Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0148

Uredba Komisije (ES) št. 148/98 z dne 22. januarja 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2005/97 o določitvi nekaterih pravil za izvajanje posebnih režimov za uvoz oljčnega olja s poreklom iz Alžirije

OJ L 18, 23.1.1998, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 236 - 236
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 236 - 236
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 236 - 236
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 236 - 236
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 236 - 236
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 236 - 236
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 236 - 236
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 236 - 236
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 236 - 236
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 150 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 150 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 121 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/148/oj

31998R0148Uradni list L 018 , 23/01/1998 str. 0003 - 0003


Uredba Komisije (ES) št. 148/98

z dne 22. januarja 1998

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2005/97 o določitvi nekaterih pravil za izvajanje posebnih režimov za uvoz oljčnega olja s poreklom iz Alžirije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2005/97 z dne 9. oktobra 1997 o določitvi nekaterih pravil za izvajanje posebnih režimov za uvoz oljčnega olja s poreklom iz Alžirije [1], zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3290/94 z dne 22. decembra 1994 o prilagoditvah in prehodnih režimih, ki so potrebni v kmetijskem sektorju, da bi uresničili sporazume, sklenjene v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1161/97 [3], zlasti člena 3 Uredbe,

ker znižanje carinske stopnje, predvideno v členu 2(2) Uredbe (ES) št. 2005/97, velja za celoten uvoz oljčnega olja, pri katerem uvoznik predloži dokazilo, da se posebna izvozna dajatev odraža pri uvozni ceni; ker bi bilo za izvajanje zgoraj navedenih režimov treba poskrbeti, da uvoznik predloži potrdilo, da je bila zadevna dajatev povrnjena izvozniku;

ker Uredba Komisije (ES) št. 2146/95 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1163/97 [5], in se med drugim nanaša na prehodne prilagoditve posebnih režimov za uvoz oljčnega olja s poreklom iz Alžirije, predpisuje določbe, ki veljajo za te režime; ker bi morale biti te določbe z vidika tukaj določenih podrobnih izvedbenih pravil, razveljavljene;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z Upravljalnim odborom za olja in masti,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Režimi, predvideni v členu 2(2) in (3) Uredbe (ES) št. 2005/97, veljajo za ves uvoz, za katerega uvoznik ob prejemu deklaracije o sprostitvi v prosti promet predloži dokazilo, da se posebna izvozna dajatev odraža v uvozni ceni in da jo je povrnil izvozniku do zneska, ki se ga odšteje od uvoza v Skupnost, kakor je predvideno v členu 2(2) zgoraj navedene uredbe.

2. Dokazilo za namene odstavka 1 lahko pomeni kakšen koli upravni, trgovinski ali bančni dokument, sprejemljiv za carinske organe.

3. V tej uredbi "izvoznik" pomeni osebo, navedeno v potrdilu EUR.1 za Alžirijo.

Člen 2

Uredba (ES) 2146/95 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. januarja 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 284, 16.10.1997, str. 11.

[2] UL L 349, 31.12.1994, str. 105.

[3] UL 169, 27.6.1997, str. 1.

[4] UL L 215, 9.9.1995, str. 1.

[5] UL L 169, 27.6.1997, str. 4.

--------------------------------------------------

Top