EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0574

Odločba Komisije z dne 16. septembra 1998 o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za javne vseevropske celične digitalne kopenske mobilne komunikacije, II. faza (2. izdaja) (notificirana pod dokumentno številko K(1998) 2720)Besedilo velja za EGP.

OJ L 278, 15.10.1998, p. 30–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 56 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 56 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 56 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 56 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 56 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 56 - 60
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 56 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 56 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 56 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 024 P. 42 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 024 P. 42 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 28 - 32

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/574/oj

31998D0574Uradni list L 278 , 15/10/1998 str. 0030 - 0034


Odločba Komisije

z dne 16. septembra 1998

o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za javne vseevropske celične digitalne kopenske mobilne komunikacije, II. faza (2. izdaja)

(notificirana pod dokumentarno številko K(1998) 2720)

(Besedilo velja za EGP)

(98/574/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 1998 v zvezi s telekomunikacijsko terminalsko opremo in opremo satelitskih zemeljskih postaj,vključno z medsebojnim priznavanjem njune skladnosti [1], in zlasti druge alinee člena 7(2) Direktive,

ker je Komisija sprejela ukrep, ki opredeljuje tip telekomunikacijske terminalske opreme, za katero se zahteva skupni tehnični predpis, in s tem povezano izjavo o področju uporabe v skladu s prvo alineo člena 7(2);

ker naj se sprejmejo ustrezni usklajeni standardi ali deli standardov za izvajanje bistvenih zahtev, ki jih je treba preoblikovati v skupne tehnične predpise;

ker je za zagotovitev neprekinjenega dostopa do trgov za proizvajalce treba določiti prehodne določbe v zvezi z opremo, odobreno skladno z Odločbo Komisije 96/630/ES [2];

ker naj se Odločba 96/630/ES razveljavi ob koncu prehodnega obdobja;

ker naj se Odločba Komisije 97/526/ES [3] razveljavi 24. oktobra 1998;

ker je bil predlog v skladu s členom 29(2) predložen Odboru za odobritev terminalske opreme (ACTE);

ker je skupni tehnični predpis, sprejet s to odločbo, v skladu z mnenjem Odbora za odobritev terminalske opreme,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Ta odločba se uporablja za terminalsko opremo, ki je namenjena priključevanju na javno telekomunikacijsko omrežje in sodi na področje uporabe usklajenega standarda iz člena 2(1).

2. Ta odločba uvaja skupni tehnični predpis, ki zajema dostopovne zahteve terminalske opreme za vseevropsko celično digitalno kopensko mobilno telekomunikacijsko omrežje, ki vključuje modulacijo s konstantno ovojnico in deluje v frekvenčnem pasu 900 MHz z medkanalskim razmikom 200 kHz ter podpira prometne kanale v skladu z načinom TDMA (časovno porazdeljeni sodostop).

Člen 2

1. Skupni tehnični predpis vključuje usklajeni standard, ki ga je pripravil ustrezni standardizacijski organ in pri tem, kolikor je mogoče, upošteval bistvene zahteve iz člena 5(c) do (f) Direktive 98/13/ES. Sklicevanje na standard je določeno v Prilogi I. Veljavni deli so navedeni v Prilogi II.

2. Terminalska oprema iz te odločbe ustreza skupnemu tehničnemu predpisu iz odstavka 1, izpolnjuje bistvene zahteve iz člena 5(a) in (b) Direktive 98/13/ES ter zahteve vseh drugih veljavnih direktiv, zlasti direktiv Sveta 73/23/EGS [4] in 89/336/EGS [5].

Člen 3

Priglašeni organi, pristojni za izvajanje postopkov iz člena 10 Direktive 98/13/ES, v zvezi s terminalsko opremo iz člena 1(1) te odločbe, uporabijo ali zagotovijo uporabo veljavnih delov usklajenega standarda iz člena 2(1) po začetku veljavnosti te odločbe.

Člen 4

1. Odločba 96/630/ES se razveljavi tri mesece po začetku veljavnosti te odločbe.

2. Terminalska oprema, odobrena skladno z Odločbo 96/630/ES, se lahko še naprej daje na trg in uporablja pod pogojem, da je bila takšna odobritev podeljena najpozneje tri mesece po začetku veljavnosti te odločbe.

3. Odločba 97/526/ES se razveljavi 24. oktobra 1998.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. septembra 1998

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 74, 12.3.1998, str. 1.

[2] UL L 282, 1.11.1996, str. 79.

[3] UL L 215, 7.8.1997, str. 54.

[4] UL L 77, 26.3.1973, str. 29.

[5] UL L 139, 23.5.1989, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Sklicevanje na veljavni usklajeni standard

Usklajeni standard iz člena 2 te odločbe je:

European digital cellular telecommunications system (Phase 2);

Attachment requirements for global system for mobile communications (GSM) mobile stations Access

(Evropski digitalni celični telekomunikacijski sistem (faza 2); Priključitvene zahteve za mobilne postaje globalnega sistema mobilnih komunikacij (GSM); Dostop)

ETSI

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde

Sekretariat ETSI

TBR19 5. izdaja: marec 1998

(brez predgovora)

Dodatne informacije

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde je priznan v skladu z Direktivo Sveta 83/189/EGS [1].

Navedeni usklajeni standard je izdelan v skladu s pooblastilom, podeljenim skladno z ustreznimi postopki Direktive 83/189/EGS.

Celotno besedilo zgoraj navedenega usklajenega standarda je mogoče dobiti na naslovih:

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde 650 route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex | Evropska komisija DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7), Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels |

ali pri katerikoli drugi organizaciji, odgovorni za objavo standardov ETSI, katerih seznam je na voljo na spletni strani www.ispo.cec.be.

[1] UL L 109, 26.4.1983, str. 8.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Veljavni deli TBR 19 (5. izdaja)

Zahteva TBR 19

11.1.1 | 11.1.2 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 |

12.1.1 | 12.1.2 | 12.2.1 | 12.2.2 | 13.1 | 13.2 |

13.3-1 | 13.4 | 14.1.1.2 | 14.1.2.2 | 14.2.1 | 14.2.2 |

14.2.3 | 14.2.4 | 14.3 | 14.4.1 | 14.4.2 | 14.4.4 |

14.4.5 | 14.5.1 | 14.5.2 | 14.6.1 | 14.6.2 | 14.7.1 |

14.8.1 | 14.8.2 | 15 | 16 | 17.1 | 17.2 |

18 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 20.1 | 20.2 |

20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.8 |

20.9 | 20.10 | 20.11 | 20.12 | 20.13 | 20.15 |

20.16 | 20.17 | 20.19 | 21.1 | 21.2 | 21.3.1 |

21.3.2 | 21.4 | 22 | 25.2.1.1.1 | 25.2.1.1.2.1 | 25.2.1.1.2.2 |

25.2.1.1.2.3 | 25.2.1.1.3 | 25.2.1.1.4 | 25.2.1.2.1 | 25.2.1.2.2 | 25.2.1.2.3 |

25.2.1.2.4 | 25.2.2.1 | 25.2.2.2 | 25.2.2.3 | 25.2.3 | 25.2.4.3 |

25.2.5.1 | 25.2.5.2 | 25.2.6.1 | 25.2.6.2 | 25.2.7 | 26.2.1.1 |

26.2.1.2 | 26.2.1.3 | 26.2.2 | 26.2.3 | 26.2.4 odst1 | 26.2.4 odst2 |

26.2.4 odst3 | 26.2.4 odst4 | 26.2.4 odst5 | 26.2.4 odst6 | 26.2.4 odst7 | 26.2.4 odst8 |

26.5.1 | 26.5.2.1.1 | 26.5.2.1.2 | 26.5.2.2 | 26.5.2.3 | 26.5.3.1 |

26.5.3.2 | 26.5.3.3 | 26.5.3.4 | 26.5.4.1 | 26.5.5.1.1.1 | 26.5.5.1.1.2 |

26.5.5.1.2 | 26.5.5.2.1 | 26.5.5.2.3 | 26.5.5.3.1.1 | 26.5.5.3.2 | 26.5.6.1.1 |

26.5.6.1.2 | 26.5.6.2.1 | 26.5.6.2.4 | 26.5.6.3 | 26.5.7.1.1 | 26.5.7.1.3 |

26.5.7.1.4 | 26.5.7.2 | 26.5.7.3 | 26.6.1.1 | 26.6.1.2 | 26.6.1.3 |

26.6.1.4 | 26.6.2.1.1 | 26.6.2.1.2 | 26.6.2.1.3 | 26.6.2.2 | 26.6.2.3.1 |

26.6.2.3.2 | 26.6.2.4 | 26.6.2.5 | 26.6.3.1 | 26.6.3.2 | 26.6.3.3 |

26.6.3.4 | 26.6.3.6 | 26.6.4.1 | 26.6.4.2.2 | 26.6.5.1-1 | 26.6.5.1-2 |

26.6.5.1-3 | 26.6.5.1-4 | 26.6.5.1-5 | 26.6.5.1-6 | 26.6.5.1-7 | 26.6.5.1-8 |

26.6.5.2-1 | 26.6.5.2-2 | 26.6.5.2-3 | 26.6.5.2-4 | 26.6.5.2-5 | 26.6.5.2-6 |

26.6.5.2-7 | 26.6.5.2-8 | 26.6.5.2-9 | 26.6.5.2-10 | 26.6.5.3-1 | 26.6.5.3-2 |

26.6.5.4-1 | 26.6.5.4-2 | 26.6.5.4-3 | 26.6.5.4-4 | 26.6.5.5.1 | 26.6.5.5.2 |

26.6.5.6 | 26.6.5.7 | 26.6.5.8 | 26.6.5.9 | 26.6.6.1 | 26.6.7.1 |

26.6.8.4 | 26.6.8.5 | 26.6.12.1 | 26.6.12.2 | 26.6.12.3 | 26.6.12.4 |

26.6.13.3 | 26.6.13.5 | 26.6.13.6 | 26.6.13.8 | 26.6.13.9 | 26.6.13.10 |

26.7.1 | 26.7.2.1 | 26.7.2.2 | 26.7.3.1 | 26.7.3.2 | 26.7.4.1 |

26.7.4.2.1 | 26.7.4.2.2-1 | 26.7.4.2.2-2 | 26.7.4.2.3 | 26.7.4.2.4 odst1 | 26.7.4.3.1 |

26.7.4.3.2 | 26.7.4.3.3 | 26.7.4.3.4 | 26.7.4.5.1 | 26.7.4.5.2 | 26.7.4.6 |

26.7.5.3 | 26.7.5.5 | 26.7.5.7.1 | 26.8.1.2.2.1 | 26.8.1.2.2.2 | 26.8.1.2.3.2 |

26.8.1.2.3.5 | 26.8.1.2.3.6 | 26.8.1.2.4.2 | 26.8.1.2.4.3 | 26.8.1.2.4.4 | 26.8.1.2.4.5 |

26.8.1.2.4.6 | 26.8.1.2.4.7 | 26.8.1.2.4.8 | 26.8.1.2.4.13 | 26.8.1.2.5.2 | 26.8.1.2.5.3 |

26.8.1.2.6.2 | 26.8.1.2.6.3 | 26.8.1.2.6.5 | 26.8.1.2.6.6 | 26.8.1.2.7.1 | 26.8.1.2.7.3 |

26.8.1.2.8.1 | 26.8.1.2.9.1 | 26.8.1.2.9.2 | 26.8.1.2.9.4 | 26.8.1.3.1.1 | 26.8.1.3.3.1 |

26.8.1.3.3.3 | 26.8.1.3.3.4 | 26.8.1.3.4.2 | 26.8.1.3.4.3 | 26.8.1.3.4.8 | 26.8.1.3.5.2 |

26.8.1.3.5.3 | 26.8.1.3.5.4 | 26.8.1.3.5.5 | 26.8.1.4.2.1 | 26.8.1.4.3.1 | 26.8.1.4.3.2 |

26.8.1.4.5.1 | 26.8.2.1 | 26.8.2.2 | 26.8.2.3 | 26.8.3 | 26.9.2 |

26.9.3 | 26.9.4 | 26.9.5 | 26.9.6.1.1 | 26.9.6.1.2 | 26.9.6.2.1 |

26.9.6.2.2 | 26.10.2.1 | 26.10.2.4.1 | 26.10.2.4.2 | 26.12.1 | 26.12.2.1 |

26.10.2.2 | 26.10.2.3 | 26.10.2.5 | 26.10.3.1 | 26.12.2.2 | 26.12.3 |

26.12.4 | 26.12.5 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |

27.7 | 27.10 | 27.11.1.1 | 27.11.1.2 | 27.11.1.3 | 27.11.1.4 |

27.11.1.5 | 27.11.2.1 | 27.11.2.2 | 27.11.2.3 | 27.11.2.4 | 27.11.3 |

27.12.1 | 27.12.2 | 27.14.3 | 27.14.4 | 27.17.1.1 | 27.17.1.2 |

27.17.1.3 | 27.17.1.4 | 27.17.1.5.1 | 27.17.1.5.2 | 27.17.1.5.3 | 27.17.1.5.4 |

27.17.2.1.1 | 27.17.2.1.2 | 27.17.2.2 | 27.17.2.3 | 27.17.2.5 | 27.18.1 |

27.18.2 | 27.19 | 27.20 | 27.21.1 | 27.21.3 | 27.21.4 |

29.3.2.6.7 | 29.3.2.6.9 | 29.3.3.2 | 29.3.3.3 | 29.3.3.5 | 31.6.1.1 |

31.6.1.2 | 31.6.1.5 | 31.6.1.6 | 31.6.1.7 | 31.6.1.8 | 31.6.2.1 |

31.6.2.2 | 31.6.2.3 | 31.6.2.4 | 31.6.2.5 | 31.8.1.1 | 31.8.3.1 |

31.10 | 32.11 | 32.12 | 33.6 | 34.2.1 | 34.2.2 |

34.2.3 | 34.2.5.3 | 34.3 | | | |

--------------------------------------------------

Top