Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0416

Sklep Sveta z dne 16. junija 1998 o pristopu Evropske skupnosti h Generalni komisiji za ribištvo v Sredozemlju

OJ L 190, 4.7.1998, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 004 P. 264 - 264
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 004 P. 264 - 264
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/416/oj

31998D0416Uradni list L 190 , 04/07/1998 str. 0034 - 0035


Sklep Sveta

z dne 16. junija 1998

o pristopu Evropske skupnosti h Generalni komisiji za ribištvo v Sredozemlju

(98/416/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe skupaj s prvim stavkom člena 228(2) in drugim pododstavkom člena 228(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju soglasja Evropskega parlamenta [2],

ker je Evropska skupnost podpisnica Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu, ki obvezuje vse članice mednarodne skupnosti, da sodelujejo pri ohranjevanju in upravljanju bioloških virov morja;

ker je glede morskega ribištva Evropska skupnost odgovorna za sprejetje ukrepov za ohranjevanje in upravljanje ribolovnih virov in s tem v zvezi za prevzem obveznosti do držav nečlanic ali mednarodnih organizacij;

ker upravljanje in ohranjevanje živih virov Sredozemskega morja zahteva mednarodno ureditev;

ker je bil zato Sporazum o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (v nadaljnjem besedilu "Sporazum GFCM") sklenjen 24. septembra 1949 v Rimu;

ker je potrebno, da Evropska skupnost pristopi h GFCM, da prispeva k ohranjevanju živih morskih virov v območju, ki ga zajema Sporazum GFCM, v katerem lovijo ribiči Skupnosti;

ker je Evropska skupnost 26. novembra 1991 postala članica Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO);

ker je pristop Evropske skupnosti h GFCM-ju mogoč v skladu s členom I(2) Sporazuma GFCM in členom XIV revidiranega statuta FAO;

ker sta Sporazum in Poslovnik GFCM-ja prilagojena, da omogočata pristop Evropske skupnosti,

SKLENIL:

Edini člen

1. Evropska skupnost pristopi h Generalni ribiški komisiji za Sredozemlje z izjavo o sprejetju Sporazuma in Poslovnika organizacije v skladu z listino iz Priloge I.

Evropska skupnost tudi vloži enotno izjavo o izvajanju pristojnosti in volilne pravice, o katerih sta se sporazumela Svet in Komisija.

2. Besedilo Sporazuma in Poslovnika Generalne ribiške komisije za Sredozemlje vsebujeta prilogi II in III.

V Luxembourgu, 16. junija 1998

Za Svet

Predsednik

M. Meacher

[1] UL C 124, 21.4.1997, str. 61.

[2] UL C 195, 22.6.1998.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Listina o pristopu k Generalni ribiški komisiji za Sredozemlje

Spoštovani gospod,

V čast mi je, da vas obvestim, da je Evropska skupnost sklenila pristopiti h Generalni ribiški komisiji za Sredozemlje. Zato vas prosim, da sprejmete to listino, s katero Evropska skupnost sprejema Sporazum in Poslovnik Generalne ribiške komisije za Sredozemlje v skladu s členoma I in XI Sporazuma in enotno izjavo Evropske skupnosti o izvajanju pristojnosti in volilne pravice v skladu z drugim stavkom člena II(6) Sporazuma.

Evropska skupnost formalno in brez pridržka sprejema obveznosti, ki izhajajo iz njenega članstva v Generalni ribiški komisiji za Sredozemlje, kakor je določeno v Sporazumu in Poslovniku, in se formalno obvezuje, da bo ob svojem pristopu izpolnjevala obveznosti na njuni podlagi.

Z odličnim spoštovanjem,

Predsednik Sveta Evropske unije

G. Diouf

Generalni direktor

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo

Via delle Terme di Caracalla

I-00100 Rim

--------------------------------------------------

Top