Help Print this page 

Document 31998L0052

Title and reference
Direktiva Sveta 98/52/ES z dne 13. julija 1998 o razširitvi Direktive 97/80/ES o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi spola na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska
  • No longer in force, Date of end of validity: 15/08/2009; razveljavil 32006L0054
OJ L 205, 22.7.1998, p. 66–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 307 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 307 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 307 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 307 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 307 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 307 - 307
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 307 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 307 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 307 - 307
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 75 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 75 - 75

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/52/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina, islandščina, norveščina
Dates
  • Date of document: 13/07/1998
  • Date of effect: 22/07/1998; začetek veljavnosti datum objave glej člen 3
  • Date of end of validity: 15/08/2009; razveljavil 32006L0054
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Direktiva
  • Addressee: države članice
  • Additional information: CNS 92066 ? Direktiva o spremembi, razširjeno na EGP z 22000D1019(16)
Procedure
Relationship between documents
Text

31998L0052Uradni list L 205 , 22/07/1998 str. 0066 - 0066


Direktiva Sveta 98/52/ES

z dne 13. julija 1998

o razširitvi Direktive 97/80/ES o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi spola na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je Svet v skladu s Sporazumom o socialni politiki, priloženim Protokolu 14 o socialni politiki, ki je priložen Pogodbi ES, in predvsem s členom 2(2) Sporazuma sprejel Direktivo 97/80/ES [4]; ker se zato navedena direktiva ne uporablja za Združeno kraljestvo;

ker je amsterdamski Evropski svet, ki je zasedal dne 16. in 17. junija 1997, z odobravanjem sprejel dogovor Medvladne konference, da vključi Sporazum o socialni politiki v Pogodbo, in tudi poudaril, da je bilo treba najti sredstvo za pravno uveljavitev želje Združenega kraljestva sprejeti direktive, ki so že bile sprejete na podlagi tega Sporazuma, in tiste, ki se lahko sprejmejo pred začetkom veljavnosti Amsterdamske pogodbe;

ker sta se na Svetu dne 24. julija 1997 Svet in Komisija sporazumela, da uveljavita zaključke, sprejete na amsterdamskem Evropskem svetu; ker sta se tudi strinjala, da se smiselno uporabi isti postopek za prihodnje direktive, sprejete na podlagi Sporazuma o socialni politiki; ker si ta direktiva prizadeva doseči ta cilj z razširitvijo Direktive 97/80/ES na Združeno kraljestvo;

ker dejstvo, da Direktiva 97/80/ES ni uporabna v Združenem kraljestvu, neposredno vpliva na delovanje skupnega trga; ker bo učinkovito izvajanje načela enake obravnave moških in žensk, predvsem glede določb, ki urejajo dokazno breme v primerih diskriminacije na podlagi spola, izboljšalo delovanje skupnega trga v vseh državah članicah;

ker bo sprejetje te direktive omogočilo uporabo Direktive 97/80/ES v Združenem kraljestvu; ker bi se od dneva, ko začne veljati ta direktiva, izraz "države članice" v Direktivi 97/80/ES moral razlagati kot vključujoč Združeno kraljestvo;

ker bi moralo imeti Združeno kraljestvo na voljo enako obdobje treh let, kakor je bilo odobreno drugim državam članicam za uveljavitev potrebnih predpisov za uskladitev z Direktivo 97/80/ES,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Brez poseganja v člen 2 se Direktiva 97/80/ES uporablja za Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

Člen 2

Za prvim odstavkom člena 7 Direktive 97/80/ES se vstavi naslednji odstavek:

"V zvezi z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska se datum 1. januar 2001 v odstavku 1 nadomesti z 22. julijem 2001."

Člen 3

Ta direktiva začne veljati z dnem objave.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. julija 1998

Za Svet

Predsednik

W. Schüssel

[1] UL C 332, 7.11.1996, str. 11.

[2] UL C 167, 1.6.1998.

[3] UL C 157, 25.5.1998, str. 64.

[4] UL L 14, 20.1.1998, str. 6.

--------------------------------------------------

Top