Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0936

Uredba Komisije (ES) št. 936/97 z dne 27. maja 1997 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za visokokakovostno sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso

OJ L 137, 28.5.1997, p. 10–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 282 - 289
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 282 - 289
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 282 - 289
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 282 - 289
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 282 - 289
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 282 - 289
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 282 - 289
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 282 - 289
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 282 - 289
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 67 - 74
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 67 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2008; razveljavil 32008R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/936/oj

31997R0936Uradni list L 137 , 28/05/1997 str. 0010 - 0017


Uredba Komisije (ES) št. 936/97

z dne 27. maja 1997

o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za visokokakovostno sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o uporabi koncesij v skladu s Seznamom CXL, pripravljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV.6 GATT [1] in zlasti člena 1(1) Uredbe,

ker se je Skupnost v skladu s Sporazumom o kmetijstvu, sklenjenim v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj, obvezala, da bo odprla tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso, določeno v letni količini 58100 ton oziroma 2250 ton; ker je treba te kvote odpreti na večletni podlagi in sprejeti podrobna pravila uporabe za dvanajstmesečna obdobja, ki se začnejo 1. julija;

ker so se tretje države izvoznice obvezale, da bodo izdajale potrdila o pristnosti, ki bodo jamčila poreklo proizvodov; ker je treba določiti obliko in sestavo potrdil in postopke za njihovo uporabo; ker morajo potrdila o pristnosti izdajati organi tretjih držav, ki lahko zagotovijo vsa potrebna jamstva, da bo ta ureditev delovala pravilno;

ker je treba zadevne kvote upravljati s pomočjo uvoznih dovoljenj; ker je treba v ta namen določiti pravila za predložitev zahtevkov in zagotovitev informacij o zahtevkih in dovoljenjih, v nekaterih primerih, če je potrebno, z odstopanjem od določb Uredbe Komisije (EGS) št. 3719/88 z dne 16. novembra 1988 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2350/96 [3], in od Uredbe Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj v sektorju govejega in telečjega mesa in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 266/97 [5];

ker je za zagotovitev učinkovitega upravljanja uvoza mesa, treba določiti, da se uvozna dovoljenja izdajajo na podlagi preverjanja zlasti podatkov na potrdilih o pristnosti;

ker so izkušnje pokazale, da uvozniki ne obveščajo vedno pristojnih organov, ki izdajajo uvozna dovoljenja, o količinah in poreklu govejega in telečjega mesa, ki so ga uvozili na osnovi zadevne kvote; ker je ta informacija pomembna za ocenitev tržnega položaja; ker je treba določiti varščino v skladu s to obveznostjo;

ker je treba poskrbeti, da bodo države članice pošiljale informacije o takem uvozu;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. S to uredbo se odpirajo naslednje tarifne kvote na večletni podlagi za obdobje od 1. julija enega leta do 30. junija naslednjega leta, v nadaljevanju "leto uvoza":

- 58100 ton visokokakovostnega svežega, hlajenega ali zamrznjenega mesa govejih živali pod oznakama KN 0201 in 0202, in proizvodi pod oznakami KN 02061095 in 02062991. Ta kvota ima serijsko številko 09.4002,

- 2250 ton zmrznjenega bizonjega mesa brez kosti pod oznako KN 02023090, izraženo v teži mesa brez kosti. Ta kvota ima serijsko številko 09.4001.

Za določitev kvot je 100 kilogramov mesa s kostmi enako 77 kilogramom mesa brez kosti.

2. V tej uredbi "zamrznjeno meso" pomeni meso, ki ima ob vstopu na carinsko območje Skupnosti notranjo temperaturo — 12 °C ali manj.

3. Carina ad valorem za kvote iz odstavka 1 znaša 20 %.

Člen 2

1. Tarifna kvota za sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso, predvidena v prvi alinei člena 1(1), se dodeli na naslednji način:

(a) 28000

ton za meso brez kosti pod oznakama KN

020130

in

02061095

, za katerega velja naslednja opredelitev:

"Posebni ali kakovostni kosi govejega mesa živali, ki so bile vzrejene izključno na pašnikih, starosti med 22 in 24 mesecev, z dvema stalnima sekalcema, in z živo težo v času zakola, ki ne presega 460 kilogramov; ti kosi se imenujejo "special boxed beef"; in so lahko označeni s "sc"; (special cuts)";

(b) 7000

ton mesa pod oznakami KN

02012090

,

020130

,

02022090

,

020230

,

02061095

in

02062991

, za katerega velja naslednja opredelitev:

"Izbrani kosi svežega, hlajenega ali zamrznjenega govejega mesa govejih živali, ki nimajo več kot štiri stalne sekalce in katerih mrtva teža s kožo ne presega 327 kilogramov (720 funtov); meso je videti kompaktno in svetle in enakomerne barve s primerno, a ne pretirano plastjo maščobe. Meso se označuje kot "high-quality beef EC";";

(c) 6300

ton mesa brez kosti pod oznakami KN

020130

,

02013090

,

02061095

,

02062991

, ki ustrezna naslednji opredelitvi:

"Posebni ali kakovostni kosi govejega mesa živali, ki so bile vzrejene izključno na pašnikih, katerih živa teža ob času zakola ne presega 460 kilogramov, in se imenuje, "special boxed beef";. Kosi tega govejega mesa se lahko označijo s, "sc"; (special cuts)";

(d) 5000

ton mesa brez kosti pod oznakami KN

020130

,

02013090

,

02061095

,

02062991

, ki ustreza naslednji opredelitvi:

"Kosi govejega mesa od teličkov (novilhos) ali telic (novilhas), starih med 20 in 24 meseci, ki so bili vzrejeni izključno na pašnikih in so že izgubili srednje mlečne sekalce, nimajo pa več kot štiri stalne sekalce, so dosegli pravilno zrelost in izpolnjujejo naslednje zahteve za razvrščanje:

meso razreda B ali R zaokrožene ali ravne oblike, razred pokritosti z maščobo 2 ali 3, z oznako "sc"; (special cuts); kot znak njihove posebne kakovosti se kosi zlagajo v kartone z oznako "visokokakovostno goveje meso";";

(e) 300 ton mesa pod oznakami KN

02012090

,

020130

,

02022090

,

020230

,

02061095

,

02062991

, ki ustreza naslednji opredelitvi:

"Izbrani, hlajeni ali zamrznjeni prvovrstni kosi govejega mesa živali, ki so bile vzrejene izključno na pašnikih, ki nimajo več kot štiri stalne sekalce, katere teža s kožo ob zakolu ne presega 325 kilogramov; meso je videti kompaktno in je svetle in enakomerne barve s primerno, a ne pretirano plastjo maščobe. Vsi kosi se zrakotesno zapakirajo in veljajo za "visokokakovostno goveje meso";";

(f) 11500

ton mesa pod oznakami KN 0201, 0202,

02061095

in

02062991

, ki ustreza naslednji opredelitvi:

"Trupi ali katerikoli kosi mesa govejih živali, mlajših od 30 mesecev, ki so jih vsaj 100 dni hranili z uravnovešeno in visokoenergijsko hrano, ki vsebuje najmanj 70 % žit, najmanjše skupne teže 20 funtov na dan. Goveje meso, ocenjeno z oznako "choice". ali "prime". v skladu s standardi "United States Department of Agriculture". (USDA) samodejno ustreza zgornji opredelitvi. Meso, ocenjeno kot A2, A3 ali A4 skladu s standardi kanadskega ministrstva za kmetijstvo, prav tako ustreza tej opredelitvi".

Člen 3

1. Za uvoz količin, določenih v členu 2(f), je treba ob sprostitvi v prosti promet predložiti:

- uvozno dovoljenje, izdano v skladu s členoma 4 in 5, in

- potrdilo o pristnosti, izdano v skladu s členom 6.

2. Uvozna dovoljenja iz odstavka 1, se dodeljujejo mesečno. Količina, ki je na voljo vsak mesec vsakega leta uvoza, mora ustrezati eni dvanajstini celotne količine, določene v členu 2(f), plus količini, ki je ostala iz prejšnjega meseca, kot je navedeno v členu 5(3).

Člen 4

Za pridobitev uvoznih dovoljenj iz člena 3:

(a) morajo biti vlagatelji zahtevkov fizične ali pravne osebe, ki morajo ob vložitvi zahtevkov pristojnim organom države članice predložiti dokazila, da so vsaj enkrat v zadnjih 12 mesecih trgovali z govejim in telečjim mesom med državami članicami ali s tretjimi državami in so registrirani v registru države članice za namene DDV;

(b) zahtevki za dovoljenje, ki jih vložijo vlagatelji, se lahko nanašajo na celotno količino, ki ne sme presegati tiste, ki je na voljo v mesecu, v katerem vložijo zahtevek;

(c) v razdelku 8 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja mora biti navedena država porekla; dovoljenje pomeni tudi obveznost uvoza iz te države;

(d) razdelek 20 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja mora vsebovati enega od naslednjih vpisov:

- Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 936/97]

- Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 936/97)

- Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 936/97)

- Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/97]

- High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 936/97)

- Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 936/97]

- Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 936/97]

- Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 936/97)

- Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 936/97]

- Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 936/97)

- .

Člen 5

1. Zahtevki za dovoljenja iz člena 4 se lahko vložijo samo v prvih petih dneh vsakega meseca vsakega leta uvoza pri pristojnem organu države članice, v kateri je vlagatelj registriran za namene DDV. Če vlagatelj vloži več kot en zahtevek, se ne upošteva noben njegov zahtevek.

2. Drugi delovni dan po zaključku roka za vložitev zahtevkov države članice uradno obvestijo Komisijo o skupni količini, ki jo zajemajo zahtevki. Taka uradna obvestila vsebujejo seznam vlagateljev in navedene države porekla. Vsa uradna obvestila, vključno z neveljavnimi zahtevki, je treba poslati do 16.00 ure predpisanega dne.

3. Komisija odloči, kakšen delež količin, ki jih pokrivajo zahtevki, se lahko odobri. Če količine, ki jih pokrivajo zahtevki, presegajo tiste, ki so na voljo, Komisija zniža zaprošene količine za določen odstotek. Če pa je količina, ki jo pokrivajo zahtevki, nižja od tistih, ki so na voljo, določi Komisija preostanek količine, ki se nato doda količini za naslednji mesec vsakega leta uvoza.

4. V skladu z odločitvijo Komisije, da sprejme zahtevke, se dovoljenja izdajajo 11. dan vsakega meseca.

Člen 6

1. Potrdilo o pristnosti mora biti sestavljeno iz izvirnika in najmanj enega izvoda na obrazcu, ki je prikazan v Prilogi I.

Obrazec meri približno 210 x 297 mm in papir tehta najmanj 40 g/m2.

1. 2. Obrazci morajo biti natiskani in izpolnjeni v enem od uradnih jezikov Skupnosti; lahko so tiskani in izpolnjeni tudi v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države izvoznice.

Ustrezna opredelitev iz člena 2, ki se uporablja za meso s poreklom iz države izvoznice, je prikazana na hrbtni strani obrazca.

3. Vsako potrdilo o pristnosti ima serijsko številko, ki jo dodeli organ iz člena 7. Izvodi imajo isto serijsko številko kot izvirnik.

4. Izvirnik in njegovi izvodi so lahko natipkani ali ročno napisani. V slednjem primeru morajo biti napisani s črnim črnilom in tiskanimi črkami.

5. Potrdila o pristnosti veljajo le, če jih organ izdajatelj iz Priloge II pravilno izpolni in overi v skladu z navodili iz Prilog I in II.

6. Potrdila o pristnosti se štejejo za pravilno overjena, če so opremljena z datumom in krajem izdaje, pečatom organa, ki jih je izdal, ter podpisom osebe ali oseb, ki so pooblaščene za njihovo podpisovanje.

Pečat se lahko nadomesti s tiskano oznako na izvirniku in morebitnih izvodih potrdila o pristnosti.

Člen 7

1. Organi izdajatelji, našteti v Prilogi II,:

(a) morajo biti priznani kot taki od države izvoznice;

(b) se morajo obvezati, da bodo preverili podatke na potrdilih o pristnosti;

(c) se morajo obvezati, da bodo Komisiji vsako sredo poslali informacije, ki bodo omogočile preverjanje podatkov, vpisanih na potrdilih o pristnosti.

2. Komisija lahko revidira seznam, če organ izdajatelj ni več priznan, če organ ne izpolnjuje svojih obveznosti ali če je imenovan nov organ izdajatelj.

Člen 8

1. Pri uvozu količin, določenih v drugi alinei člena 1(1) in člena 2(a) do (e), je treba po sprostitvi v prosti promet predložiti uvozna dovoljenja, ki so bila izdana v skladu s členom 4(c) in (d) in odstavkom 2 tega člena.

2. (a) Izvirnik potrdila o pristnosti, ki je izpolnjen v skladu s členoma 6 in 7, in njegov izvod je treba predložiti pristojnemu organu skupaj z zahtevkom za prvo uvozno dovoljenje, ki se nanaša na potrdilo o pristnosti. Izvirnik potrdila o pristnosti hrani zgoraj navedeni organ.

(b) Potrdilo o pristnosti se lahko uporabi za izdajo več kot enega uvoznega dovoljenja za celotno količino, ki ne presega količine, zapisane na potrdilu. Če se izda več kot eno dovoljenje v zvezi s potrdilom, pristojni organ v potrdilo o pristnosti vnese dodeljeno količino.

(c) Pristojni organi lahko izdajajo uvozna dovoljenja šele potem, ko je bilo potrjeno, da informacije na potrdilu ustrezajo tistim, ki jih vsak teden v zvezi s tem posreduje Komisija. Dovoljenja se izdajo takoj zatem.

3. Ne glede na odstavek 2(c) lahko pristojni organi v izjemnih primerih in s pravilno utemeljenimi zahtevki izdajo uvozna dovoljenja na podlagi ustreznih potrdil o pristnosti, preden prejmejo informacije od Komisije. V takih primerih znaša varščina za uvozna dovoljenja iz člena 12(1) 50 ECU za 100 kg čiste teže. Ko države članice prejmejo informacije, ki se nanašajo na potrdilo, nadomestijo to varščino s tisto, ki je navedena v členu 12(1).

Člen 9

Potrdila o pristnosti in uvozna dovoljenja so veljavna tri mesece od datuma izdaje. Njihova veljavnost pa preneha najpozneje 30. junija po datumu izdaje.

Člen 10

1. Določbe Uredbe (EGS) št. 3719/88 in (ES) št. 1445/95 se uporabljajo ob upoštevanju določb te uredbe.

2. Brez poseganja v člen 8(4) Uredbe (EGS) št. 3719/88 se za količine, ki presegajo tiste, odobrene v uvoznih dovoljenjih, zaračuna polna uvozna dajatev, predvidena v skupni carinski tarifi (SCT).

3. Drugi pododstavek člena 14(3) Uredbe (EGS) št. 3719/88 se ne uporablja.

4. Ne glede na člen 33(3)(b)(ii) Uredbe (EGS) št. 3719/88 je zgornji rok za predložitev dokazila o uvozu, pri katerem se zaseže le 15 % varščine, štiri mesece.

Člen 11

1. Uvozniki najpozneje tri tedne po uvozu proizvodov, zajetih v tej uredbi, uradno obvestijo pristojni organ, ki je izdal uvozna dovoljenja, o količini in poreklu uvoženih proizvodov. Pristojni organ posreduje te informacije Komisiji na začetku vsakega meseca.

2. Zadevni pristojni organ najpozneje štiri mesece po vsaki polovici uvoznega leta uradno obvesti Komisijo o količinah proizvodov iz člena 1, za katere so se v zadevnem šestmesečnem obdobju uporabljala uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe, razčlenjenih po državah porekla.

Člen 12

1. Kadar uvozniki vložijo zahtevek za uvozno dovoljenje, morajo položiti varščino v zvezi z dovoljenjem v znesku 12 ECU na 100 kilogramov ne glede na člen 4 Uredbe (ES) št. 1445/95 in varščino v znesku 1 ECU na 100 kilogramov, da zagotovijo, da uvoznik pošlje pristojnemu organu informacije iz člena 11(1) te uredbe.

2. Varščina v zvezi z informacijami se sprosti, če se informacije pošljejo pristojnemu organu v roku iz člena 11(1) za količino, vsebovano v informaciji. V nasprotnem primeru se varščina zaseže.

Odločitev o sprostitvi te varščine se sprejme istočasno kot odločitev o sprostitvi varščine v zvezi z dovoljenjem.

Člen 13

Ta uredba začne veljati 1. julija 1997.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. maja 1997

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

[2] UL L 331, 2.12.1988, str. 1.

[3] UL L 320, 11.12.1996, str. 4.

[4] UL L 143, 27.6.1995, str. 35.

[5] UL L 45, 15.2.1997, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SEZNAM ORGANOV V DRŽAVAH IZVOZNICAH, POOBLAŠČENIH ZA IZDAJO POTRDIL O PRISTNOSTI

- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:

za meso s poreklom iz Argentine, ki ustreza opredelitvi iz člena 2(a).

- AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION:

za meso s poreklom iz Avstralije:

(a) ki ustreza opredelitvi iz člena 2(b);

(b) ki ustreza opredelitvi iz druge alinee člena 1(1).

- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):

za meso s poreklom iz Urugvaja, ki ustreza opredelitvi iz člena 2(c).

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIOPA):

za meso s poreklom iz Brazilije, ki ustreza opredelitvi iz člena 2(d).

- NEW ZEALAND MEAT PRODUCERS BOARD:

za meso s poreklom iz Nove Zelandije, ki ustreza opredelitvi iz člena 2(e).

- FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):

za meso s poreklom iz Združenih držav Amerike, ki ustreza opredelitvi iz člena 2(f).

- FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH — AGRICULTURE CANADA, DIRECTION GÉNÉRALE "PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS" - AGRICULTURE CANADA:

za meso s poreklom iz Kanade, ki ustreza opredelitvi iz člena 2(f).

--------------------------------------------------

Top