Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0662

Odločba Komisije z dne 16. novembra 1998 o spremembi Odločbe 97/356/ES o začasnih seznamih obratov v tretjih državah, iz katerih države članice dovolijo uvoz mesnih izdelkov, pripravljenih iz mesa goveda, prašičev, kopitarjev in ovc ter koz (notificirano pod dokumentarno številko K(1998)3504)Besedilo velja za EGP

OJ L 314, 24.11.1998, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 140 - 141
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 140 - 141
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 140 - 141
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 140 - 141
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 140 - 141
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 140 - 141
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 140 - 141
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 140 - 141
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 140 - 141
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 026 P. 56 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 026 P. 56 - 57
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 243 - 244

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; razveljavil 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/662/oj

31998D0662Uradni list L 314 , 24/11/1998 str. 0019 - 0020


Odločba Komisije

z dne 16. novembra 1998

o spremembi Odločbe 97/356/ES o začasnih seznamih obratov v tretjih državah, iz katerih države članice dovolijo uvoz mesnih izdelkov, pripravljenih iz mesa goveda, prašičev, kopitarjev in ovc ter koz

(notificirano pod dokumentarno številko K(1998)3504)

(Besedilo velja za EGP)

(98/662/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 95/408/ES z dne 22. junija 1995 o pogojih za sestavo začasnih seznamov obratov v tretjih državah iz katerih je državam članicam, v vmesnem obdobju, dovoljeno uvažati nekatere proizvode živalskega izvora, ribiške proizvode ali žive školjke [1], kakor je bila spremenjena z Odločbo 97/34/ES [2], in zlasti člena 2(1) Odločbe,

ker Odločba Komisije 97/222/ES [3] določa seznam tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz mesnih izdelkov;

ker so bile za države na navedenem seznamu zahteve z zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskimi spričevali za uvoz mesnih izdelkov določene v Odločbi Komisije 97/221/ES [4];

ker so bili začasni seznami obratov v tretjih državah, iz katerih države članice dovolijo uvoz mesnih izdelkov, pripravljenih iz mesa goveda, prašičev, kopitarjev in ovc ter koz, sestavljeni z Odločbo Komisije 97/365/ES [5];

ker je Komisija od Mehike prejela seznam obratov z zagotovili, da popolnoma izpolnjujejo ustrezne zdravstvene zahteve Skupnosti in da bodo v primeru, če obrat ne bi izpolnjeval teh zahtev, izvozne dejavnosti tega obrata v Evropsko skupnost začasno ustavljene;

ker je pregled Skupnosti na kraju samem pokazal, da je higienski standard obratov zadovoljiv in se torej lahko uvrstijo na prvi seznam obratov, iz katerih se lahko dovoli uvoz mesnih izdelkov;

ker je tako za Mehiko možno izdelati začasne sezname obratov, ki proizvajajo mesne izdelke;

ker so ukrepi iz te odločbe v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k tej odločbi se doda k Prilogi k Odločbi 97/365/EGS.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 20. novembra 1998.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. novembra 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 243, 11.10.1995, str. 17.

[2] UL L 13, 16.1.1997, str. 33.

[3] UL L 89, 4.4.1997, str. 39.

[4] UL L 89, 4.4.1997, str. 32.

[5] UL L 154, 12.6.1997, str. 41.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

País: MÉXICOLand: MEXICOLand: MEXIKOΧώρα: ΜΕΞΙΚΟCountry: MEXICOPays: MEXIQUEPaese: MESSICOLand: MEXICOPaís: MÉXICOMaa: MEKSIKOLand: MEXIKO

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

TIF 86 | Sana International S. de R.L. de C.V. | San Luis Río Colorado | Sonora | 6 |

TIF 150 | Delimex Mexicana SA de C.V. | San Nicolás de los Garza | Nuevo León | 6 |

TIF 209 | SIGMA Alimentos Congelados SA de C.V. | Linares | Nuevo León | 6 |

--------------------------------------------------

Top