Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2005

Uredba Sveta (ES) št. 2005/97 z dne 9. oktobra 1997 o določitvi nekaterih pravil za uporabo posebnega režima za uvoz oljčnega olja s poreklom iz Alžirije

OJ L 284, 16.10.1997, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 6 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 6 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 6 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 6 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 6 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 6 - 7
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 6 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 6 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 6 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 022 P. 237 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 022 P. 237 - 238
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 99 - 100

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2005/oj

31997R2005Uradni list L 284 , 16/10/1997 str. 0011 - 0012


Uredba Sveta (ES) št. 2005/97

z dne 9. oktobra 1997

o določitvi nekaterih pravil za uporabo posebnega režima za uvoz oljčnega olja s poreklom iz Alžirije

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker člena 16 in 17 ter Priloga B Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo [1], v nadaljnjem besedilu "Sporazum o sodelovanju", predvidevajo poseben režim za uvoz oljčnega olja pod oznakama KN 1509 in 1510, v celoti pridobljenega v Alžiriji in neposredno prepeljanega iz te države v Skupnost;

ker poseben režim za oljčno olje pod oznakami KN 15091010, 15091090 in 15100010 predvideva pavšalni odbitek 0,7245 ECU na 100 kilogramov od uporabljenega prelevmana, kar predstavlja znižanje iz člena 16(1)(a) Sporazuma o sodelovanju; ker v primeru, da Alžirija obračunava izvozne dajatve, ta režim predvideva nadaljnje znižanje tega prelevmana, ustrezno z zneskom posebne dajatve, vendar največ 14,60 ECU na 100 kilogramov, kar predstavlja znižanje iz člena 16(1)(b) Sporazuma o sodelovanju, in znižanje 14,60 ECU na 100 kilogramov, kar predstavljava dodatni znesek, predviden v Prilogi B Sporazuma o sodelovanju;

ker Sporazum o kmetijstvu, sprejet med urugvajskim krogom večstranskih trgovinskih pogajanj [2], predvideva, da se variabilni prelevmani pri uvozu kmetijskih proizvodov nadomestijo z nespremenljivimi carinami od 1. julija 1995;

ker nadaljnja uporaba tega režima zahteva sprejetje novih izvedbenih določb in preklic Uredbe Sveta (EGS) št. 1514/76 z dne 24. junija 1976 o uvozu oljčnega olja s poreklom iz Alžirije [3]

ker mora biti v skladu s Sporazumom o sodelovanju posebna izvozna dajatev upoštevana v ceni oljčnega olja pri uvozu v Skupnost; ker je zaradi pravilne uporabe tega režima treba sprejeti potrebne ukrepe, ki zagotavljajo, da je dajatev plačana najpozneje takrat, ko je olje uvoženo;

ker je v primeru, da se spremenijo sedanji pogoji posebnega režima, predvidenega v Sporazumu o sodelovanju, zlasti glede zneskov ali če je sprejet nov sporazum, treba prilagoditi to uredbo tem spremembam; ker mora Komisija sprejeti te prilagoditve v skladu s postopkom, določenim v členu 38 Uredbe Sveta 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti [4];

ker je Komisija z Uredbo (ES) št. 2146/95 [5] uvedla avtonomni sistem kot prehodni ukrep, ki preneha veljati 30. junija 1997; ker se mora ta uredba zato uporabljati od 1. julija 1997,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa nekatera pravila za uporabo posebnega režima za uvoz oljčnega olja s poreklom iz Alžirije.

Člen 2

1. Carinska stopnja, ki se uporablja pri uvozu v Skupnost oljčnega olja pod oznakami KN 15091010, 15091090 in 15100010, razen rafiniranega olja, v celoti pridobljenega v Alžiriji in neposredno prepeljanega iz te države v Skupnost, se zniža za 0,7245 ECU na 100 kilogramov.

2. Če Alžirija obračunava posebne izvozne dajatve na to oljčno olje, v celoti pridobljeno v Alžiriji in neposredno prepeljano iz te države v Skupnost, se carinska stopnja dodatno zniža za znesek, enak posebni dajatvi, ki ni višji od 14,60 ECU na 100 kilogramov.

3. Znižanje carinske stopnje iz odstavka 2 se uporablja za celoten uvoz oljčnega olja, za katerega uvoznik pri uvozu olja dokaže, da je posebna izvozna dajatev upoštevana v uvozni ceni.

Člen 3

1. Carinska stopnja, ki se uporablja pri uvozu rafiniranega oljčnega olja v Skupnost pod oznako KN 15099000, v celoti pridobljenega v Alžiriji in neposredno prepeljanega iz te države v Skupnost, se zniža za 4,661 ECU na 100 kilogramov.

2. Carinska stopnja, ki se uporablja pri uvozu v Skupnost rafiniranega oljčnega olja pod oznako KN 15100090, v celoti pridobljenega v Alžiriji in neposredno prepeljanega iz te države v Skupnost, se zniža za 8,754 ECU na 100 kilogramov.

Člen 4

Komisija sprejme podrobna pravila za uporabo te uredbe v skladu s postopkom iz člena 38 Uredbe št. 136/66/EGS.

Člen 5

Kadar se spremenijo sedanji pogoji posebnega režima, predvidenega v Sporazumu o sodelovanju, zlasti glede zneskov ali se sprejme nov sporazum, Komisija sprejme potrebne spremembe k tej uredbi v skladu s postopkom iz člena 38 Uredbe št. 136/66/EGS.

Člen 6

Uredba (EGS) št. 1514/76 se razveljavi.

Člen 7

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. julija 1997.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luksemburgu, 9. oktobra 1997

Za Svet

Predsednik

M. Delvaux-stehres

[1] UL L 263, 27.9.1978, str. 2.

[2] UL L 336, 23.12.1994, str 1.

[3] UL L 169, 28.6.1976, str. 24. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1900/92 (UL L 169, 11.7.1992, str. 1).

[4] UL L 172, 30.9.1966, str. 3025/66. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1581/96 (UL L 206, 16.8.1996, str. 11).

[5] UL L 215, 9.9.1995, str. 1.

--------------------------------------------------

Top