EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0504

Sklep Sveta z dne 29. junija 1998 o sklenitvi Začasnega trgovinskega sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani in Združenimi mehiškimi državami na drugi strani

OJ L 226, 13.8.1998, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 029 P. 71 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 029 P. 71 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 029 P. 71 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 029 P. 71 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 029 P. 71 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 029 P. 71 - 71
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 029 P. 71 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 029 P. 71 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 029 P. 71 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/504/oj

31998D0504Official Journal L 226 , 13/08/1998 P. 0024 - 0024


SKLEP SVETA

z dne 29. junija 1998

o sklenitvi Začasnega trgovinskega sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani in Združenimi mehiškimi državami na drugi strani

(98/504/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti zadnjega stavka člena 57(2), členov 66 in 113, v zvezi s prvim stavkom člena 228(2) in drugim pododstavkom člena 228(3),

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju soglasja Evropskega parlamenta [2],

ker je do začetka veljavnosti Sporazuma o gospodarskem in političnem sodelovanju, podpisanega v Bruslju 8. decembra 1997, treba sprejeti Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani in Združenimi mehiškimi državami na drugi strani, podpisan 8. decembra 1997,

SKLENIL:

Člen 1

S tem sklepom se v imenu Skupnosti sprejme Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani in Združenimi mehiškimi državami na drugi strani, skupaj z izjavami, ki jih Skupnost poda enostransko ali skupaj z drugo pogodbenico.

Besedila aktov, navedenih v odstavku 1, so priloga temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Evropske skupnosti opravi notifikacijo, predvideno v členu 19 Sporazuma.

Člen 3

1. Stališče, ki ga zavzame Skupnost v Skupnem svetu in Skupnem odboru, ki sta ustanovljena s Sporazumom, določi Svet na predlog Komisije v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

2. Predsednik Sveta v skladu s členom 8 Sporazuma predseduje skupnemu svetu in predstavi stališče Skupnosti. V skladu s členom 10 Sporazuma, predstavnik Komisije, ki mu pomagajo predstavniki držav članic, predseduje skupnemu odboru in predstavi stališče Skupnosti.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Luxembourgu, 29. junija 1998

Za Svet

Predsednik

R. COOK

[1] UL C 356,22.11.1997, str. 28

[2] UL C 167,1.6.1998.

Top