EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0203

Uredba Komisije (ES) št. 203/98 z dne 26. januarja 1998 o spremembi Uredbe (EGS) št. 4154/87 o določitvi analiznih in drugih tehničnih določb, ki so potrebne za izvajanje uvoznega postopka za blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov

OJ L 21, 28.1.1998, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 246 - 246
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 246 - 246
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 246 - 246
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 246 - 246
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 246 - 246
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 246 - 246
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 246 - 246
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 246 - 246
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 246 - 246
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 155 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 155 - 155

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2008; implicitno zavrnjeno 32008R0900

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/203/oj

31998R0203Uradni list L 021 , 28/01/1998 str. 0006 - 0006


Uredba Komisije (ES) št. 203/98

z dne 26. januarja 1998

o spremembi Uredbe (EGS) št. 4154/87 o določitvi analiznih in drugih tehničnih določb, ki so potrebne za izvajanje uvoznega postopka za blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi in skupni carinski tarifi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2509/97 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je treba za zagotovitev, da je v vsej Skupnosti blago, ki je predmet Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 [3], pri izvozu deležno enotnega obravnavanja, spremeniti določbe Uredbe Komisije (EGS) št. 4154/87 [4] glede določanja mlečne maščobe;

ker študije in preskusi, ki so jih izvedli laboratoriji, odgovorni za takšne preskuse, kažejo na to, da je najprimernejši postopek tisti, ki je določen v členu 1;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik – Oddelek za carinsko in statistično nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2(3) Uredbe (EGS) št. 4154/87 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"3. Vsebnost mlečne maščobe

(a) Če v odstavku (b) ni predvideno drugače, se masni delež vsebnosti mlečne maščobe določi z ekstrakcijo s petroletrom po hidrolizi s klorovodikovo kislino.

(b) Če so v sestavi proizvoda deklarirane maščobe, ki niso mlečne, se mora uporabiti naslednji postopek:

- masni delež vseh maščob v proizvodu se določi, kakor je opredeljeno v odstavku (a),

- za določanje vsebnosti mlečne maščobe se uporabi metoda, ki temelji na ekstrakciji s petroletrom po predhodni hidrolizi s klorovodikovo kislino, ki ji sledi plinska kromatografija metilnih estrov maščobnih kislin. Če so prisotne mlečne maščobe, se njihov odstotni delež izračuna z množenjem odstotne koncentracije metilbutirata s faktorjem 25, pri čemer se ta vrednost pomnoži celotnim masnim deležem vsebnosti maščobe v proizvodu in deli s 100."

Člen 2

Ta uredba začne veljati enaindvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. januarja 1998

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 345, 16.12.1997, str. 44.

[3] UL L 318, 20.12.1993, str. 18.

[4] UL L 392, 31.12.1987, str. 19.

--------------------------------------------------

Top