EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2190

Uredba Sveta (ESPJ, ES, Euratom) št. 2190/97 z dne 30. oktobra 1997 o spremembi Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti

OJ L 301, 5.11.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 432 - 433
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 432 - 433
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 432 - 433
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 432 - 433
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 432 - 433
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 432 - 433
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 432 - 433
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 432 - 433
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 432 - 433
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 235 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 235 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2190/oj

31997R2190Uradni list L 301 , 05/11/1997 str. 0001 - 0002


Uredba Sveta (ESPJ, ES, Euratom) št. 2190/97

z dne 30. oktobra 1997

o spremembi Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti in zlasti prvega pododstavka člena 28 Pogodbe,

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti in zlasti člena 13 Protokola,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Sodišča [2],

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča [3],

ker je treba spremeniti Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 [4], da se tako upoštevajo naslednje uredbe:

- Uredba Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 2274/87 z dne 23. julija 1987 o uvedbi posebnih ukrepov za prenehanje dela začasnih uslužbencev pri Evropskih skupnostih [5],

- Uredba Sveta (EGS) št. 1857/89 z dne 21. junija 1989 o uvedbi posebnih in začasnih ukrepov za prenehanje dela uradnikov Evropskih skupnosti [6],

- Uredba Sveta (ES, Euratom, ESPJ) št. 2688/95 z dne 17. novembra 1995 o uvedbi posebnih ukrepov za prenehanje dela uradnikov Evropskih skupnosti zaradi pristopa Avstrije, Finske in Švedske [7],

- Uredba Sveta (ES, Euratom, ESPJ) št. 2689/95 z dne 17. novembra 1995 o uvedbi posebnih ukrepov za prenehanje dela začasnih uslužbencev pri Evropskih skupnostih zaradi pristopa Avstrije, Finske in Švedske [8],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

- "prejemniki nadomestila zaradi dokončnega prenehanja zaposlitve iz člena 4 Uredbe (Euratom, ESPJ, EGS) št. 2274/87 [9],

- prejemniki nadomestila zaradi dokončnega prenehanja zaposlitve iz člena 3 Uredbe (EGS) št. 1857/89 [10],

- prejemniki nadomestila zaradi dokončnega prenehanja zaposlitve iz člena 4 Uredbe (ES, Euratom, ESPJ) št. 2688/95 [11],

- prejemniki nadomestila zaradi dokončnega prenehanja zaposlitve iz člena 4 Uredbe (ES, Euratom, ESPJ) št. 2689/95 [12]

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne z dnem, ko začnejo veljati uredbe iz člena 1.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 30. oktobra 1997

Za Svet

Predsednik

F. Boden

[1] UL C 85, 17.3.1997, str. 175.

[2] Mnenje dano 11. novembra 1996.

[3] Mnenje dano 12. decembra 1996.

[4] UL L 56, 4.3.1968, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3162/94 (UL L 335, 23.12.1994, str. 5).

[5] UL L 209, 31.7.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2168/89 (UL L 208, 20.7.1989, str. 4).

[6] UL L 181, 28.6.1989, str. 2.

[7] UL L 280, 23.11.1995, str. 1.

[8] UL L 280, 23.11.1995, str. 4.

[9] UL L 209, 31.7.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2168/89 (UL L 208, 20.7.1989, str. 4).

[10] UL L 181, 28.6.1989, str. 2.

[11] UL L 280, 23.11.1995, str. 1.

[12] UL L 280, 23.11.1995, str. 4."

--------------------------------------------------

Top