Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0035

Uredba Komisije (ES) št. 35/97 z dne 10. januarja 1997 o določbah za izdajanje potrdil za kožuhe in blago, ki jih ureja Uredba Sveta (EGS) št. 3254/91

OJ L 8, 11.1.1997, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 208 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 208 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 9 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/35/oj

31997R0035Uradni list L 008 , 11/01/1997 str. 0002 - 0004


Uredba Komisije (ES) št. 35/97

z dne 10. januarja 1997

o določbah za izdajanje potrdil za kožuhe in blago, ki jih ureja Uredba Sveta (EGS) št. 3254/91

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3254/91 z dne 4. novembra 1991 o prepovedi uporabe stopalk v Skupnosti in vnosa v Skupnost kožuhov in izdelanega blaga iz nekaterih prosto živečih živalskih vrst, ki izvirajo iz držav, kjer jih lovijo s stopalkami ali z načini lova s pastmi, ki ne izpolnjujejo mednarodnih standardov humanega lova s pastmi [1], in zlasti člena 4 Uredbe,

ker se brez poseganja v Uredbo Sveta (EGS) št. 3626/82 [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2727/95 [3], Uredba (EGS) št. 3254/91 lahko ustrezno izvaja samo s potrdili, ki jih morajo izdati pristojni organi držav izvoza ali ponovnega izvoza, in z določitvijo zahtev za taka potrdila;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, skladni z mnenjem odbora iz člena 5 Uredbe (EGS) št. 3254/91,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Kožuhi in drugo blago iz člena 3(1) Uredbe (EGS) št. 3254/91 se smejo dati v carinski postopek, ki ni postopek za zunanji tranzit, za njihov prenos zunaj carinskega območja Skupnosti, če so pridobljeni iz živali:

(a) ki so bile ujete v državi, ki je na seznamu iz drugega pododstavka člena 3(1) Uredbe (EGS) št. 3254/91, in če je zadevna vrsta navedena ob tej državi; ali

(b) ki so bile ujete v državi članici; ali

(c) ki so bile rojene in gojene v ujetništvu.

2. Za namene odstavka 1 mora uvoznik ali njegov pooblaščeni predstavnik na kraju vnosa v Skupnost predati mejnemu carinskemu uradu potrdilo, ki ga je izdal pristojni organ države izvoza ali ponovnega izvoza.

Člen 2

1. Obrazci za potrdilo iz člena 1(2) ustrezajo vzorcu iz Priloge. Natisnejo in izpolnijo se v enem od uradnih jezikov Skupnosti. Če je potrebno, se lahko zahteva prevod v drug jezik Skupnosti.

2. Papir za obrazce je bel in tehta najmanj 55 g/m2. Velikost obrazcev je približno 210 x 297 milimetrov.

3. Pristojne organe, ki jih za izdajanje potrdil iz člena 1(2) imenujejo tretje države, je treba priglasiti Komisiji, ki o tem obvesti države članice in na zahtevo tudi katerokoli zainteresirano tretjo stran.

Člen 3

1. Določbe člena 1 se ne uporabljajo:

- za končne izdelke, ki so vključeni v postopek za začasen uvoz blaga, in niso namenjeni za prodajo v Skupnosti, pač pa so namenjeni za ponovni izvoz, niti

- za končne izdelke za osebno in zasebno rabo, niti

- v primerih, da se kožuhi in izdelki iz njih po izvozu na oplemenitenje ponovno vnesejo v Skupnost in če se dokaže, da so bili oplemeniteni kožuhi in blago, ki so bili prej izvoženi ali ponovno izvoženi iz Skupnosti.

2. Če je za vnos kožuhov in blaga, vključenih v Uredbo (EGS) št. 3254/91, v Skupnost treba predhodno predložiti uvozno listino po Uredbi (EGS) št. 3626/82, se taka listina izda le, če zadevni kožuhi ali blago izpolnjujejo zahteve obeh uredb. Če je uvozna listina, predvidena v Uredbi (EGS) št. 3626/82, izdana, jo je treba priznati namesto potrdila iz člena 1(2) te uredbe.

Člen 4

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne prvi dan tretjega meseca po objavi seznama iz drugega pododstavka člena 3(1) Uredbe (EGS) št. 3254/91 v Uradnem listu Evropskih Skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 1997

Za Komisijo

Ritt Bjerregaard

Članica Komisije

[1] UL L 308, 9.11.1991, str. 1.

[2] UL L 384, 31.12.1982, str. 1.

[3] UL L 284, 28.11.1995, str. 3.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top