerno pooblastiti države članice, da prenesejo nadzor nad pravilnim označevanjem jajc glede na način reje na organe, ki so neodvisni od proizvajalcev;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1274/91 se spremeni:

1. v členu 1(1) se doda naslednji pododstavek:

"Na Finskem in Švedskem pa lahko poteka dostava v pakirne centre ali industrijo ali zbiranje pri proizvajalcih enkrat na teden le v tistih primerih, ko se temperatura, pri kateri se shranjujejo jajca na kmetiji, umetno vzdržuje pod 14 °C."

2. člen 18 se spremeni, kot sledi:

- v odstavku 2 se za drugim pododstavkom doda naslednji stavek:

"Take evidence se shranjujejo na kmetiji še najmanj šest mesecev po tem, ko jate ni več."

- vstavi se naslednji odstavek 6a:

"6a. Zbiralnice in trgovci na debelo morajo shranjevati evidence o nakupnih in prodajnih poslih ter evidence o zalogah jajc, navedenih v odstavku 1 (a), (b), (c) in (d).

Zbiralnice za ta jajca navedejo:

(a) datume in količine zbranih jajc;

(b) imena in naslove proizvajalcev;

(c) datume in količine pošiljk ustreznim pakirnim postajam.

Trgovci na debelo (vključno s posredniki, ki sami ne delajo z jajci) za ta jajca navedejo:

(a) datume in količine nakupov in prodaj;

(b) imena in naslove dobaviteljev/kupcev.

Trgovci na debelo, ki sami delajo z jajci, vodijo poleg tega evidence o tedenskih fizičnih zalogah.

Namesto vodenja posebnih evidenc o nakupnih in prodajnih poslih, lahko zbiralnice in prodajalci na debelo vodijo evidence računov ali dobavnic z oznakami, navedenimi v odstavku 1."

- odstavek 7a se nadomesti z naslednjim:

"7a. Določbe odstavkov 2 do 6a se ne uporabljajo, kadar se uporabi izraz, naveden v odstavku 1(e)."

3. vstavi se naslednji člen 18b:

"Člen 18b

Nadzor nad navedbami o načinu reje, navedene v členu 18(1), vključno z označbami, ki se nanašajo na določene lastnosti zadevnega načina reje, se lahko prenese na organe, ki jih imenujejo države članice, ki zagotovijo ustrezno neodvisnost od zadevnih proizvajalcev in izpolnjujejo kriterije, določene v veljavnem Evropskem standardu št. En/45011.

Ti organi dobijo licenco in jih nadzirajo pristojni organi zadevnih držav članic."

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. maja 1998.

Vendar se člen 1(1) uporablja od 1. januarja 1998.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 173, 6.7.1990, str. 5.

[2] UL L 111, 4.5.1996, str. 1.

[3] UL L 121, 16.5.1991, str. 11.

[4] UL L 189, 30.7.1996, str. 91.

[5] UL L 276, 29.10.1996, str. 11.

--------------------------------------------------

Top