EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0249

Sklep Sveta z dne 7. oktobra 1997 o sklenitvi Konvencije o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika

OJ L 104, 3.4.1998, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 017 P. 4 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 017 P. 4 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 91 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/249/oj

Related international agreement

31998D0249Uradni list L 104 , 03/04/1998 str. 0001 - 0001


Sklep Sveta

z dne 7. oktobra 1997

o sklenitvi Konvencije o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika

(98/249/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 130s(1) Pogodbe v povezavi s prvim odstavkom člena 228(2) in (3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je Komisija v imenu Skupnosti sodelovala v pogajanjih o pripravi Konvencije o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika;

ker je bila Konvencija v imenu Skupnosti podpisana dne 22. septembra 1992;

ker je cilj Konvencije preprečiti in odpraviti onesnaženje ter varovati morsko okolje pred škodljivimi vplivi človekovega delovanja;

ker je Skupnost na področju, za katerega velja Konvencija, sprejela ukrepe in bi morala zato na tem področju izvrševati mednarodne obveznosti; ker je delovanje Skupnosti potreben prispevek k delovanju neposredno vpletenih držav članic in ker bi njeno sodelovanje v Konvenciji kazalo na ravnanje v skladu s načelom subsidiarnosti;

ker v skladu s členom 130r Pogodbe okoljska politika Skupnosti prispeva, med drugim, k dosegi ciljev ohranjanja, varstva in izboljšanja kvalitete okolja, varovanja zdravja ljudi ter preudarnega in učinkovitega izkoriščanja naravnih virov; ker poleg tega v okviru svojih pristojnosti Skupnost in države članice sodelujejo s tretjimi državami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami,

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Konvencija o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika, podpisana v Parizu 22. septembra 1992, se s tem odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Konvencije se priloži k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo ali osebe, pooblaščene za deponiranje listine o odobritvi pri Vladi Republike Francije v skladu z določili člena 26 Konvencije.

Člen 3

Skupnost bo glede zadev v okviru pristojnosti Skupnosti zastopala Komisija, v komisiji, sestavljeni v skladu s členom 10 Konvencije.

V Luxembourgu, 7. oktobra 1997

Za Svet

Predsednik

J.-C. Juncker

[1] UL C 89, 10.4.1995, str. 199.

--------------------------------------------------

Top