Help Print this page 

Document 31998D0278

Title and reference
Sklep Sveta z dne 7. aprila 1998 o sklenitvi okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo ter Kartagenskim sporazumom in njegovimi državami članicami, in sicer Republiko Bolivijo, Republiko Kolumbijo, Republiko Ekvador, Republiko Peru in Republiko Venezuelo
  • In force
OJ L 127, 29.4.1998, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 028 P. 230 - 230
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 028 P. 230 - 230
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 028 P. 230 - 230
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 028 P. 230 - 230
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 028 P. 230 - 230
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 028 P. 230 - 230
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 028 P. 230 - 230
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 028 P. 230 - 230
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 028 P. 230 - 230
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 017 P. 25 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 017 P. 25 - 25
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 041 P. 150 - 150

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/278/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 07/04/1998
  • Date of effect: 30/04/1998; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 4
  • Date of end of validity: 31/12/9999; glej 298A0429(01)
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
Procedure
Text

31998D0278Uradni list L 127 , 29/04/1998 str. 0010 - 0010


Sklep Sveta

z dne 7. aprila 1998

o sklenitvi okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo ter Kartagenskim sporazumom in njegovimi državami članicami, in sicer Republiko Bolivijo, Republiko Kolumbijo, Republiko Ekvador, Republiko Peru in Republiko Venezuelo

(98/278/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti členov 113 in 130y, v povezavi s členom 228(2), prvi stavek, in (3), prvi pododstavek, Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker bi morala Skupnost za dosego svojih ciljev na področju zunanjih ekonomskih odnosov odobriti okvirni sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo ter Kartagenskim sporazumom in njegovimi državami članicami, in sicer Republiko Bolivijo, Republiko Kolumbijo, Republiko Ekvador, Republiko Peru in Republiko Venezuelo,

SKLENIL:

Člen 1

Okvirni sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo ter Kartagenskim sporazumom in njegovimi državami članicami, in sicer Republiko Bolivijo, Republiko Kolumbijo, Republiko Ekvador, Republiko Peru in Republiko Venezuelo, se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta poda uradno obvestilo, predvideno v členu 37 Sporazuma.

Člen 3

Komisija, ki ji pomagajo predstavniki držav članic, zastopa Skupnost v Skupnem odboru, ustanovljenem s členom 32 Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Luxembourgu, 7. aprila 1998

Za Svet

Predsednik

D. Blunkett

[1] UL C 25, 28.1.1993, str. 31.

[2] UL C 234, 30.8.1993 inUL C 80, 16.3.1998.

--------------------------------------------------

Top