EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0494

Uredba Komisije (ES) št. 494/98 z dne 27. februarja 1998 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 glede uporabe minimalnih upravnih sankcij v okviru sistema identifikacije in registracije govedi

OJ L 60, 28.2.1998, p. 78–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 12 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 218 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 218 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 80 - 81

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/494/oj

31998R0494Uradni list L 060 , 28/02/1998 str. 0078 - 0079


Uredba Komisije (ES) št. 494/98

z dne 27. februarja 1998

o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 glede uporabe minimalnih upravnih sankcij v okviru sistema identifikacije in registracije govedi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 z dne 21. aprila 1997 o uvedbi sistema identifikacije in registracije govedi in označevanju govejega mesa in izdelkov iz govejega mesa [1] in zlasti člena 10(e) Uredbe,

ker so v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 820/97 vse sankcije, ki jih naložijo države članice, sorazmerne s težo kršitve in ker lahko sankcije vključujejo, kjer je to upravičeno, omejitev gibanja živali zadevnega imetnika na kmetijsko gospodarstvo oziroma z njega;

ker se sankcije iz te uredbe uporabljene takrat, kadar neizpolnjevanje pogojev za identifikacijo in registracijo govedi vodi v domnevo zlasti kršenja veterinarske zakonodaje Skupnosti, kar lahko ogrozi zdravje ljudi in živali; ker so sankcije potrebne tudi zaradi zagotavljanja ustreznega financiranja in delovanja tega sistema;

ker bi morala ta uredba, ob upoštevanju drugega odstavka člena 21 Uredbe (ES) 820/97, določiti minimalne upravne sankcije, pri čemer bi imele države članice možnost, da glede na resnost kršitve uvedejo druge nacionalne upravne ali kazenske sankcije;

ker je treba določiti sankcije za primere, kjer niso bili izpolnjeni predpisi Uredbe (ES) 820/97; ker taki primeri vključujejo neizpolnjevanje vseh ali nekaterih zahtev glede identifikacije in registracije, plačila dajatev in prijavljanja; ker bi morali v primeru, da na nekem kmetijskem gospodarstvu več kakor 20 % živali ni identificiranih in registriranih skladno z zahtevami Uredbe (ES) št. 820/97, ukrepi prizadeti vse živali na kmetijskem gospodarstvu;

ker bi morala biti žival, za katero v dveh delovnih dneh ni mogoče potrditi identitete, pod nadzorom veterinarskega organa in brez nadomestila pristojnega organa nemudoma uničena;

ker bi morala ta uredba nujno začeti veljati, glede na časovni razpored za uporabo Uredbe (ES) št. 820/97;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, skladni z mnenjem Odbora za Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Če ena ali več živali na kmetijskem gospodarstvu ni v skladu z nobeno določbo iz člena 3 Uredbe (ES) št. 820/97, se omeji gibanje vseh živali na to kmetijsko gospodarstvo in z njega.

2. Če imetnik živali v dveh delovnih dneh zanjo ne more dokazati identitete, se ta žival pod nadzorom veterinarskega organa in brez nadomestila pristojnega organa nemudoma uniči.

Člen 2

1. Če zahteve za identifikacijo in registracijo živali na kmetijskem gospodarstvu, določene v členu 3 Uredbe (ES) št. 820/97, niso v celoti izpolnjene, se takoj omeji gibanje teh živali, in sicer do trenutka, ko se te zahteve izpolnijo.

2. Če zahteve za identifikacijo in registracijo, določene v členu 3 Uredbe (ES) št. 820/97, niso v celoti izpolnjene pri več kakor 20 % živali na gospodarstvu, se omeji gibanje vseh živali na tem gospodarstvu.

Vendar pa se za gospodarstva z največ 10 živalmi ta določba uporablja samo, če več kakor dve živali nista popolnoma identificirani skladno z Uredbo (ES) št. 820/97.

Člen 3

Če imetnik ne plača takse, predpisane s členom 9 Uredbe (ES) 820/97, mu lahko država članica zadrži ali odkloni izdajo potnih listov za živali. Če imetnik stalno ne plačuje takse, lahko država članica skladno s členom 21 omenjene uredbe omeji gibanje živali tega imetnika na gospodarstvu in z njega.

Člen 4

1. Če imetnik pristojnemu organu ne prijavi gibanja živali na njegovo gospodarstvo oziroma z njega, skladno z drugo alineo člena 7(1) Uredbe (ES) št. 820/97 pristojni organ omeji gibanje živali na to gospodarstvo in z njega.

2. Če imetnik pristojnemu organu ne prijavi rojstva ali smrti neke živali skladno z drugo alineo člena 7(1) Uredbe (ES) št. 820/97, pristojni organ omeji gibanje živali na to gospodarstvo in z njega.

Člen 5

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. marca 1998.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. februarja 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 117, 7.5.1997, str. 1.

--------------------------------------------------

Top