EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0089

Uredba Komisije (ES) št. 89/97 z dne 20. januarja 1997 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

OJ L 17, 21.1.1997, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 185 - 186
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 185 - 186
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 185 - 186
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 185 - 186
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 185 - 186
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 185 - 186
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 185 - 186
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 185 - 186
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 185 - 186
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 256 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 256 - 257
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 86 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; implicitno zavrnjeno 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/89/oj

31997R0089Uradni list L 017 , 21/01/1997 str. 0028 - 0029


Uredba Komisije (ES) št. 89/97

z dne 20. januarja 1997

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 82/97 [2], in zlasti člena 249 Uredbe,

ker preverjanje neto mase, navedene v deklaracijah za sprostitev banan v prosti obtok, predstavlja težave tako glede metodologije kot tudi enotne uporabe; ker je zato treba natančneje opisati metode za določanje in preverjanje neto mase pri bananah;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2454/93 [3] se spremeni, kot sledi:

1. Doda se naslednji člen:

"Člen 290a

Pregledi banan s tarifno oznako KN 08030019 morajo zaradi preverjanja neto mase pri uvozu zajemati vsaj 10 % vseh deklaracij na leto in na carinski urad.

Pregledi banan se opravijo ob sprostitvi v prosti obtok skladno s pravili iz Priloge 38b."

2. Vstavi se Priloga 38b:

"Priloga 38b

1. Zaradi uporabe člena 290a določi neto maso carinski urad, pri katerem je bila vložena deklaracija za sprostitev svežih banan v prosti obtok, na podlagi vzorcev enot embalaže za vsako vrsto embalaže in za vsak kraj porekla.

2. Enote embalaže, ki se tehtajo, morajo predstavljati reprezentativni vzorec deklaracije. Vsebovati morajo vsaj spodaj navedene količine:

Število deklariranih enot embalaže (po vrsti embalaže in po poreklu) | Število enot embalaže, ki se preverijo |

— do 400 | 5 |

— od 401 do 700 | 7 |

— od 701 do 1000 | 10 |

— od 1001 do 2000 | 13 |

— več kakor 2000 | 15 |

Če je celotni tovor predmet ene same carinske deklaracije, lahko carinski urad, razen pri sumu goljufije, opravi izračun neto mase na podlagi minimalnega vzorca 15 enot embalaže (iz enake vrste embalaže in istega porekla).

Neto masa se določi na naslednji način:

- po odpiranju najmanj ene enote embalaže se izračuna masa embalaže,

- masa embalaže velja za vso embalažo enake vrste in se odbije od mase vseh enot tehtane embalaže,

- povprečna masa na enoto embalaže za banane, ki se ugotovi na podlagi mase preverjenega vzorca, služi kot osnova za določanje neto mase banan, ki so predmet deklaracije."

Člen 2

Komisija ponovno preveri delež pregledov iz člena 1 pred 1. januarjem 1998.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. februarja 1997.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. januarja 1997

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[2] UL L 17, 21.1.1997, str. 1.

[3] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

Top